אוכלוסייה ומרכיבי גידול ביישובים ובאזורים סטטיסטיים
     2015
  אוכלוסייה ביישובים לפי מין, גיל ואזור סטטיסטי, 2015
  אוכלוסייה ביישובים מעורבים לפי אזורים סטטיסטיים מאוחדים, קבוצת אוכלוסייה וגיל, 2015
  אוכלוסייה ביישובים מעל 5,000 תושבים ועולי 1990+, 2015
  מרכיבי גידול ביישובים, 2015
  מרכיבי גידול ביישובים עירוניים לפי מחוז נפה, 2015
  מרכיבי גידול ביישובים עירוניים לפי צורת יישוב ואזורים סטטיסטיים, 2015
  מרכיבי גידול ביישובים מעורבים לפי אזורים סטטיסטיים ודת, 2015
 

© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved ||  כל  הזכויות  שמורות - 1997 מדינת ישראל ©