עזרו לנו להשתפר
בימים אלו אנו פועלים לשיפור אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רוצים לקחת חלק?
ענו על שאלון קצר ותוכלו גם אתם להשפיע!
כניסה לשאלון >>>
    מה חדש?                                  
הערכות ראשונות להתפתחות החשבונות הלאומיים בשנת 2014
שנתון סטטיסטי לישראל מס' 65 - 2014
ירחון סקרי כוח אדם אוגוסט 2014
איכות התעסוקה בשוק העבודה בישראל, 2010-2001
הירחון הסטטיסטי לישראל - אוגוסט 2014
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף 2012-2011
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   ישראל במספרים 2013
 כולל: עברית, אנגלית, ערבית   פני החברה בישראל   שנתון סטטיסטי לישראל
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט דוח פני החברה מציג: מבט על הערים הגדולות - נתונים ראשונים מתוך דוח מס' 7 23.9.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים יוני-אוגוסט 2014 23.9.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - יולי 2014 23.9.2014
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט מבחר נתונים מתוך השנתון הסטטיסטי לישראל מס' 65, 2014 22.9.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: אוגוסט 2014 22.9.2014
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש אוגוסט 2014 22.9.2014
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/09/2014
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/09/2014
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/09/2014
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 22/09/2014
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2012
 אוגוסט 2014
102.3  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  אוגוסט 2014 -0.1 %
אוכלוסייה לסוף  יולי 2014 8,222.7 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  אוגוסט 2014 6.4 %
סך הכול משרות פנויות  אוגוסט 2014 64,261  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  יוני 2014 9,809 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שני 2014 269,359 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  אוגוסט 2014 -26.3 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  אוגוסט 2014 -8.6 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©