מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל
 
 
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)
נובמבר 2015 - אפריל 2016
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)(2)
נובמבר 2015 - אפריל 2016
בחירת תקופה(*)
   חודש שנה
(*) יוצגו נתוני ששת החודשים שהאחרון בהם הוא החודש שתבחר.
הצג כקובץ Excel
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם...   אנא המתינו. תודה.
הנתונים קיימים לתקופה:
יוני 1952 - אפריל 2016

2016 2015 מקדם
הקשר
מדדים
לפי בסיס
קוד
אפריל מרס פברואר ינואר דצמבר נובמבר
  מדד המחירים לצרכן -
 כללי
120010
  הבסיס:  
98.5  98.1  98.3  98.6  99.1  99.2        ממוצע 2014=100.0  
100.47  100.062  100.266  100.572  101.082  101.184  1.02      ממוצע 2012=100.0  
105.6944  105.2652  105.4798  105.8017  106.3383  106.4456  1.052      ממוצע 2010=100.0  
112.1418  111.6864  111.9141  112.2557  112.8249  112.9387  1.061      ממוצע 2008=100.0  
117.861  117.3824  117.6217  117.9807  118.579  118.6986  1.051      ממוצע 2006=100.0  
122.3398  121.8429  122.0913  122.464  123.085  123.2092  1.038      ממוצע 2002=100.0  
130.6589  130.1283  130.3936  130.7915  131.4547  131.5874  1.068      ממוצע 2000=100.0  
139.021  138.4565  138.7387  139.1622  139.8679  140.009  1.064      ממוצע 1998=100.0  
219.7922  218.8997  219.346  220.0154  221.1311  221.3542  1.581      ממוצע 1993=100.0  
532.117  529.9561  531.0366  532.6572  535.3583  535.8985  2.421      ממוצע 1987=100.0  
944.5077  940.6721  942.5899  945.4666  950.261  951.2199  1.775      ממוצע 1985=100.0  
212,514.2277  211,651.2257  212,082.7267  212,729.9782  213,808.7306  214,024.4811  225.0      ממוצע 1980=100.0  
1,774,281.2868  1,767,076.0836  1,770,678.6852  1,776,082.5876  1,785,089.0916  1,786,890.3924  8.349      ממוצע 1976=100.0  
7,295,844.6513  7,266,216.8558  7,281,030.7535  7,303,251.6002  7,340,286.3446  7,347,693.2935  4.112      ממוצע 1969=100.0  
9,024,959.8336  8,988,310.2506  9,006,635.0421  9,034,122.2294  9,079,934.2083  9,089,096.604  1.237      ממוצע 1964=100.0  
12,156,620.8959  12,107,253.9075  12,131,937.4017  12,168,962.643  12,230,671.3785  12,243,013.1256  1.347      ינואר 1959=100.0  
33,467,177.3265  33,331,270.0074  33,399,223.6669  33,501,154.1562  33,671,038.3051  33,705,015.1349  2.753      ספטמבר 1951=100.0  
  מדד מחירי תפוקת
 התעשייה - כללי
170010
  הבסיס:  
89.4  88.5  88.6  89.5  90.1  90.6        ממוצע 2012=100.0  
117.2928  116.112  116.2432  117.424  118.2112  118.8672  1.312      ממוצע 2005=100.0  
210.0714  207.9566  208.1916  210.3064  211.7163  212.8912  1.791      ממוצע 1994=100.0  
  המדד ללא דלקים 170020
  הבסיס:  
99.9  99.9  99.9  100.2  99.4  99.7        ממוצע 2012=100.0  
125.3745  125.3745  125.3745  125.751  124.747  125.1235  1.255      ממוצע 2005=100.0  
213.8889  213.8889  213.8889  214.5312  212.8184  213.4607  1.706      ממוצע 1994=100.0  
430.9861  430.9861  430.9861  432.2804  428.829  430.1233  2.015      ממוצע 1988=100.0  
1,254,212.7295  1,254,212.7295  1,254,212.7295  1,257,979.1341  1,247,935.3885  1,251,701.7931  2,910.1      ממוצע 1977=100.0  
  C
 מדד מחירי תפוקת התעשייה
170030
  הבסיס:  
89.3  88.3  88.4  89.2  89.8  90.3        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תפוקת התעשייה
 (ללא כרייה וחציבה
  וללא דלקים)
