facebook  עקבו אחרינו בפייסבוק
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
    עזרו לנו להשתפר
בימים אלו אנו פועלים לשיפור אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רוצים לקחת חלק?
ענו על שאלון קצר ותוכלו גם אתם להשפיע!
כניסה לשאלון >>>
    מה חדש?                                  
חדשנות במגזר העסקי2012-2010
פסולת ופליטות מזהמים בענפי התעשייה והחשמל 2012
ירחון סקרי כוח-אדם: יולי 2015
תאונות דרכים עם נפגעים 2014 חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות
הירחון הסטטיסטי לישראל - יולי 2015
לוחות תמותה שלמים של ישראל, 2012-2008 (פ"מ 1576) (מהדורה מעודכנת
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   ישראל במספרים 2014
 כולל: עברית, אנגלית, ערבית   פני החברה בישראל   שנתון סטטיסטי לישראל
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים מאי-יולי 2015 31.8.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים: מאי - יולי 2015 30.8.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט בשנת 2014 30.8.2015
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט מחזור פסולת - נתונים מתוך הסקר החברתי - 2014 26.8.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק: מאי-יולי 2015 25.8.2015
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי: 2014 25.8.2015
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 14/08/2015
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   14/08/2015
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 14/08/2015
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 24/08/2015
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2014
 יולי 2015
100.1  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  יולי 2015 0.2 %
אוכלוסייה לסוף  יוני 2015 8,371.6 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  יולי 2015 5.3 %
סך הכול משרות פנויות  יולי 2015 82,438  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  מאי 2015 9,361 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שני 2015 285,699 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  יולי 2015 -19.8 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  יולי 2015 2.0 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©