לשאלון טרומפקד   
    מה חדש?                                  
פני החברה בישראל - דו"ח מס' 9: בני 55 ומעלה
הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש ל-2017, מגמות ל-2017-2013
חשבונות המגזר הממשלתי במתכונת GFS 2015-2000
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות ינואר-מרץ 2017
ירחון סקרי כוח אדם מאי 2017
סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות ינואר-מרץ 2017
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   דור העתיד של ישראל   ישראל במספרים   נתונים שנתיים
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
facebook  עקבו אחרינו בפייסבוק
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים מרץ - מאי 2017 29.6.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים מרס-מאי 2017 29.6.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט בני 55 ומעלה: נתונים נבחרים מתוך דוח פני החברה מס' 9 28.6.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מאזן היבוא והיצוא התעשייתי לפי עצמה טכנולוגית לשנת 2016 28.6.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות: ינואר-מאי 2017 28.6.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים מרס-מאי 2017 26.6.2017
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/01/2016
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 29/06/2017
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2016
 מאי 2017
100.7  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  מאי 2017 0.4 %
אוכלוסייה לסוף  אפריל 2017 8,680.7 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  מאי 2017 4.5 %
סך הכול משרות פנויות  מאי 2017 104,194  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  מרס 2017 10,449 ש"ח
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע ראשון 2017 310,694 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  מאי 2017 -10.8 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  מאי 2017 19.6 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©