מפקד החקלאות יצא לדרך...
youtube facebook twitter
    מה חדש?                                   
70 לישראל (סטטיסטיקל)
הירחון הסטטיסטי לישראל - מרץ 2018
ירחון סקרי כוח אדם פברואר 2018
רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אוקטובר-דצמבר 2017
רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 1, 2018
מפקד החקלאות יצא לדרך…
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   70 לישראל   ישראל במספרים   נתונים שנתיים כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
 נתונים כלכליים לפי תקן IMF
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
   מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
 הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים אוקטובר-דצמבר 2017 וסיכום שנת 2017 על פי ניתוח נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות 17.4.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן שלישי למחצית השנייה של שנת 2017 16.4.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - מרץ 2018 16.4.2018
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט מדינת ישראל במספרים לרגל 70 שנה להקמתה 16.4.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - מרס 2018 15.4.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - מרס 2018 15.4.2018
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
 מדדי המחירים
 חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון   פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים   פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל   פורסם בתאריך 15/01/2016
 אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 16/04/2018
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2016
 מרס 2018
100.3  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  מרס 2018 0.3 %
אוכלוסייה לסוף  פברואר 2018 8,822.0 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  פברואר 2018 3.8 %
סך הכול משרות פנויות  פברואר 2018 102,502  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  ינואר 2018 10,208 ש"ח
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע רביעי 2017 322,921 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  מרס 2018 -9.0 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  מרס 2018 22.1 %

אינדיקטורים נוספים...
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©