מה חדש?                                  
רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה ינואר-מרץ 2016
הירחון הסטטיסטי לישראל - יוני 2016
כלי רכב מנועיים 2015
מורשים לנהוג 2015
מיומנויות בוגרים בישראל, 2015-2014
מיומנויות בוגרים בישראל, 2015-2014 (סטטיסטיקל)
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   דור העתיד של ישראל   ישראל במספרים   נתונים שנתיים
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
facebook  עקבו אחרינו בפייסבוק
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט הסטטיסטיקן הממשלתי יקרא מעתה הסטטיסטיקן הלאומי 21.7.2016
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט מדען ראשי חדש בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 21.7.2016
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: יוני 2016 21.7.2016
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - רבעון שני (אפריל-יוני) 2016 20.7.2016
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - מאי 2016 20.7.2016
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה : מרס-מאי 2016 20.7.2016
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/01/2016
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 15/07/2016
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2014
 יוני 2016
99.1  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  יוני 2016 0.3 %
אוכלוסייה לסוף  מאי 2016 8,527.4 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  מאי 2016 4.8 %
סך הכול משרות פנויות  מאי 2016 96,740  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  אפריל 2016 9,767 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע ראשון 2016 291,856 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  יוני 2016 -14.6 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  יוני 2016 18.6 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©