facebook  עקבו אחרינו בפייסבוק
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
    עזרו לנו להשתפר
בימים אלו אנו פועלים לשיפור אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רוצים לקחת חלק?
ענו על שאלון קצר ותוכלו גם אתם להשפיע!
כניסה לשאלון >>>
    מה חדש?                                  
כלי רכב מנועיים, 2014
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף 2013-2011
חשבונות המגזר הממשלתי 2013-1995
סקר תעשייה, כרייה וחציבה 2011
רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 2, 2015
ירחון סקרי כוח אדם מאי 2015
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   ישראל במספרים 2014
 כולל: עברית, אנגלית, ערבית   פני החברה בישראל   שנתון סטטיסטי לישראל
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מאזן היבוא והיצוא התעשייתי לפי עצמה טכנולוגית לשנת 2014 1.7.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מסחר בין-לאומי בשירותים עסקיים, לפי סוג שירות וענף כלכלי 2011 1.7.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט החקלאות בישראל בשנת 2014 30.6.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים מרץ - מאי 2015 30.6.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים: מרס-מאי 2015 29.6.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים ינואר-מרס 2015: על פי ניתוח נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות 24.6.2015
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/06/2015
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/06/2015
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/06/2015
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 01/07/2015
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2014
 מאי 2015
99.6  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  מאי 2015 0.2 %
אוכלוסייה לסוף  מאי 2015 8,358.1 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  מאי 2015 5.0 %
סך הכול משרות פנויות  מאי 2015 79,641  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  מרס 2015 9,865 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע ראשון 2015 279,629 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  מאי 2015 -22.4 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  מאי 2015 1.6 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©