לשאלון טרומפקד   
    מה חדש?                                  
אקלים (סטטיסטיקל)
כלי רכב מנועיים 2016
הסקר החברתי 2015 - כולל נושאים ייחודיים: עמדות כלפי שירותי ממשל ומעורבות אזרחית
הרשויות המקומיות בישראל, 2015
ירחון סקרי כוח אדם יוני 2017
אוכלוסייה ביישובים, 2016
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   פני החברה בישראל, דוח מס 9- בני 55 ומעלה   ישראל במספרים   נתונים שנתיים
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
facebook  עקבו אחרינו בפייסבוק
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לבריאות - 2016 17.8.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - יוני 2017 17.8.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה : אפריל-יוני 2017 17.8.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים - אומדן ראשון למחצית הראשונה של שנת 2017 16.8.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - יולי 2017 15.8.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - יולי 2017 15.8.2017
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/01/2016
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 16/08/2017
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2016
 יולי 2017
99.9  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  יולי 2017 -0.1 %
אוכלוסייה לסוף  יוני 2017 8,704.4 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  יוני 2017 4.5 %
סך הכול משרות פנויות  יולי 2017 105,915  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  מאי 2017 9,828 ש"ח
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שני 2017 313,527 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  יולי 2017 -13.1 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  יולי 2017 19.6 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©