לשאלון טרומפקד   
    מה חדש?                                  
אוכלוסייה ביישובים, 2016
הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל, 2014
הכנסות והוצאות משק הבית נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2015 סיכומים כלליים
הירחון הסטטיסטי לישראל - יוני 2017
מחולל הסקר החברתי לשנת 2016 – איכות התעסוקה ותנאי עבודה
פני החברה בישראל - דו"ח מס' 9: בני 55 ומעלה
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   פני החברה בישראל, דוח מס 9- בני 55 ומעלה   ישראל במספרים   נתונים שנתיים
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
facebook  עקבו אחרינו בפייסבוק
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - מאי 2017 20.7.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מסחר בין-לאומי בשירותים עסקיים בישראל 2016-2012 20.7.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה : מרס-מאי 2017 20.7.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - יוני 2017 20.7.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט דמוגרפיה של עסקים - שרידות ותנועות של עסקים 2016-2014 19.7.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא סחורות לפי ענף כלכלי וארצות, 2016 18.7.2017
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/01/2016
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 20/07/2017
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2016
 יוני 2017
100.0  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  יוני 2017 -0.7 %
אוכלוסייה לסוף  מאי 2017 8,694.9 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  מאי 2017 4.5 %
סך הכול משרות פנויות  יוני 2017 104,960  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  אפריל 2017 10,073 ש"ח
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע ראשון 2017 310,324 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  יוני 2017 -9.3 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  יוני 2017 19.5 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©