מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל
 
 
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)
פברואר 2017 - יולי 2017
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)(2)
פברואר 2017 - יולי 2017
בחירת תקופה(*)
   חודש שנה
(*) יוצגו נתוני ששת החודשים שהאחרון בהם הוא החודש שתבחר.
הצג כקובץ Excel
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם...   אנא המתינו. תודה.
הנתונים קיימים לתקופה:
יוני 1952 - יולי 2017

2017 מקדם
הקשר
מדדים
לפי בסיס
קוד
יולי יוני מאי אפריל מרס פברואר
  מדד המחירים לצרכן -
 כללי
120010
  הבסיס:  
99.9  100.0  100.7  100.3  100.1  99.8        ממוצע 2016=100.0  
98.8011  98.9  99.5923  99.1967  98.9989  98.7022  0.989      ממוצע 2014=100.0  
100.7771  100.878  101.5841  101.1806  100.9789  100.6762  1.02      ממוצע 2012=100.0  
106.0175  106.1237  106.8665  106.442  106.2298  105.9114  1.052      ממוצע 2010=100.0  
112.4846  112.5972  113.3854  112.935  112.7098  112.372  1.061      ממוצע 2008=100.0  
118.2213  118.3397  119.168  118.6947  118.458  118.103  1.051      ממוצע 2006=100.0  
122.7137  122.8366  123.6964  123.2051  122.9594  122.5909  1.038      ממוצע 2002=100.0  
131.0583  131.1894  132.1078  131.583  131.3206  130.9271  1.068      ממוצע 2000=100.0  
139.446  139.5856  140.5627  140.0043  139.7252  139.3064  1.064      ממוצע 1998=100.0  
220.4641  220.6848  222.2296  221.3468  220.9055  220.2434  1.581      ממוצע 1993=100.0  
533.7436  534.2779  538.0178  535.8807  534.8122  533.2093  2.421      ממוצע 1987=100.0  
947.3949  948.3432  954.9816  951.1883  949.2916  946.4466  1.775      ממוצע 1985=100.0  
213,163.8524  213,377.2296  214,870.8702  214,017.3613  213,590.6068  212,950.4751  225.0      ממוצע 1980=100.0  
1,779,705.0035  1,781,486.49  1,793,956.8954  1,786,830.9495  1,783,267.9765  1,777,923.517  8.349      ממוצע 1976=100.0  
7,318,146.9744  7,325,472.4468  7,376,750.754  7,347,448.8642  7,332,797.9193  7,310,821.5019  4.112      ממוצע 1969=100.0  
9,052,547.8073  9,061,609.4167  9,125,040.6826  9,088,794.245  9,070,671.0261  9,043,486.1979  1.237      ממוצע 1964=100.0  
12,193,781.8964  12,205,987.8843  12,291,429.7995  12,242,605.848  12,218,193.8722  12,181,575.9086  1.347      ינואר 1959=100.0  
33,569,481.5609  33,603,084.6456  33,838,306.2381  33,703,893.8995  33,636,687.7302  33,535,878.4763  2.753      ספטמבר 1951=100.0  
  מדד מחירי תפוקת
 התעשייה - כללי
170010
  הבסיס:  
89.5  90.1  90.7  91.2  91.7  91.7        ממוצע 2012=100.0  
117.424  118.2112  118.9984  119.6544  120.3104  120.3104  1.312      ממוצע 2005=100.0  
210.3064  211.7163  213.1261  214.301  215.4759  215.4759  1.791      ממוצע 1994=100.0  
  המדד ללא דלקים 170020
  הבסיס:  
99.3  99.3  99.9  100.3  100.3  100.1        ממוצע 2012=100.0  
124.6215  124.6215  125.3745  125.8765  125.8765  125.6255  1.255      ממוצע 2005=100.0  
212.6043  212.6043  213.8889  214.7453  214.7453  214.3171  1.706      ממוצע 1994=100.0  
428.3976  428.3976  430.9861  432.7118  432.7118  431.849  2.015      ממוצע 1988=100.0  
1,246,679.9203  1,246,679.9203  1,254,212.7295  1,259,234.6023  1,259,234.6023  1,256,723.6659  2,910.1      ממוצע 1977=100.0  
  C
 מדד מחירי תפוקת התעשייה
170030
  הבסיס:  
89.4  90.2  90.8  91.2  91.7  91.7        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תפוקת התעשייה
