מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל
 
 
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)
אוקטובר 2014 - מרס 2015
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)(2)
אוקטובר 2014 - מרס 2015
בחירת תקופה(*)
   חודש שנה
(*) יוצגו נתוני ששת החודשים שהאחרון בהם הוא החודש שתבחר.
הצג כקובץ Excel
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם...   אנא המתינו. תודה.
הנתונים קיימים לתקופה:
יוני 1952 - מרס 2015

2015 2014 מקדם
הקשר
מדדים
לפי בסיס
קוד
מרס פברואר ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר
  מדד המחירים לצרכן -
 כללי
120010
  הבסיס:  
98.8  98.5  99.2        ממוצע 2014=100.0  
100.776  100.47  101.184  102.1  102.1  102.3  1.02      ממוצע 2012=100.0  
106.0164  105.6944  106.4456  107.4092  107.4092  107.6196  1.052      ממוצע 2010=100.0  
112.4833  112.1418  112.9387  113.9612  113.9612  114.1844  1.061      ממוצע 2008=100.0  
118.22  117.861  118.6986  119.7732  119.7732  120.0078  1.051      ממוצע 2006=100.0  
122.7124  122.3398  123.2092  124.3246  124.3246  124.5681  1.038      ממוצע 2002=100.0  
131.0568  130.6589  131.5874  132.7786  132.7786  133.0387  1.068      ממוצע 2000=100.0  
139.4444  139.021  140.009  141.2765  141.2765  141.5532  1.064      ממוצע 1998=100.0  
220.4617  219.7922  221.3542  223.3581  223.3581  223.7956  1.581      ממוצע 1993=100.0  
533.7377  532.117  535.8985  540.7499  540.7499  541.8092  2.421      ממוצע 1987=100.0  
947.3844  944.5077  951.2199  959.8311  959.8311  961.7113  1.775      ממוצע 1985=100.0  
213,161.4791  212,514.2277  214,024.4811  215,962.005  215,962.005  216,385.0452  225.0      ממוצע 1980=100.0  
1,779,685.1892  1,774,281.2868  1,786,890.3924  1,803,066.7799  1,803,066.7799  1,806,598.7423  8.349      ממוצע 1976=100.0  
7,318,065.4979  7,295,844.6513  7,347,693.2935  7,414,210.5992  7,414,210.5992  7,428,734.0283  4.112      ממוצע 1969=100.0  
9,052,447.021  9,024,959.8336  9,089,096.604  9,171,378.5111  9,171,378.5111  9,189,343.9931  1.237      ממוצע 1964=100.0  
12,193,646.1372  12,156,620.8959  12,243,013.1256  12,353,846.8545  12,353,846.8545  12,378,046.3586  1.347      ינואר 1959=100.0  
33,569,107.8158  33,467,177.3265  33,705,015.1349  34,010,140.3905  34,010,140.3905  34,076,761.6253  2.753      ספטמבר 1951=100.0  
  מדד מחירי תפוקת
 התעשייה - כללי
170010
  הבסיס:  
95.0  93.4  94.3  97.0  98.2  99.1        ממוצע 2012=100.0  
124.64  122.5408  123.7216  127.264  128.8384  130.0192  1.312      ממוצע 2005=100.0  
223.2302  219.4706  221.5854  227.9298  230.7496  232.8644  1.791      ממוצע 1994=100.0  
  המדד ללא דלקים 170020
  הבסיס:  
102.2  102.0  102.1  102.5  102.4  102.2        ממוצע 2012=100.0  
128.261  128.01  128.1355  128.6375  128.512  128.261  1.255      ממוצע 2005=100.0  
218.8133  218.3851  218.5992  219.4556  219.2415  218.8133  1.706      ממוצע 1994=100.0  
440.9087  440.0459  440.4773  442.203  441.7716  440.9087  2.015      ממוצע 1988=100.0  
1,283,088.4981  1,280,577.5617  1,281,833.0299  1,286,854.9026  1,285,599.4344  1,283,088.4981  2,910.1      ממוצע 1977=100.0  
  C
 מדד מחירי תפוקת התעשייה
170030
  הבסיס:  
94.9  93.1  94.0  96.9  98.2  99.2        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תפוקת התעשייה
 (ללא כרייה וחציבה
  וללא דלקים)
