facebook  עקבו אחרינו בפייסבוק
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
    עזרו לנו להשתפר
בימים אלו אנו פועלים לשיפור אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רוצים לקחת חלק?
ענו על שאלון קצר ותוכלו גם אתם להשפיע!
כניסה לשאלון >>>
    מה חדש?                                  
הירחון הסטטיסטי לישראל - ספטמבר 2015
הסיווג האחיד של משלחי היד 2011
ירחון סקרי כוח אדם אוגוסט 2015
תוצר, פריון, תמורה למועסקים ותשואה להון 2013-2005
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים אפריל-יוני 2015
רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 3, 2015
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   ישראל במספרים 2014
 כולל: עברית, אנגלית, ערבית   פני החברה בישראל   נתונים שנתיים
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש יולי 2015 8.10.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: אוגוסט 2015 8.10.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים: יוני-אוגוסט 2015 8.10.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הפסקת לימודים, החלפת מוסד אקדמי והחלפת מקצוע לימודים בשנה הראשונה של התואר הראשון - ממצאים ראשונים מתוך סקר השכלה גבוהה 2014 7.10.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים יוני - אוגוסט 2015 24.9.2015
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט יום האזרח הוותיק הבין-לאומי 24.9.2015
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 13/09/2015
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   13/09/2015
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 13/09/2015
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 08/10/2015
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2014
 אוגוסט 2015
99.9  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  אוגוסט 2015 -0.2 %
אוכלוסייה לסוף  אוגוסט 2015 8,405.2 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  אוגוסט 2015 5.3 %
סך הכול משרות פנויות  אוגוסט 2015 80,743  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  יולי 2015 9,877 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שני 2015 285,088 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  אוגוסט 2015 -17.8 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  אוגוסט 2015 3.8 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©