מה חדש?                                  
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל מס' 162
חשבונות המגזר הממשלתי במתכונת GFS 2014-2000
מדד המחירים לצרכן ("סטטיסטיקל")
הירחון הסטטיסטי לישראל - ספטמבר 2016
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות אפריל-יוני 2016
הסקר החברתי 2014 - כולל נושאים ייחודיים: איכות הסביבה והון חברתי
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   דור העתיד של ישראל   ישראל במספרים   נתונים שנתיים
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
facebook  עקבו אחרינו בפייסבוק
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדד המחירים לצרכן -ספטמבר 2016 14.10.2016
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן -ספטמבר 2016 14.10.2016
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי מחירי תשומות-ספטמבר 2016 14.10.2016
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - ספטמבר 2016 13.10.2016
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן שלישי למחצית הראשונה של שנת 2016 13.10.2016
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - אוגוסט 2016 13.10.2016
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/01/2016
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 14/10/2016
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2014
 ספטמבר 2016
99.1  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  ספטמבר 2016 -0.1 %
אוכלוסייה לסוף  אוגוסט 2016 8,571.2 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  אוגוסט 2016 4.6 %
סך הכול משרות פנויות  אוגוסט 2016 100,989  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  יולי 2016 10,021 ש"ח
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שני 2016 300,079 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  ספטמבר 2016 -14.5 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  ספטמבר 2016 19.2 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©