עמוד הבית של המפקד   >>  נתוני מפקד 2008   >>  ישראל במפות
לפניכם מפות המבוססות על מגוון נתונים ממפקד האוכלוסין 2008.
בשלב זה הופקו כמה מפות ארציות המציגות יישובים המונים 20,000 תושבים ויותר.

מפות נוספות יועלו לאתר בהמשך.
מספר כלי רכב העומדים לרשות משקי הבית
אקדמאים לפי מין
נשים מועסקות, לפי היקף משרה
משקי בית לפי צפיפות דיור
השתתפות בכוח העבודה האזרחי לפי מין
גברים מועסקים לפי מקום עבודה
נשים מועסקות לפי מקום עבודה
אמצעי הגעה עיקרי לעבודה - גברים
אמצעי הגעה עיקרי לעבודה - נשים
   
מדינת ישראל 1997- רשיון שימוש © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license