חישובי הצמדה
נושא: מדד המחירים לצרכן
סדרה: 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי
ערך בסוף התקופה (4/5/2011) ערך בתחילת התקופה (19/1/1979)
בשקלים חדשים בשקלים חדשים בלירה
6,971.87  10,000 
המדדים הרלוונטיים:
אחוז שינוי  מקדם קשר   מרס 2011   דצמבר 1978   הבסיס
697,086.61   16,786.893   102.5   246.8   ממוצע 1976=100.0
המדדים לפי בסיס ספטמבר 1951=100.0:
32,455,687.13 4,655.24
חישוב אחוז השינוי:
המדד לתאריך המאוחר x מקדם הקשר                          102.5 x 16,786.893
 (  -------------------------------------------------- -1 ) x 100  =   (  ----------------------------------- -1 ) x 100 = 697,086.61
המדד לתאריך המוקדם                                          246.8                                  
 
שים לב: חישוב אחוזי השינוי וההצמדות מבוצע לעיתים על ידי שימוש במדדים על בסיסים שונים המותאמים לאותו בסיס על ידי שימוש
ב מקדמי קשר (ראה הסבר). המדדים על בסיסים שונים מתייחסים בדרך כלל להרכבים שונים של סל, לשיטות מדידה שונות ומעודכנות ולשינויים אחרים.
 
להזכירך, המדד המתפרסם ב-15 בחודש מתייחס לחודש הקודם.
לדוגמא: מהתאריך 16 ביולי עד לתאריך 15 באוגוסט המדד מתייחס למדד חודש יוני (שפורסם ב-15 ביולי).

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©