facebook  עקבו אחרינו בפייסבוק
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
    עזרו לנו להשתפר
בימים אלו אנו פועלים לשיפור אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רוצים לקחת חלק?
ענו על שאלון קצר ותוכלו גם אתם להשפיע!
כניסה לשאלון >>>
    מה חדש?                                  
הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, 2011 (מהדורה מעודכנת)
הרשויות המקומיות בישראל, 2013
הירחון הסטטיסטי לישראל - יוני 2015
מורשים לנהוג 2014
רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה ינואר-מרס 2015
כלי רכב מנועיים, 2014
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   ישראל במספרים 2014
 כולל: עברית, אנגלית, ערבית   פני החברה בישראל   שנתון סטטיסטי לישראל
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט עזיבה של עובדי הוראה חדשים את מערכת החינוך, 2014-2000 27.7.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים אפריל-יוני 2015 23.7.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים - יוני 2015 23.7.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - מאי 2015 22.7.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות: ינואר-יוני 2015 22.7.2015
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - רבעון שני (אפריל-יוני) 2015 22.7.2015
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/07/2015
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/07/2015
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/07/2015
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 16/07/2015
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2014
 יוני 2015
99.9  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  יוני 2015 0.3 %
אוכלוסייה לסוף  מאי 2015 8,358.1 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  מאי 2015 5.0 %
סך הכול משרות פנויות  יוני 2015 90,233  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  אפריל 2015 9,504 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע ראשון 2015 280,207 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  יוני 2015 -17.7 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  יוני 2015 4.5 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©