עזרו לנו להשתפר
בימים אלו אנו פועלים לשיפור אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רוצים לקחת חלק?
ענו על שאלון קצר ותוכלו גם אתם להשפיע!
כניסה לשאלון >>>
    מה חדש?                                  
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2012-2008
הירחון הסטטיסטי לישראל - יולי 2014
ירחון סקרי כוח אדם יוני 2014
רבעון סקרי כוח אדם אפריל-יוני 2014
תאונות דרכים עם נפגעים חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות 2013
תאונות דרכים עם נפגעים 2013, חלק א: סיכומים כלליים
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   ישראל במספרים 2013
 כולל: עברית, אנגלית, ערבית   פני החברה בישראל   שנתון סטטיסטי לישראל
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - יוני 2014 21.8.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי בחודשים אפריל-יוני 2014 21.8.2014
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות וחזרות ב-2012 של ישראלים ששהו בחו"ל יותר משנה ברציפות 20.8.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לבריאות: 2013 20.8.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לחינוך בשנים 2013-2011 19.8.2014
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט סקר מחקר ופיתוח בבתי חולים בישראל בשנת 2012 19.8.2014
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/08/2014
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/08/2014
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/08/2014
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 17/08/2014
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2012
 יולי 2014
102.4  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  יולי 2014 0.1 %
אוכלוסייה לסוף  יוני 2014 8,206.4 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  יוני 2014 6.3 %
סך הכול משרות פנויות  יולי 2014 66,421  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  מאי 2014 9,132 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שני 2014 268,408 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  יולי 2014 -26.7 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  יולי 2014 -6.0 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©