עזרו לנו להשתפר
בימים אלו אנו פועלים לשיפור אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רוצים לקחת חלק?
ענו על שאלון קצר ותוכלו גם אתם להשפיע!
כניסה לשאלון >>>
    מה חדש?                                  
רבעון סקרי כוח אדם יולי-ספטמבר 2014
ירחון סקרי כוח אדם ספטמבר 2014
ההוצאה הלאומית לבריאות 2013-1962
הוצאות הביטחון בישראל 2012-1950
רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה אפריל-יוני 2014
הבינוי בישראל 2013
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   ישראל במספרים 2013
 כולל: עברית, אנגלית, ערבית   פני החברה בישראל   שנתון סטטיסטי לישראל
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק: יולי-ספטמבר 2014 30.10.2014
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש ספטמבר ולרבעון שלישי 2014 30.10.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים: יולי - ספטמבר 2014 30.10.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - ספטמבר 2014 29.10.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על ידי צרכנים פרטיים: יולי-ספטמבר 2014 29.10.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט ממצאים ראשונים מסקר הוצאות משק הבית 2013: נתוני הכנסות, הוצאות ובעלות על מוצרים של משקי הבית בישראל 29.10.2014
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/10/2014
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/10/2014
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/10/2014
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 30/10/2014
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2012
 ספטמבר 2014
102.0  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  ספטמבר 2014 -0.3 %
אוכלוסייה לסוף  אוגוסט 2014 8,238.3 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  ספטמבר 2014 6.5 %
סך הכול משרות פנויות  ספטמבר 2014 65,718  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  יולי 2014 9,631 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שני 2014 269,210 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  ספטמבר 2014 -25.1 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  ספטמבר 2014 -1.7 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©