מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל
 
 
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)
יוני 2014 - נובמבר 2014
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)(2)
יוני 2014 - נובמבר 2014
בחירת תקופה(*)
   חודש שנה
(*) יוצגו נתוני ששת החודשים שהאחרון בהם הוא החודש שתבחר.
הצג כקובץ Excel
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם...   אנא המתינו. תודה.
הנתונים קיימים לתקופה:
יוני 1952 - נובמבר 2014

2014 מקדם
הקשר
מדדים
לפי בסיס
קוד
נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני
  מדד המחירים לצרכן -
 כללי
120010
  הבסיס:  
102.1  102.3  102.0  102.3  102.4  102.3        ממוצע 2012=100.0  
107.4092  107.6196  107.304  107.6196  107.7248  107.6196  1.052      ממוצע 2010=100.0  
113.9612  114.1844  113.8495  114.1844  114.296  114.1844  1.061      ממוצע 2008=100.0  
119.7732  120.0078  119.6559  120.0078  120.1251  120.0078  1.051      ממוצע 2006=100.0  
124.3246  124.5681  124.2028  124.5681  124.6899  124.5681  1.038      ממוצע 2002=100.0  
132.7786  133.0387  132.6486  133.0387  133.1688  133.0387  1.068      ממוצע 2000=100.0  
141.2765  141.5532  141.1381  141.5532  141.6916  141.5532  1.064      ממוצע 1998=100.0  
223.3581  223.7956  223.1393  223.7956  224.0144  223.7956  1.581      ממוצע 1993=100.0  
540.7499  541.8092  540.2203  541.8092  542.3388  541.8092  2.421      ממוצע 1987=100.0  
959.8311  961.7113  958.891  961.7113  962.6514  961.7113  1.775      ממוצע 1985=100.0  
215,962.005  216,385.0452  215,750.4849  216,385.0452  216,596.5653  216,385.0452  225.0      ממוצע 1980=100.0  
1,803,066.7799  1,806,598.7423  1,801,300.7988  1,806,598.7423  1,808,364.7235  1,806,598.7423  8.349      ממוצע 1976=100.0  
7,414,210.5992  7,428,734.0283  7,406,948.8846  7,428,734.0283  7,435,995.7429  7,428,734.0283  4.112      ממוצע 1969=100.0  
9,171,378.5111  9,189,343.9931  9,162,395.7702  9,189,343.9931  9,198,326.734  9,189,343.9931  1.237      ממוצע 1964=100.0  
12,353,846.8545  12,378,046.3586  12,341,747.1025  12,378,046.3586  12,390,146.1107  12,378,046.3586  1.347      ינואר 1959=100.0  
34,010,140.3905  34,076,761.6253  33,976,829.7731  34,076,761.6253  34,110,072.2428  34,076,761.6253  2.753      ספטמבר 1951=100.0  
  מדד מחירי תפוקת
 התעשייה - כללי
170010
  הבסיס:  
98.2  99.1  99.2  98.9  98.5  99.1        ממוצע 2012=100.0  
128.8384  130.0192  130.1504  129.7568  129.232  130.0192  1.312      ממוצע 2005=100.0  
230.7496  232.8644  233.0994  232.3944  231.4545  232.8644  1.791      ממוצע 1994=100.0  
  המדד ללא דלקים 170020
  הבסיס:  
102.4  102.2  101.6  101.2  100.7  101.3        ממוצע 2012=100.0  
128.512  128.261  127.508  127.006  126.3785  127.1315  1.255      ממוצע 2005=100.0  
219.2415  218.8133  217.5286  216.6722  215.6017  216.8863  1.706      ממוצע 1994=100.0  
441.7716  440.9087  438.3202  436.5946  434.4375  437.026  2.015      ממוצע 1988=100.0  
1,285,599.4344  1,283,088.4981  1,275,555.6889  1,270,533.8161  1,264,256.4751  1,271,789.2843  2,910.1      ממוצע 1977=100.0  
  C
 מדד מחירי תפוקת התעשייה
170030
  הבסיס:  
98.2  99.2  99.2  99.0  98.7  99.2        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תפוקת התעשייה
 (ללא כרייה וחציבה
  וללא דלקים)
170050
  הבסיס:  
