מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל
 
 
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)
ינואר 2015 - יוני 2015
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)(2)
ינואר 2015 - יוני 2015
בחירת תקופה(*)
   חודש שנה
(*) יוצגו נתוני ששת החודשים שהאחרון בהם הוא החודש שתבחר.
הצג כקובץ Excel
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם...   אנא המתינו. תודה.
הנתונים קיימים לתקופה:
יוני 1952 - יוני 2015

2015 מקדם
הקשר
מדדים
לפי בסיס
קוד
יוני מאי אפריל מרס פברואר ינואר
  מדד המחירים לצרכן -
 כללי
120010
  הבסיס:  
99.9  99.6  99.4  98.8  98.5  99.2        ממוצע 2014=100.0  
101.898  101.592  101.388  100.776  100.47  101.184  1.02      ממוצע 2012=100.0  
107.1967  106.8748  106.6602  106.0164  105.6944  106.4456  1.052      ממוצע 2010=100.0  
113.7357  113.3941  113.1664  112.4833  112.1418  112.9387  1.061      ממוצע 2008=100.0  
119.5362  119.1772  118.9379  118.22  117.861  118.6986  1.051      ממוצע 2006=100.0  
124.0786  123.706  123.4576  122.7124  122.3398  123.2092  1.038      ממוצע 2002=100.0  
132.5159  132.118  131.8527  131.0568  130.6589  131.5874  1.068      ממוצע 2000=100.0  
140.997  140.5735  140.2913  139.4444  139.021  140.009  1.064      ממוצע 1998=100.0  
222.9162  222.2468  221.8005  220.4617  219.7922  221.3542  1.581      ממוצע 1993=100.0  
539.6801  538.0594  536.979  533.7377  532.117  535.8985  2.421      ממוצע 1987=100.0  
957.9322  955.0555  953.1377  947.3844  944.5077  951.2199  1.775      ממוצע 1985=100.0  
215,534.7345  214,887.483  214,455.982  213,161.4791  212,514.2277  214,024.4811  225.0      ממוצע 1980=100.0  
1,799,499.498  1,794,095.5956  1,790,492.994  1,779,685.1892  1,774,281.2868  1,786,890.3924  8.349      ממוצע 1976=100.0  
7,399,541.9357  7,377,321.089  7,362,507.1913  7,318,065.4979  7,295,844.6513  7,347,693.2935  4.112      ממוצע 1969=100.0  
9,153,233.3744  9,125,746.1871  9,107,421.3956  9,052,447.021  9,024,959.8336  9,089,096.604  1.237      ממוצע 1964=100.0  
12,329,405.3554  12,292,380.114  12,267,696.6198  12,193,646.1372  12,156,620.8959  12,243,013.1256  1.347      ינואר 1959=100.0  
33,942,852.9433  33,840,922.454  33,772,968.7944  33,569,107.8158  33,467,177.3265  33,705,015.1349  2.753      ספטמבר 1951=100.0  
  מדד מחירי תפוקת
 התעשייה - כללי
170010
  הבסיס:  
94.8  95.2  94.8  95.0  93.4  94.3        ממוצע 2012=100.0  
124.3776  124.9024  124.3776  124.64  122.5408  123.7216  1.312      ממוצע 2005=100.0  
222.7603  223.7002  222.7603  223.2302  219.4706  221.5854  1.791      ממוצע 1994=100.0  
  המדד ללא דלקים 170020
  הבסיס:  
101.7  101.9  102.2  102.2  102.0  102.1        ממוצע 2012=100.0  
127.6335  127.8845  128.261  128.261  128.01  128.1355  1.255      ממוצע 2005=100.0  
217.7428  218.171  218.8133  218.8133  218.3851  218.5992  1.706      ממוצע 1994=100.0  
438.7516  439.6145  440.9087  440.9087  440.0459  440.4773  2.015      ממוצע 1988=100.0  
1,276,811.1571  1,279,322.0935  1,283,088.4981  1,283,088.4981  1,280,577.5617  1,281,833.0299  2,910.1      ממוצע 1977=100.0  
  C
 מדד מחירי תפוקת התעשייה
170030
  הבסיס:  
94.7  95.1  94.7  94.9  93.1  94.0        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תפוקת התעשייה
 (ללא כרייה וחציבה
  וללא דלקים)
170050
  הבסיס:  
