מפקד החקלאות יצא לדרך...
youtube facebook twitter
   דרושים סוקרים   
    מה חדש?                                   
הירחון הסטטיסטי לישראל - אפריל 2018
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2016-1989
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - מס' 165
רבעון סקרי כוח אדם ינואר-מרץ 2018
ירחון סקרי כוח אדם מרץ 2018
השכלה גבוהה תשע"ז - 2016/17 (סטטיסטיקל)
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   70 לישראל   ישראל במספרים   נתונים שנתיים כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
 נתונים כלכליים לפי תקן IMF
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
   מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
 הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט בעלי תואר שלישי שעסקו במחקר בתר-דוקטורט באוניברסיטאות בישראל ב-2016 27.5.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים פברואר-אפריל 2018 27.5.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות פברואר - אפריל 2018 24.5.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: אפריל 2018 24.5.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט יבוא ויצוא סחורות לפי סוג הובלה 2017 24.5.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - מרץ 2018 24.5.2018
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
 מדדי המחירים
 חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון   פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים   פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל   פורסם בתאריך 15/01/2016
 אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 24/05/2018
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2016
 אפריל 2018
100.7  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  אפריל 2018 0.4 %
אוכלוסייה לסוף  מרס 2018 8,834.7 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  מרס 2018 3.6 %
סך הכול משרות פנויות  אפריל 2018 105,631  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  פברואר 2018 10,262 ש"ח
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע ראשון 2018 318,668 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  אפריל 2018 -9.9 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  אפריל 2018 21.7 %

אינדיקטורים נוספים...
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©