עזרו לנו להשתפר
בימים אלו אנו פועלים לשיפור אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רוצים לקחת חלק?
ענו על שאלון קצר ותוכלו גם אתם להשפיע!
כניסה לשאלון >>>
    מה חדש?                                  
תאונות דרכים עם נפגעים חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות 2013
תאונות דרכים עם נפגעים 2013, חלק א: סיכומים כלליים
ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 2012-2006
מורשים לנהוג 2013
רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה ינואר-מרס 2014
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות ינואר-מרס 2014
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   ישראל במספרים 2013
 כולל: עברית, אנגלית, ערבית   פני החברה בישראל   שנתון סטטיסטי לישראל
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט מטרופולינים בישראל - הגדרה מחודשת בעקבות מפקד האוכלוסין 2008 29.7.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על ידי צרכנים פרטיים: אפריל-יוני 2014 28.7.2014
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים: רבעון שני 2014 23.7.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בינואר-יוני 2014 23.7.2014
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - רבעון שני (אפריל-יוני) 2014 23.7.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים אפריל-יוני 2014 23.7.2014
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/07/2014
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/07/2014
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/07/2014
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 16/07/2014
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2012
 יוני 2014
102.3  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  יוני 2014 0.3 %
אוכלוסייה לסוף  מאי 2014 8,193.9 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  מאי 2014 5.9 %
סך הכול משרות פנויות  יוני 2014 72,277  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  אפריל 2014 9,271 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע ראשון 2014 265,214 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  יוני 2014 -24.5 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  יוני 2014 6.2 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©