102.0  102.2  102.5  102.4  102.2  102.2        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בבנייה למגורים - כללי
200010
  הבסיס:  
106.6  106.6  106.6  106.6  106.4  106.5        יולי 2011=100.0  
141.0318  141.0318  141.0318  141.0318  140.7672  140.8995  1.323      ינואר 2004=100.0  
288.8331  288.8331  288.8331  288.8331  288.2912  288.5622  2.048      ינואר 1992=100.0  
14,179.107  14,179.107  14,179.107  14,179.107  14,152.5046  14,165.8058  49.091      אוקטובר 1983=100.0  
2,502,782.5362  2,502,782.5362  2,502,782.5362  2,502,782.5362  2,498,086.8842  2,500,434.7102  176.512      אפריל 1975=100.0  
8,594,555.2294  8,594,555.2294  8,594,555.2294  8,594,555.2294  8,578,430.3603  8,586,492.7948  3.434      ממוצע 1968=100.0  
10,820,545.0338  10,820,545.0338  10,820,545.0338  10,820,545.0338  10,800,243.8236  10,810,394.4287  1.259      ינואר 1964=100.0  
72,281,240.8255  72,281,240.8255  72,281,240.8255  72,281,240.8255  72,145,628.7414  72,213,434.7835  6.68      יולי 1950=100.0  
  מדד מחירי תשומה בבנייה
 למבני מסחר ומשרדים - כללי
800010
  הבסיס:  
102.6  102.7  102.9  103.0  103.0  103.5        ינואר 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בסלילה וגישור - כללי
240010
  הבסיס:  
120.2  120.7  120.9  121.1  120.4  121.8        ינואר 2010=100.0  
271.8924  273.0234  273.4758  273.9282  272.3448  275.5116  2.262      ינואר 2010=100.0  
615.0206  617.5789  618.6023  619.6256  616.0439  623.2072  2.262      ינואר 1996=100.0  
28,806.9503  28,926.7795  28,974.7112  29,022.6429  28,854.882  29,190.4039  46.839      ינואר 1996=100.0  
134,928,874.4895  135,490,142.6862  135,714,649.9649  135,939,157.2436  135,153,381.7682  136,724,932.719  100.0      מאי 1981=100.0  
11,066,326,570.1294  11,112,359,542.5509  11,130,772,731.5195  11,149,185,920.4881  11,084,739,759.098  11,213,632,081.8782  82.016      מאי 1981=100.0  
907,615,839,975.7303  911,391,280,241.8523  912,901,456,348.3011  914,411,632,454.7498  909,126,016,082.1791  919,697,248,827.3207  82.016      ממוצע 1972=100.0  
1,399,543,625,242.576  1,405,365,354,132.9362  1,407,694,045,689.0803  1,410,022,737,245.2242  1,401,872,316,798.7202  1,418,173,157,691.7285  1.542      ממוצע 1972=100.0  
2,158,096,270,124.0523  2,167,073,376,072.9876  2,170,664,218,452.5619  2,174,255,060,832.1357  2,161,687,112,503.6266  2,186,823,009,160.6453  1.542      ינואר 1966=100.0  
2,158,096,270,124.0523  2,167,073,376,072.9876  2,170,664,218,452.5619  2,174,255,060,832.1357  2,161,687,112,503.6266  2,186,823,009,160.6453      ינואר 1966=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בענף החקלאות - כללי
260010
  הבסיס:  
172.4  173.4  174.0  172.3  172.2  173.5        ממוצע 2000=100.0  
687.3588  691.3458  693.738  686.9601  686.5614  691.7445  3.987      ממוצע 1986=100.0  
1,999,526.7492  2,011,124.9322  2,018,083.842  1,998,366.9309  1,997,207.1126  2,012,284.7505  2,909.0      1975/76=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 באוטובוסים -
 כללי (ללא שירותי דיור)(1)
440010
  הבסיס:  
130.2  129.8  128.8  129.7  126.9  129.3        ינואר 2007=100.0  
313.782  312.818  310.408  312.577  305.829  311.613  2.41      אוקטובר-דצמבר 1993=100.0  
    
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©