מטרופולינים בישראל
     
מטרופולינים בישראל על בסיס מפקד 2008   
הגדרת גבולות המטרופולין
השינויים בגבולות המטרופולין
לוח   
מטריצת יוממות למוקדי תעסוקה
מפות   
מטרופולינים - פריסה ארצית
מטרופולין ירושלים   
מטרופולין ירושלים - גבול חיצוני
מטרופולין ירושלים - חלוקה פנימית לטבעות ולגזרות
הגעת מועסקים למוקד תעסוקה ירושלים
מטרופולין תל אביב   
מטרופולין תל אביב - גבול חיצוני
מטרופולין תל אביב - חלוקה פנימית לטבעות ולגזרות
הגעת מועסקים למוקד תעסוקה תל אביב
מטרופולין חיפה   
מטרופולין חיפה - גבול חיצוני
מטרופולין חיפה - חלוקה פנימית לטבעות ולגזרות
הגעת מועסקים למוקד תעסוקה חיפה
מטרופולין באר שבע   
מטרופולין באר שבע - גבול חיצוני
מטרופולין באר שבע - חלוקה פנימית לטבעות ולגזרות
הגעת מועסקים למוקד תעסוקה באר שבע
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©