עקב עבודות תשתית יושבתו שירותי הגלישה והדואר האלקטרוני מיום 05.02.15 (בשעה 18:00)
עד יום 06.02.15 (בשעה 06:30).
    עזרו לנו להשתפר
בימים אלו אנו פועלים לשיפור אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רוצים לקחת חלק?
ענו על שאלון קצר ותוכלו גם אתם להשפיע!
כניסה לשאלון >>>
    מה חדש?                                  
הדיור בישראל נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2012-1997
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2013-1989
רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה יולי-ספטמבר 2014
שוויון הזדמנויות בהשכלה: חסמים דמוגרפיים וסוציו-דמוגרפיים
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות יולי-ספטמבר 2014
הירחון הסטטיסטי לישראל - דצמבר 2014
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   ישראל במספרים 2013
 כולל: עברית, אנגלית, ערבית   פני החברה בישראל   שנתון סטטיסטי לישראל
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקאטורים כלכליים: אוקטובר-דצמבר 2014 29.1.2015
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש דצמבר, לרבעון הרביעי ולשנת 2014 29.1.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על ידי צרכנים פרטיים בשנת 2014 28.1.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בשנת 2014 25.1.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: דצמבר 2014 וסיכום שנת 2014 25.1.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק: אוקטובר-דצמבר 2014 22.1.2015
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/01/2015
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/01/2015
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/01/2015
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 29/01/2015
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2012
 דצמבר 2014
102.1  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  דצמבר 2014 0.0 %
אוכלוסייה לסוף  נובמבר 2014 8,281.9 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  דצמבר 2014 5.7 %
סך הכול משרות פנויות  דצמבר 2014 67,845  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  אוקטובר 2014 9,161 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שלישי 2014 273,227 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  דצמבר 2014 -28.2 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  דצמבר 2014 0.6 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©