170050
  הבסיס:  
102.4  102.2  102.2  102.6  102.6  102.5        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בבנייה למגורים - כללי
200010
  הבסיס:  
106.6  106.4  106.5  106.4  106.3  106.1        יולי 2011=100.0  
141.0318  140.7672  140.8995  140.7672  140.6349  140.3703  1.323      ינואר 2004=100.0  
288.8331  288.2912  288.5622  288.2912  288.0203  287.4784  2.048      ינואר 1992=100.0  
14,179.107  14,152.5046  14,165.8058  14,152.5046  14,139.2033  14,112.6009  49.091      אוקטובר 1983=100.0  
2,502,782.5362  2,498,086.8842  2,500,434.7102  2,498,086.8842  2,495,739.0582  2,491,043.4061  176.512      אפריל 1975=100.0  
8,594,555.2294  8,578,430.3603  8,586,492.7948  8,578,430.3603  8,570,367.9257  8,554,243.0566  3.434      ממוצע 1968=100.0  
10,820,545.0338  10,800,243.8236  10,810,394.4287  10,800,243.8236  10,790,093.2185  10,769,792.0083  1.259      ינואר 1964=100.0  
72,281,240.8255  72,145,628.7414  72,213,434.7835  72,145,628.7414  72,077,822.6994  71,942,210.6153  6.68      יולי 1950=100.0  
  מדד מחירי תשומה בבנייה
 למבני מסחר ומשרדים - כללי
800010
  הבסיס:  
103.0  103.0  103.5  103.4  103.1  102.9        ינואר 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בסלילה וגישור - כללי
240010
  הבסיס:  
121.1  120.4  121.8  122.0  122.2  122.6        ינואר 2010=100.0  
273.9282  272.3448  275.5116  275.964  276.4164  277.3212  2.262      ינואר 2010=100.0  
619.6256  616.0439  623.2072  624.2306  625.2539  627.3006  2.262      ינואר 1996=100.0  
29,022.6429  28,854.882  29,190.4039  29,238.3356  29,286.2673  29,382.1307  46.839      ינואר 1996=100.0  
135,939,157.2436  135,153,381.7682  136,724,932.719  136,949,439.9976  137,173,947.2763  137,622,961.8337  100.0      מאי 1981=100.0  
11,149,185,920.4881  11,084,739,759.098  11,213,632,081.8782  11,232,045,270.8468  11,250,458,459.8154  11,287,284,837.7526  82.016      מאי 1981=100.0  
914,411,632,454.7498  909,126,016,082.1791  919,697,248,827.3207  921,207,424,933.7695  922,717,601,040.2183  925,737,953,253.1158  82.016      ממוצע 1972=100.0  
1,410,022,737,245.2242  1,401,872,316,798.7202  1,418,173,157,691.7285  1,420,501,849,247.8725  1,422,830,540,804.0166  1,427,487,923,916.3046  1.542      ממוצע 1972=100.0  
2,174,255,060,832.1357  2,161,687,112,503.6266  2,186,823,009,160.6453  2,190,413,851,540.2194  2,194,004,693,919.7936  2,201,186,378,678.9416  1.542      ינואר 1966=100.0  
2,174,255,060,832.1357  2,161,687,112,503.6266  2,186,823,009,160.6453  2,190,413,851,540.2194  2,194,004,693,919.7936  2,201,186,378,678.9416      ינואר 1966=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בענף החקלאות - כללי
260010
  הבסיס:  
172.3  172.2  173.5  173.3  173.0  173.2        ממוצע 2000=100.0  
686.9601  686.5614  691.7445  690.9471  689.751  690.5484  3.987      ממוצע 1986=100.0  
1,998,366.9309  1,997,207.1126  2,012,284.7505  2,009,965.1139  2,006,485.659  2,008,805.2956  2,909.0      1975/76=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 באוטובוסים -
 כללי (ללא שירותי דיור)(1)
440010
  הבסיס:  
129.7  126.9  129.3  133.1  133.8  135.0        ינואר 2007=100.0  
312.577  305.829  311.613  320.771  322.458  325.35  2.41      אוקטובר-דצמבר 1993=100.0  
    
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©