מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל
 
 
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)
פברואר 2015 - יולי 2015
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)(2)
פברואר 2015 - יולי 2015
בחירת תקופה(*)
   חודש שנה
(*) יוצגו נתוני ששת החודשים שהאחרון בהם הוא החודש שתבחר.
הצג כקובץ Excel
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם...   אנא המתינו. תודה.
הנתונים קיימים לתקופה:
יוני 1952 - יולי 2015

2015 מקדם
הקשר
מדדים
לפי בסיס
קוד
יולי יוני מאי אפריל מרס פברואר
  מדד המחירים לצרכן -
 כללי
120010
  הבסיס:  
100.1  99.9  99.6  99.4  98.8  98.5        ממוצע 2014=100.0  
102.102  101.898  101.592  101.388  100.776  100.47  1.02      ממוצע 2012=100.0  
107.4113  107.1967  106.8748  106.6602  106.0164  105.6944  1.052      ממוצע 2010=100.0  
113.9634  113.7357  113.3941  113.1664  112.4833  112.1418  1.061      ממוצע 2008=100.0  
119.7755  119.5362  119.1772  118.9379  118.22  117.861  1.051      ממוצע 2006=100.0  
124.327  124.0786  123.706  123.4576  122.7124  122.3398  1.038      ממוצע 2002=100.0  
132.7812  132.5159  132.118  131.8527  131.0568  130.6589  1.068      ממוצע 2000=100.0  
141.2792  140.997  140.5735  140.2913  139.4444  139.021  1.064      ממוצע 1998=100.0  
223.3625  222.9162  222.2468  221.8005  220.4617  219.7922  1.581      ממוצע 1993=100.0  
540.7605  539.6801  538.0594  536.979  533.7377  532.117  2.421      ממוצע 1987=100.0  
959.8499  957.9322  955.0555  953.1377  947.3844  944.5077  1.775      ממוצע 1985=100.0  
215,966.2354  215,534.7345  214,887.483  214,455.982  213,161.4791  212,514.2277  225.0      ממוצע 1980=100.0  
1,803,102.0996  1,799,499.498  1,794,095.5956  1,790,492.994  1,779,685.1892  1,774,281.2868  8.349      ממוצע 1976=100.0  
7,414,355.8334  7,399,541.9357  7,377,321.089  7,362,507.1913  7,318,065.4979  7,295,844.6513  4.112      ממוצע 1969=100.0  
9,171,558.166  9,153,233.3744  9,125,746.1871  9,107,421.3956  9,052,447.021  9,024,959.8336  1.237      ממוצע 1964=100.0  
12,354,088.8496  12,329,405.3554  12,292,380.114  12,267,696.6198  12,193,646.1372  12,156,620.8959  1.347      ינואר 1959=100.0  
34,010,806.6028  33,942,852.9433  33,840,922.454  33,772,968.7944  33,569,107.8158  33,467,177.3265  2.753      ספטמבר 1951=100.0  
  מדד מחירי תפוקת
 התעשייה - כללי
170010
  הבסיס:  
94.5  94.8  95.2  94.8  95.0  93.4        ממוצע 2012=100.0  
123.984  124.3776  124.9024  124.3776  124.64  122.5408  1.312      ממוצע 2005=100.0  
222.0553  222.7603  223.7002  222.7603  223.2302  219.4706  1.791      ממוצע 1994=100.0  
  המדד ללא דלקים 170020
  הבסיס:  
101.7  101.7  101.9  102.2  102.2  102.0        ממוצע 2012=100.0  
127.6335  127.6335  127.8845  128.261  128.261  128.01  1.255      ממוצע 2005=100.0  
217.7428  217.7428  218.171  218.8133  218.8133  218.3851  1.706      ממוצע 1994=100.0  
438.7516  438.7516  439.6145  440.9087  440.9087  440.0459  2.015      ממוצע 1988=100.0  
1,276,811.1571  1,276,811.1571  1,279,322.0935  1,283,088.4981  1,283,088.4981  1,280,577.5617  2,910.1      ממוצע 1977=100.0  
  C
 מדד מחירי תפוקת התעשייה
170030
  הבסיס:  
94.3  94.7  95.1  94.7  94.9  93.1        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תפוקת התעשייה
 (ללא כרייה וחציבה
  וללא דלקים)
170050
