facebook  עקבו אחרינו בפייסבוק
    עזרו לנו להשתפר
בימים אלו אנו פועלים לשיפור אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רוצים לקחת חלק?
ענו על שאלון קצר ותוכלו גם אתם להשפיע!
כניסה לשאלון >>>
    מה חדש?                                  
החקלאות בישראל: חשבון הענף, מדדי המחירים של תפוקה ותשומה, 2013-2012
הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל 2012
ירחון סקרי כוח אדם אוקטובר 2014
תנועה טבעית - לידות חי 2011
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות אפריל-יוני 2014
הירחון הסטטיסטי לישראל - אוקטובר 2014
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   ישראל במספרים 2013
 כולל: עברית, אנגלית, ערבית   פני החברה בישראל   שנתון סטטיסטי לישראל
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על ידי צרכנים פרטיים: אוגוסט-אוקטובר 2014 27.11.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - אוקטובר 2014 27.11.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט ערבים בהשכלה גבוהה בישראל - מקבלי תואר ראשון - תשע"ב (2011/12) 26.11.2014
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט סיבות מוות בישראל, 2012 26.11.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות: ינואר-אוקטובר 2014 24.11.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק: אוגוסט-אוקטובר 2014 24.11.2014
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 14/11/2014
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   14/11/2014
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 14/11/2014
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 24/11/2014
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2012
 אוקטובר 2014
102.3  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  אוקטובר 2014 0.3 %
אוכלוסייה לסוף  ספטמבר 2014 8,253.2 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  אוקטובר 2014 5.7 %
סך הכול משרות פנויות  אוקטובר 2014 67,770  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  אוגוסט 2014 9,471 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שלישי 2014 273,708 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  אוקטובר 2014 -25.3 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  אוקטובר 2014 0.1 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©