מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל
 
 
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)
ינואר 2016 - יוני 2016
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)(2)
ינואר 2016 - יוני 2016
בחירת תקופה(*)
   חודש שנה
(*) יוצגו נתוני ששת החודשים שהאחרון בהם הוא החודש שתבחר.
הצג כקובץ Excel
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם...   אנא המתינו. תודה.
הנתונים קיימים לתקופה:
יוני 1952 - יוני 2016

2016 מקדם
הקשר
מדדים
לפי בסיס
קוד
יוני מאי אפריל מרס פברואר ינואר
  מדד המחירים לצרכן -
 כללי
120010
  הבסיס:  
99.1  98.8  98.5  98.1  98.3  98.6        ממוצע 2014=100.0  
101.082  100.776  100.47  100.062  100.266  100.572  1.02      ממוצע 2012=100.0  
106.3383  106.0164  105.6944  105.2652  105.4798  105.8017  1.052      ממוצע 2010=100.0  
112.8249  112.4833  112.1418  111.6864  111.9141  112.2557  1.061      ממוצע 2008=100.0  
118.579  118.22  117.861  117.3824  117.6217  117.9807  1.051      ממוצע 2006=100.0  
123.085  122.7124  122.3398  121.8429  122.0913  122.464  1.038      ממוצע 2002=100.0  
131.4547  131.0568  130.6589  130.1283  130.3936  130.7915  1.068      ממוצע 2000=100.0  
139.8679  139.4444  139.021  138.4565  138.7387  139.1622  1.064      ממוצע 1998=100.0  
221.1311  220.4617  219.7922  218.8997  219.346  220.0154  1.581      ממוצע 1993=100.0  
535.3583  533.7377  532.117  529.9561  531.0366  532.6572  2.421      ממוצע 1987=100.0  
950.261  947.3844  944.5077  940.6721  942.5899  945.4666  1.775      ממוצע 1985=100.0  
213,808.7306  213,161.4791  212,514.2277  211,651.2257  212,082.7267  212,729.9782  225.0      ממוצע 1980=100.0  
1,785,089.0916  1,779,685.1892  1,774,281.2868  1,767,076.0836  1,770,678.6852  1,776,082.5876  8.349      ממוצע 1976=100.0  
7,340,286.3446  7,318,065.4979  7,295,844.6513  7,266,216.8558  7,281,030.7535  7,303,251.6002  4.112      ממוצע 1969=100.0  
9,079,934.2083  9,052,447.021  9,024,959.8336  8,988,310.2506  9,006,635.0421  9,034,122.2294  1.237      ממוצע 1964=100.0  
12,230,671.3785  12,193,646.1372  12,156,620.8959  12,107,253.9075  12,131,937.4017  12,168,962.643  1.347      ינואר 1959=100.0  
33,671,038.3051  33,569,107.8158  33,467,177.3265  33,331,270.0074  33,399,223.6669  33,501,154.1562  2.753      ספטמבר 1951=100.0  
  מדד מחירי תפוקת
 התעשייה - כללי
170010
  הבסיס:  
90.5  89.8  89.4  88.5  88.6  89.5        ממוצע 2012=100.0  
118.736  117.8176  117.2928  116.112  116.2432  117.424  1.312      ממוצע 2005=100.0  
212.6562  211.0113  210.0714  207.9566  208.1916  210.3064  1.791      ממוצע 1994=100.0  
  המדד ללא דלקים 170020
  הבסיס:  
99.8  99.7  99.9  99.9  99.9  100.2        ממוצע 2012=100.0  
125.249  125.1235  125.3745  125.3745  125.3745  125.751  1.255      ממוצע 2005=100.0  
213.6748  213.4607  213.8889  213.8889  213.8889  214.5312  1.706      ממוצע 1994=100.0  
430.5547  430.1233  430.9861  430.9861  430.9861  432.2804  2.015      ממוצע 1988=100.0  
1,252,957.2613  1,251,701.7931  1,254,212.7295  1,254,212.7295  1,254,212.7295  1,257,979.1341  2,910.1      ממוצע 1977=100.0  
  C
 מדד מחירי תפוקת התעשייה