170050
  הבסיס:  
100.1  100.1  100.0  100.3  99.6  100.0        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בבנייה למגורים - כללי
200010
  הבסיס:  
107.8  107.5  107.5  107.7  107.4  107.0        יולי 2011=100.0  
142.6194  142.2225  142.2225  142.4871  142.0902  141.561  1.323      ינואר 2004=100.0  
292.0845  291.2717  291.2717  291.8136  291.0007  289.9169  2.048      ינואר 1992=100.0  
14,338.7217  14,298.818  14,298.818  14,325.4205  14,285.5168  14,232.3119  49.091      אוקטובר 1983=100.0  
2,530,956.4484  2,523,912.9704  2,523,912.9704  2,528,608.6224  2,521,565.1444  2,512,173.8403  176.512      אפריל 1975=100.0  
8,691,304.4439  8,667,117.1403  8,667,117.1403  8,683,242.0094  8,659,054.7058  8,626,804.9676  3.434      ממוצע 1968=100.0  
10,942,352.2949  10,911,900.4796  10,911,900.4796  10,932,201.6898  10,901,749.8745  10,861,147.4542  1.259      ינואר 1964=100.0  
73,094,913.3301  72,891,495.204  72,891,495.204  73,027,107.2881  72,823,689.1619  72,552,464.9937  6.68      יולי 1950=100.0  
  מדד מחירי תשומה בבנייה
 למבני מסחר ומשרדים - כללי
800010
  הבסיס:  
101.9  101.6  101.0  101.2  101.4  101.6        ינואר 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בסלילה וגישור - כללי
240010
  הבסיס:  
118.0  117.2  117.2  117.8  118.3  118.7        ינואר 2010=100.0  
266.916  265.1064  265.1064  266.4636  267.5946  268.4994  2.262      ינואר 2010=100.0  
603.764  599.6707  599.6707  602.7407  605.299  607.3456  2.262      ינואר 1996=100.0  
28,279.7016  28,087.9748  28,087.9748  28,231.7699  28,351.5992  28,447.4626  46.839      ינואר 1996=100.0  
132,459,294.424  131,561,265.3092  131,561,265.3092  132,234,787.1453  132,796,055.342  133,245,069.8993  100.0      מאי 1981=100.0  
10,863,781,491.4748  10,790,128,735.6003  10,790,128,735.6003  10,845,368,302.5062  10,891,401,274.9277  10,928,227,652.8649  82.016      מאי 1981=100.0  
891,003,902,804.7934  884,963,198,378.9982  884,963,198,378.9982  889,493,726,698.3446  893,269,166,964.4666  896,289,519,177.3642  82.016      ממוצע 1972=100.0  
1,373,928,018,124.9915  1,364,613,251,900.4152  1,364,613,251,900.4152  1,371,599,326,568.8474  1,377,421,055,459.2075  1,382,078,438,571.4956  1.542      ממוצע 1972=100.0  
2,118,597,003,948.7368  2,104,233,634,430.4403  2,104,233,634,430.4403  2,115,006,161,569.1627  2,123,983,267,518.098  2,131,164,952,277.2463  1.542      ינואר 1966=100.0  
2,118,597,003,948.7368  2,104,233,634,430.4403  2,104,233,634,430.4403  2,115,006,161,569.1627  2,123,983,267,518.098  2,131,164,952,277.2463      ינואר 1966=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בענף החקלאות - כללי
260010
  הבסיס:  
168.1  167.5  167.8  168.1  168.3  168.9        ממוצע 2000=100.0  
670.2147  667.8225  669.0186  670.2147  671.0121  673.4043  3.987      ממוצע 1986=100.0  
1,949,654.5623  1,942,695.6525  1,946,175.1074  1,949,654.5623  1,951,974.1989  1,958,933.1087  2,909.0      1975/76=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 באוטובוסים -
 כללי (ללא שירותי דיור)(1)
440010
  הבסיס:  
125.6  123.8  123.5  122.9  125.6  125.7        ינואר 2007=100.0  
302.696  298.358  297.635  296.189  302.696  302.937  2.41      אוקטובר-דצמבר 1993=100.0  
    
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©