לוחות סיכום אוכלוסייה 2006
 Word  פורמט מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות
 Excel  פורמט 1.מקורות הגידול של האוכלוסייה, לפי מחוז, נפה, קבוצת אוכלוסייה ודת
 Excel  פורמט 2.מקורות הגידול של האוכלוסייה, לפי צורת יישוב, קבוצת אוכלוסייה ודת
 Excel  פורמט 3.יישובים ואוכלוסייה (באלפים), לפי קבוצת אוכלוסייה, מחוז, נפה ואזור טבעי
 Excel  פורמט 4.יישובים ואוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, מחוז, נפה וצורת יישוב
 Excel  פורמט 5.יישובים ואוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, צורת יישוב והשתייכות ארגונית
 Excel  פורמט 6.יישובים ואוכלוסייה, לפי מעמד מוניציפלי ומחוז
 Excel  פורמט 7.האוכלוסייה בעיריות ובמועצות מקומיות (אלפים)
 Excel  פורמט 8.יישובים ואוכלוסייה במטרופולינים תל אביב, חיפה ובאר שבע, לפי טבעות, גזרות ויישובים עיקריים
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©