הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - ענפי הכלכלה   -  תיירות ושירותי הארחה
 
תיירות ושירותי הארחה
English
4. חשבונות לווין (אינדיקאטורים כלכלים בתיירות) 1.  שירותי הארחה- מלונות ואירוח אחר
5.  תעופה 2.  כניסות ויציאות של מבקרים מחו"ל
6.  תיירות עולמית 3.  כניסות ויציאות של ישראלים
  
 מדיניות עדכוני סטטיסטיקה בתחום עסקים-כלכלה
נתוני מלונאות מסקר הערכת המגמות בעסקים  
  
פרסומים בנושא
תיירות 2016(פ"מ 1707)
תיירות 2015 (פ"מ 1658)
תיירות 2014 (פ"מ 1625)
תיירות ושירותי הארחה 2000-2012 (סטטיסטי-קל)
רבעון סטטיסטי לתיירות ולשירותי הארחה
תיירות ושירותי הארחה 2010-1990 (סטטיסטי-קל)
חשבון הלוויין של התיירות בישראל (סקירה כלכלית על-פי לוח היצע ושימושים 2004)(פ"מ 1393)
... פרסומים נוספים
הודעות לתקשורת
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 23.10.2018 לינות במלונות תיירות: ינואר-ספטמבר 2018
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 5.11.2018 כניסות מבקרים לישראל: אוקטובר 2018
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 5.11.2018 יציאות ישראלים לחו"ל באוקטובר 2018
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 13.9.2018 פדיון ותעסוקה במלונות תיירות: ינואר-יוני 2018
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
סטטיסטי-קל
סטטיסטיקל - תיירות ושירותי הארחה 2015 סטטיסטיקל - תיירות ושירותי הארחה 2015
תיירות ושירותי הארחה: 2014 (סטטיסטיקל) תיירות ושירותי הארחה: 2014 (סטטיסטיקל)
תיירות ושירותי הארחה: 2013-2000 (סטטיסטיקל) תיירות ושירותי הארחה: 2013-2000 (סטטיסטיקל)
 
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות  pdf  לחץ לקבלת קובץ בפורמט
שאלות חוזרות ונשנותמתוך שאלות חוזרות ונשנות
מילון המונחיםמילון המונחים
סקרי הערכות עסקים וצרכנים
  
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©