יום הסטטיסטיקה העולמי   
    מה חדש?                                  
תיירות ושירותי הארחה: 2014 (סטטיסטיקל)
הירחון הסטטיסטי לישראל - ינואר 2016
הרשויות המקומיות 2014
ירחון סקרי כוח אדם דצמבר 2015
רבעון סקרי כוח אדם אוקטובר-דצמבר 2015
רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה יולי-ספטמבר 2015
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   אוכלוסיית ישראל: 2014-2005 (סטטיסטיקל מס` 143) 2014   ישראל במספרים   נתונים שנתיים
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
    עזרו לנו להשתפר
בימים אלו אנו פועלים לשיפור אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רוצים לקחת חלק?
ענו על שאלון קצר ותוכלו גם אתם להשפיע!
כניסה לשאלון >>>
facebook  עקבו אחרינו בפייסבוק
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל בחודש ינואר 2016 9.2.2016
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל בינואר 2016 9.2.2016
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט משפחות בישראל - נתונים לרגל יום המשפחה 7.2.2016
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש נובמבר 2015 7.2.2016
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - 2015 4.2.2016
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים: ינואר 2016 3.2.2016
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/01/2016
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 07/02/2016
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2014
 דצמבר 2015
99.1  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  דצמבר 2015 -0.1 %
אוכלוסייה לסוף  דצמבר 2015 8,463.5 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  דצמבר 2015 5.2 %
סך הכול משרות פנויות  דצמבר 2015 90,543  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  נובמבר 2015 9,385 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שלישי 2015 288,524 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  דצמבר 2015 -17.5 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  ינואר 2016 15.8 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©