עמוד הבית של המפקד   >>   תוצאות חיפוש
נמצאו 17 תוצאות המכילות את המילה / ביטוי ירושלים
תוצאות בתת-נושאים:
נושא תת-נושא
מפקד האוכלוסין   >>   המפקד בראי ההיסטוריה
תוצאות בפרופילים:
יישוב
ירושלים
מחוז
ירושלים
מעמד מוניציפלי
עיריות
ירושלים
תוצאות בלוחות המפקד:
לוח
1.13   אוכלוסייה ביישובים המונים 100,000 תושבים ויותר, לפי קבוצת גיל ומין  
1.2   אוכלוסייה במחוזות, ביישובים עירוניים וביישובים כפריים, לפי מין  
1.21   אוכלוסייה ומשקי בית ביישובים המונים 5,000 תושבים ויותר  
1.4   אוכלוסייה ביישובים המונים 100,000 תושבים ויותר, לפי מין  
4.15   מקום העבודה בהשוואה למקום המגורים, לפי מחוז, נפה ואזור טבעי  
5.2   אוכלוסייה ביישובים המונים 100,000 תושבים ויותר, לפי מספר חדרים בדירה  
5.4   משקי בית ביישובים המונים 100,000 תושבים ויותר, לפי מספר חדרים בדירה  
5.6   משקי בית ביישובים המונים 100,000 תושבים ויותר, לפי חזקה על הדירה  
5.8   משקי בית ביישובים המונים 100,000 תושבים ויותר, לפי זמינות של מוצרים בני קיימה  
6.3   משקי בית, לפי סוג משק בית ומחוז  
7.3   דיירי מוסדות ביישובים המונים 100,000 תושבים ויותר, לפי סוג מוסד ומין  
8.1   עבדו בשנת 2008 ושכירים לפי עשירוני הכנסה, שכר חציוני ודת ביישובים המונים 2,000 תושבים ויותר, באזורים סטטיסטיים ובמועצות אזוריות  
8.2   עבדו בשנת 2008 ועצמאים לפי עשירוני הכנסה, שכר חציוני ודת ביישובים המונים 2,000 תושבים ויותר, באזורים סטטיסטיים ובמועצות אזוריות  
   
מדינת ישראל 1997- רשיון שימוש © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license