מאגר נתוני האנרגיה בישראל
איכות הסביבה
פילוח לפי מזהם פילוח לפי תחום פעילות פילוח לפי מוצר אנרגיה
סך הפליטות לפי מזהם
פליטות פחמן דו-חמצני
פליטות פחמן חד-חמצני
פליטות תחמוצות גפרית
פליטות תחמוצות חנקן
פליטות פחמימנים
פליטות חלקיקי אבק מרחף
פליטות עופרת
סך הפליטות לפי תחום פעליות
פליטות מרכב
פליטות מתעשייה
פליטות מייצור חשמל
פליטות מהסקה מרחבית
סך הפליטות לפי מוצר אנרגיה
פליטות מבנזין
פליטות מסולר הסקה ותחבורה
פליטות ממזוט כבד וקל
פליטות מפחם ופטקוק
פליטות מקרוסין ונפתא
פליטות מפצלי שמן
פליטות מגז טבעי
פליטות מגפ"מ ופרופילן
גרפים
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה
  בינוי
  בריאות
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים (נתונים מ-1995)
  מאזן התשלומים
  מחירים
  מסחר
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סדר ציבורי
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
  תעשייה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©