  הבסיס:  
102.0  102.0  102.2  102.5  102.4  102.2        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בבנייה למגורים - כללי
200010
  הבסיס:  
106.7  106.6  106.6  106.6  106.6  106.4        יולי 2011=100.0  
141.1641  141.0318  141.0318  141.0318  141.0318  140.7672  1.323      ינואר 2004=100.0  
289.1041  288.8331  288.8331  288.8331  288.8331  288.2912  2.048      ינואר 1992=100.0  
14,192.4082  14,179.107  14,179.107  14,179.107  14,179.107  14,152.5046  49.091      אוקטובר 1983=100.0  
2,505,130.3622  2,502,782.5362  2,502,782.5362  2,502,782.5362  2,502,782.5362  2,498,086.8842  176.512      אפריל 1975=100.0  
8,602,617.6639  8,594,555.2294  8,594,555.2294  8,594,555.2294  8,594,555.2294  8,578,430.3603  3.434      ממוצע 1968=100.0  
10,830,695.6389  10,820,545.0338  10,820,545.0338  10,820,545.0338  10,820,545.0338  10,800,243.8236  1.259      ינואר 1964=100.0  
72,349,046.8676  72,281,240.8255  72,281,240.8255  72,281,240.8255  72,281,240.8255  72,145,628.7414  6.68      יולי 1950=100.0  
  מדד מחירי תשומה בבנייה
 למבני מסחר ומשרדים - כללי
800010
  הבסיס:  
102.6  102.6  102.7  102.9  103.0  103.0        ינואר 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בסלילה וגישור - כללי
240010
  הבסיס:  
120.0  120.2  120.7  120.9  121.1  120.4        ינואר 2010=100.0  
271.44  271.8924  273.0234  273.4758  273.9282  272.3448  2.262      ינואר 2010=100.0  
613.9973  615.0206  617.5789  618.6023  619.6256  616.0439  2.262      ינואר 1996=100.0  
28,759.0186  28,806.9503  28,926.7795  28,974.7112  29,022.6429  28,854.882  46.839      ינואר 1996=100.0  
134,704,367.2108  134,928,874.4895  135,490,142.6862  135,714,649.9649  135,939,157.2436  135,153,381.7682  100.0      מאי 1981=100.0  
11,047,913,381.1608  11,066,326,570.1294  11,112,359,542.5509  11,130,772,731.5195  11,149,185,920.4881  11,084,739,759.098  82.016      מאי 1981=100.0  
906,105,663,869.2814  907,615,839,975.7303  911,391,280,241.8523  912,901,456,348.3011  914,411,632,454.7498  909,126,016,082.1791  82.016      ממוצע 1972=100.0  
1,397,214,933,686.432  1,399,543,625,242.576  1,405,365,354,132.9362  1,407,694,045,689.0803  1,410,022,737,245.2242  1,401,872,316,798.7202  1.542      ממוצע 1972=100.0  
2,154,505,427,744.4781  2,158,096,270,124.0523  2,167,073,376,072.9876  2,170,664,218,452.5619  2,174,255,060,832.1357  2,161,687,112,503.6266  1.542      ינואר 1966=100.0  
2,154,505,427,744.4781  2,158,096,270,124.0523  2,167,073,376,072.9876  2,170,664,218,452.5619  2,174,255,060,832.1357  2,161,687,112,503.6266      ינואר 1966=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בענף החקלאות - כללי
260010
  הבסיס:  
174.4  172.4  173.4  174.0  172.3  172.2        ממוצע 2000=100.0  
695.3328  687.3588  691.3458  693.738  686.9601  686.5614  3.987      ממוצע 1986=100.0  
2,022,723.1152  1,999,526.7492  2,011,124.9322  2,018,083.842  1,998,366.9309  1,997,207.1126  2,909.0      1975/76=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 באוטובוסים -
 כללי (ללא שירותי דיור)(1)
440010
  הבסיס:  
129.4  130.2  129.8  128.8  129.7  126.9        ינואר 2007=100.0  
311.854  313.782  312.818  310.408  312.577  305.829  2.41      אוקטובר-דצמבר 1993=100.0  
    
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©