מאגר נתוני האנרגיה בישראל
חיפוש לפי מוצרים - אלפי טונות מטריות
אנרגיית שמש לחימום מים
בנזין לרכב
גז פחמימני מעובה - גפ"מ
חום וקיטור
חומר זינה לזיקוק
חשמל
מוצרי נפט אחרים
מזוט כבד
מזוט קל
נפט גולמי
נפתא, בנזין נר"מ
סולר,דיזל
סך הכל מוצרי נפט
פחם
פצלי שמן
קרוסין , דס"ל
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה
  בינוי
  בריאות
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים (נתונים מ-1995)
  מאזן התשלומים
  מחירים
  מסחר
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סדר ציבורי
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
  תעשייה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©