102.6  102.5  101.9  101.5  101.0  101.6        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בבנייה למגורים - כללי
200010
  הבסיס:  
106.3  106.1  105.8  105.9  105.8  105.9        יולי 2011=100.0  
140.6349  140.3703  139.9734  140.1057  139.9734  140.1057  1.323      ינואר 2004=100.0  
288.0203  287.4784  286.6655  286.9365  286.6655  286.9365  2.048      ינואר 1992=100.0  
14,139.2033  14,112.6009  14,072.6972  14,085.9984  14,072.6972  14,085.9984  49.091      אוקטובר 1983=100.0  
2,495,739.0582  2,491,043.4061  2,483,999.9281  2,486,347.7541  2,483,999.9281  2,486,347.7541  176.512      אפריל 1975=100.0  
8,570,367.9257  8,554,243.0566  8,530,055.753  8,538,118.1875  8,530,055.753  8,538,118.1875  3.434      ממוצע 1968=100.0  
10,790,093.2185  10,769,792.0083  10,739,340.193  10,749,490.7981  10,739,340.193  10,749,490.7981  1.259      ינואר 1964=100.0  
72,077,822.6994  71,942,210.6153  71,738,792.4891  71,806,598.5312  71,738,792.4891  71,806,598.5312  6.68      יולי 1950=100.0  
  מדד מחירי תשומה בבנייה
 למבני מסחר ומשרדים - כללי
800010
  הבסיס:  
103.1  102.9  102.5  102.1  102.0  102.1        ינואר 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בסלילה וגישור - כללי
240010
  הבסיס:  
122.2  122.6  122.7  122.7  122.5  122.7        ינואר 2010=100.0  
276.4164  277.3212  277.5474  277.5474  277.095  277.5474  2.262      ינואר 2010=100.0  
625.2539  627.3006  627.8122  627.8122  626.7889  627.8122  2.262      ינואר 1996=100.0  
29,286.2673  29,382.1307  29,406.0965  29,406.0965  29,358.1648  29,406.0965  46.839      ינואר 1996=100.0  
137,173,947.2763  137,622,961.8337  137,735,215.473  137,735,215.473  137,510,708.1944  137,735,215.473  100.0      מאי 1981=100.0  
11,250,458,459.8154  11,287,284,837.7526  11,296,491,432.2369  11,296,491,432.2369  11,278,078,243.2683  11,296,491,432.2369  82.016      מאי 1981=100.0  
922,717,601,040.2183  925,737,953,253.1158  926,493,041,306.3403  926,493,041,306.3403  924,982,865,199.8915  926,493,041,306.3403  82.016      ממוצע 1972=100.0  
1,422,830,540,804.0166  1,427,487,923,916.3046  1,428,652,269,694.3767  1,428,652,269,694.3767  1,426,323,578,138.2327  1,428,652,269,694.3767  1.542      ממוצע 1972=100.0  
2,194,004,693,919.7936  2,201,186,378,678.9416  2,202,981,799,868.7289  2,202,981,799,868.7289  2,199,390,957,489.1548  2,202,981,799,868.7289  1.542      ינואר 1966=100.0  
2,194,004,693,919.7936  2,201,186,378,678.9416  2,202,981,799,868.7289  2,202,981,799,868.7289  2,199,390,957,489.1548  2,202,981,799,868.7289      ינואר 1966=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בענף החקלאות - כללי
260010
  הבסיס:  
173.0  173.2  176.0  176.5  177.9  175.6        ממוצע 2000=100.0  
689.751  690.5484  701.712  703.7055  709.2873  700.1172  3.987      ממוצע 1986=100.0  
2,006,485.659  2,008,805.2956  2,041,280.208  2,047,079.2995  2,063,316.7557  2,036,640.9348  2,909.0      1975/76=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 באוטובוסים -
 כללי (ללא שירותי דיור)(1)
440010
  הבסיס:  
133.8  135.0  135.6  135.3  136.1  135.8        ינואר 2007=100.0  
322.458  325.35  326.796  326.073  328.001  327.278  2.41      אוקטובר-דצמבר 1993=100.0  
    
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©