אנחנו שני ילדים במשק בית,
כמו 318.1 אלף משקי בית נוספים בישראל.
(בשנת 2008)
אני אחת מ-283.2 אלף נשים
שעובדות בחינוך.
(בשנת 2008)
אני ילידת אתיופיה ובעלת תואר אקדמי,
כמוני יש 55.4 אלף אנשים.
( בשנת 2008)
אני אחת מ-176.1 אלף נשים רווקות
בנות 34-25 בישראל.
( בשנת 2008)
אני אחד מ-27.9 אלף ילדים בני 17-15
שעבדו בשנת 2008.
( בשנת 2008)
אנחנו נשואים למעלה מ-30 שנים,
כמו 917.9 אלף אנשים נוספים בישראל.
( בשנת 2008)
אני אחד מ-134.2 אלף גברים
שלמדו בישיבה.
( בשנת 2008)
ברוכים הבאים לאתר מפקד האוכלוסין
מפקד האוכלוסין
במהלך שנת 2012 נערך לראשונה "מפקד מתגלגל" בלמ"ס. בעקבות בחינת האומדנים שהתקבלו, התגלו תקלות מתודולוגיות שעלולות לגרום להפקת נתונים שגויים.
לפיכך, החליט פרופ' דני פפרמן, הסטטיסטיקן הממשלתי הנכנס להפסיק לעת עתה את איסוף הנתונים בראיונות בשטח ובראיונות טלפוניים ולבחון מחדש את שיטת המפקד.
המתודולוגיה החדשה שתיבחר תפורסם באתר.
אומדני האוכלוסייה השוטפים יתעדכנו כבעבר.
אנו מודים על שיתוף הפעולה עד כה ונשמח לשיתוף פעולה בהמשך.
נתוני מפקד 2008
נתונים מתוך מפקד האוכלוסין 2008 מתפרסמים במגוון אופנים ובשלבים שונים. הפרופילים, הלוחות,
ישראל במפות ומחולל המפות.

מדינת ישראל 1997- רשיון שימוש © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license