מה חדש?                                  
חשבונות המגזר הממשלתי, 2014-1995
ירחון סקרי כוח אדם אפריל 2016
מחקר ופיתוח עסקי2013
הכנסות של בני 15 ומעלה - נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2013
יצוא, לפי סחורות וארצות - נתונים שנתיים: 2012 - 2015
השנתון הסטטיסטי לישראל 2015 מס' 66 - במתכונת החדשה
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   עולי בריהמ (לשעבר) לרגל 25 שנה לגל העלייה   ישראל במספרים   נתונים שנתיים
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
facebook  עקבו אחרינו בפייסבוק
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - מרס 2016 26.5.2016
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט העלייה לישראל 2015 25.5.2016
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק: פברואר-אפריל 2016 25.5.2016
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: אפריל 2016 24.5.2016
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - מרץ 2016 24.5.2016
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה : ינואר- מרס 2016: 24.5.2016
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/01/2016
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 23/05/2016
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2014
 אפריל 2016
98.5  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  אפריל 2016 0.4 %
אוכלוסייה לסוף  מרס 2016 8,502.9 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  אפריל 2016 4.9 %
סך הכול משרות פנויות  מרס 2016 93,506  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  פברואר 2016 9,650 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע ראשון 2016 291,958 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  אפריל 2016 -15.9 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  אפריל 2016 17.7 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©