מה חדש?                                  
ירחון סקרי כוח אדם יולי 2016
הכנסות והוצאות משק הבית נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2014 סיכומים כלליים
הוצאות הביטחון בישראל2014-1950
מאזן אספקת המזון 2014-2013
הירחון הסטטיסטי לישראל - יולי 2016
ירחון סקרי כוח אדם יוני 2016
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   דור העתיד של ישראל   ישראל במספרים   נתונים שנתיים
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
facebook  עקבו אחרינו בפייסבוק
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי - 2015 31.8.2016
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים מאי - יולי 2016 31.8.2016
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט בשנת 2015 30.8.2016
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים מאי-יולי 2016 30.8.2016
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט מאזן האנרגיה של ישראל (2014) ומחירי דלקים וחשמל (2015) 29.8.2016
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2015 בנושא: עמדות הציבור כלפי מערכת החינוך בישראל 28.8.2016
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/01/2016
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 22/08/2016
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2014
 יולי 2016
99.5  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  יולי 2016 0.4 %
אוכלוסייה לסוף  יוני 2016 8,541.0 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  יולי 2016 4.7 %
סך הכול משרות פנויות  יולי 2016 109,198  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  מאי 2016 9,507 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שני 2016 299,233 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  יולי 2016 -11.3 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  יולי 2016 18.6 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©