מאגר נתוני האנרגיה בישראל
לוח2 - מאזן האנרגיה של ישראל באלפי שעט"ן
אנא בחר את השנה הרצויה
אנא בחר תקופת מאזן
מאזן שנתי
(מאזן מחצית ראשונה (ינואר - יוני
(מאזן מחצית שניה (יולי - דצמבר
I מאזן רבעון
II מאזן רבעון
III מאזן רבעון
IV מאזן רבעו
מאזן חודשי
ינואר פברואר מרץ
אפריל מאי יוני
יולי אוגוסט ספטמבר
אוקטובר נובמבר דצמבר

הצגת הנתונים
על המסך
Excel - ב
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה
  בינוי
  בריאות
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים (נתונים מ-1995)
  מאזן התשלומים
  מחירים
  מסחר
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סדר ציבורי
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
  תעשייה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©
>