מאגר אנרגיה בישראל
מוצרי נפט

מבחר סדרות     גרפים
נתוני צריכה  
נתוני סחר חוץ בנפט, מוצריו ופחם  
מחירי שערי בז"ן של מוצרי הדלק  
מחירי מוצרים קמעונאים  
מיסוי דלקים  
   
נתונים כמותיים אגרגטיביים שאינם מופיעים בסדרות המפורטות ,מוצגים במאזני האנרגיה
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה
  בינוי
  בריאות
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים (נתונים מ-1995)
  מאזן התשלומים
  מחירים
  מסחר
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סדר ציבורי
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
  תעשייה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©