 (ללא כרייה וחציבה
  וללא דלקים)
170050
  הבסיס:  
99.6  99.7  100.2  100.7  100.6  100.3        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בבנייה למגורים - כללי
200010
  הבסיס:  
109.8  109.6  109.4  109.4  109.2  109.2        יולי 2011=100.0  
145.2654  145.0008  144.7362  144.7362  144.4716  144.4716  1.323      ינואר 2004=100.0  
297.5035  296.9616  296.4197  296.4197  295.8778  295.8778  2.048      ינואר 1992=100.0  
14,604.7462  14,578.1438  14,551.5413  14,551.5413  14,524.9389  14,524.9389  49.091      אוקטובר 1983=100.0  
2,577,912.9688  2,573,217.3168  2,568,521.6647  2,568,521.6647  2,563,826.0127  2,563,826.0127  176.512      אפריל 1975=100.0  
8,852,553.1349  8,836,428.2658  8,820,303.3967  8,820,303.3967  8,804,178.5276  8,804,178.5276  3.434      ממוצע 1968=100.0  
11,145,364.3969  11,125,063.1867  11,104,761.9765  11,104,761.9765  11,084,460.7663  11,084,460.7663  1.259      ינואר 1964=100.0  
74,451,034.1711  74,315,422.087  74,179,810.0029  74,179,810.0029  74,044,197.9188  74,044,197.9188  6.68      יולי 1950=100.0  
  מדד מחירי תשומה בבנייה
 למבני מסחר ומשרדים - כללי
800010
  הבסיס:  
103.0  102.7  102.7  102.8  102.8  102.6        ינואר 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בסלילה וגישור - כללי
240010
  הבסיס:  
118.7  118.4  118.2  118.2  118.7  118.8        ינואר 2010=100.0  
268.4994  267.8208  267.3684  267.3684  268.4994  268.7256  2.262      ינואר 2010=100.0  
607.3456  605.8106  604.7873  604.7873  607.3456  607.8573  2.262      ינואר 1996=100.0  
28,447.4626  28,375.565  28,327.6333  28,327.6333  28,447.4626  28,471.4284  46.839      ינואר 1996=100.0  
133,245,069.8993  132,908,308.9813  132,683,801.7026  132,683,801.7026  133,245,069.8993  133,357,323.5387  100.0      מאי 1981=100.0  
10,928,227,652.8649  10,900,607,869.412  10,882,194,680.4434  10,882,194,680.4434  10,928,227,652.8649  10,937,434,247.3492  82.016      מאי 1981=100.0  
896,289,519,177.3642  894,024,255,017.6911  892,514,078,911.2422  892,514,078,911.2422  896,289,519,177.3642  897,044,607,230.5886  82.016      ממוצע 1972=100.0  
1,382,078,438,571.4956  1,378,585,401,237.2797  1,376,256,709,681.1355  1,376,256,709,681.1355  1,382,078,438,571.4956  1,383,242,784,349.5677  1.542      ממוצע 1972=100.0  
2,131,164,952,277.2463  2,125,778,688,707.8853  2,122,187,846,328.311  2,122,187,846,328.311  2,131,164,952,277.2463  2,132,960,373,467.0334  1.542      ינואר 1966=100.0  
2,131,164,952,277.2463  2,125,778,688,707.8853  2,122,187,846,328.311  2,122,187,846,328.311  2,131,164,952,277.2463  2,132,960,373,467.0334      ינואר 1966=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בענף החקלאות - כללי
260010
  הבסיס:  
170.8  168.2  171.2  171.6  171.7  172.0        ממוצע 2000=100.0  
680.9796  670.6134  682.5744  684.1692  684.5679  685.764  3.987      ממוצע 1986=100.0  
1,980,969.6564  1,950,814.3806  1,985,608.9296  1,990,248.2028  1,991,408.0211  1,994,887.476  2,909.0      1975/76=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 באוטובוסים -
 כללי (ללא שירותי דיור)(1)
440010
  הבסיס:  
128.8  129.7  129.1  128.6  129.9  129.6        ינואר 2007=100.0  
310.408  312.577  311.131  309.926  313.059  312.336  2.41      אוקטובר-דצמבר 1993=100.0  
    
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©