facebook  עקבו אחרינו בפייסבוק
    עזרו לנו להשתפר
בימים אלו אנו פועלים לשיפור אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רוצים לקחת חלק?
ענו על שאלון קצר ותוכלו גם אתם להשפיע!
כניסה לשאלון >>>
    מה חדש?                                  
ההוצאה הלאומית לחינוך 2013-1962
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים יולי - ספטמבר 2014
סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית יולי-ספטמבר 2014
הירחון הסטטיסטי לישראל: נובמבר 2014
החקלאות בישראל: חשבון הענף, מדדי המחירים של תפוקה ותשומה, 2013-2012
הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל 2012
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   ישראל במספרים 2013
 כולל: עברית, אנגלית, ערבית   פני החברה בישראל   שנתון סטטיסטי לישראל
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - אוקטובר 2014 18.12.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, כרייה וחציבה: אוגוסט-אוקטובר 2014 18.12.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - נובמבר 2014 17.12.2014
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט סקר ארוך טווח - ממצאים עיקריים בנושא קריאת ספרים והשכלה (מחזור שני 2013) ומתוך שאלון נוער (מחזור ראשון 2012) 17.12.2014
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט הרשעות ומורשעים בעברות נהיגה 2013 16.12.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לחודש נובמבר 2014 15.12.2014
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/12/2014
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/12/2014
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/12/2014
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 15/12/2014
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2012
 נובמבר 2014
102.1  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  נובמבר 2014 -0.2 %
אוכלוסייה לסוף  אוקטובר 2014 8,268.4 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  אוקטובר 2014 5.7 %
סך הכול משרות פנויות  נובמבר 2014 72,150  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  ספטמבר 2014 9,489 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שלישי 2014 273,708 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  נובמבר 2014 -25.2 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  נובמבר 2014 -0.8 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©