הסטטיסטיקן הממשלתי
הסטטיסטיקן הממשלתי השלישי

הסטטיסטיקן הממשלתי (לאומי) המכהן

הסטטיסטיקן הממשלתי (לאומי)
פרופ' דני פפרמן

החל מ-2013


הסטטיסטיקנים הממשלתיים בעבר
פרופ' רוברטו בקי (ז"ל)
בין השנים 1971-1948

פרופ' משה סיקרון (ז"ל)
בין השנים 1993-1972

פרופ' יוסף יהב (ז"ל)
בין השנים 2001-1994

פרופ' שלמה יצחקי
בין השנים 2012-2001
פרופ' יוסף יהב (ז"ל)

תקופת כהונתו:
2001-1994

פרטים אישים
יוסף יהב נולד בירושלים בשנת 1935 ונפטר בשנת 2016.

השכלה
פרופ' יהב למד באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת סטנפורד. בשנת 1963 פרופ' יהב הוסמך לדוקטור לסטטיסטיקה מטעם אוניברסיטת קליפורניה שבברקלי.

פעילות מקצועית
משנת 1963 פרופ' יהב שימש בתפקיד מרצה באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל: באוניברסיטת תל-אביב, באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת קליפורניה ובאוניברסיטת קולומביה. בנוסף, שימש ראש החוג לסטטיסטיקה באוניברסיטת תל-אביב
(בין השנים 1974-1965) וכן באוניברסיטה העברית (בין השנים 1988-1986).
מונה לדיקן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית ב-1980 ולראש המחלקה לכלכלה חקלאית באוניברסיטה העברית ב-1988.

לפני המינוי לסטטיסטיקן הממשלתי, בין השנים 1993-1991, שימש פרופ' יהב סגן נשיא לכספים ומנהל האוניברסיטה העברית בירושלים.

בשנת 1996, בתקופת כהונתו בלמ"ס עלה אתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בין אתרי האינטרנט הראשונים של משרדי הממשלה. באותה השנה, פרופ' יהב יזם מהלך לצירופה של מדינת ישראל לארגון ה-OECD, מהלך שהושלם ב-2010.

כמו כן, פרופ' יהב תרם רבות לשיפור סקרי הלמ"ס - הוביל את הפיכתו של סקר הוצאות משק הבית לסקר שנתי (במקום סקר שנערך אחת לחמש שנים).
הגה ותכנן את הסקר החברתי שנערך החל משנת 2002 ומשמש מקור מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה בישראל ויזם שיטה חדשנית לעריכת מפקד האוכלוסין - "המפקד המשולב" לקראת מעבר הדרגתי למפקד האוכלוסין המינהלי.
מפקד האוכלוסין בשנת 2008 התנהל בשיטה זו, לראשונה תוך שימוש משולב בנתונים ממקורות מינהליים יחד עם נתונים מדגמיים שנאספו מתושבים.

מחקרים ופרסומים
פרופ' יהב פרסם מחקרים ומאמרים רבים בנושא סטטיסטיקה מתמטית בכתבי עת מקצועיים בארץ ובעולם.

פרופ' יהב היה פרופסור אמריטוס בחוג לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית.
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©