170030
  הבסיס:  
90.4  89.7  89.3  88.3  88.4  89.2        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תפוקת התעשייה
 (ללא כרייה וחציבה
  וללא דלקים)
170050
  הבסיס:  
99.9  100.0  100.1  100.1  100.0  100.3        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בבנייה למגורים - כללי
200010
  הבסיס:  
108.1  108.0  107.8  107.5  107.5  107.7        יולי 2011=100.0  
143.0163  142.884  142.6194  142.2225  142.2225  142.4871  1.323      ינואר 2004=100.0  
292.8974  292.6264  292.0845  291.2717  291.2717  291.8136  2.048      ינואר 1992=100.0  
14,378.6254  14,365.3242  14,338.7217  14,298.818  14,298.818  14,325.4205  49.091      אוקטובר 1983=100.0  
2,537,999.9265  2,535,652.1005  2,530,956.4484  2,523,912.9704  2,523,912.9704  2,528,608.6224  176.512      אפריל 1975=100.0  
8,715,491.7476  8,707,429.313  8,691,304.4439  8,667,117.1403  8,667,117.1403  8,683,242.0094  3.434      ממוצע 1968=100.0  
10,972,804.1102  10,962,653.5051  10,942,352.2949  10,911,900.4796  10,911,900.4796  10,932,201.6898  1.259      ינואר 1964=100.0  
73,298,331.4563  73,230,525.4142  73,094,913.3301  72,891,495.204  72,891,495.204  73,027,107.2881  6.68      יולי 1950=100.0  
  מדד מחירי תשומה בבנייה
 למבני מסחר ומשרדים - כללי
800010
  הבסיס:  
102.2  102.3  101.9  101.6  101.0  101.2        ינואר 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בסלילה וגישור - כללי
240010
  הבסיס:  
118.4  118.5  118.0  117.2  117.2  117.8        ינואר 2010=100.0  
267.8208  268.047  266.916  265.1064  265.1064  266.4636  2.262      ינואר 2010=100.0  
605.8106  606.3223  603.764  599.6707  599.6707  602.7407  2.262      ינואר 1996=100.0  
28,375.565  28,399.5309  28,279.7016  28,087.9748  28,087.9748  28,231.7699  46.839      ינואר 1996=100.0  
132,908,308.9813  133,020,562.6207  132,459,294.424  131,561,265.3092  131,561,265.3092  132,234,787.1453  100.0      מאי 1981=100.0  
10,900,607,869.412  10,909,814,463.8963  10,863,781,491.4748  10,790,128,735.6003  10,790,128,735.6003  10,845,368,302.5062  82.016      מאי 1981=100.0  
894,024,255,017.6911  894,779,343,070.9154  891,003,902,804.7934  884,963,198,378.9982  884,963,198,378.9982  889,493,726,698.3446  82.016      ממוצע 1972=100.0  
1,378,585,401,237.2797  1,379,749,747,015.3516  1,373,928,018,124.9915  1,364,613,251,900.4152  1,364,613,251,900.4152  1,371,599,326,568.8474  1.542      ממוצע 1972=100.0  
2,125,778,688,707.8853  2,127,574,109,897.6722  2,118,597,003,948.7368  2,104,233,634,430.4403  2,104,233,634,430.4403  2,115,006,161,569.1627  1.542      ינואר 1966=100.0  
2,125,778,688,707.8853  2,127,574,109,897.6722  2,118,597,003,948.7368  2,104,233,634,430.4403  2,104,233,634,430.4403  2,115,006,161,569.1627      ינואר 1966=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בענף החקלאות - כללי
260010
  הבסיס:  
169.1  167.7  168.1  167.5  167.8  168.1        ממוצע 2000=100.0  
674.2017  668.6199  670.2147  667.8225  669.0186  670.2147  3.987      ממוצע 1986=100.0  
1,961,252.7453  1,945,015.2891  1,949,654.5623  1,942,695.6525  1,946,175.1074  1,949,654.5623  2,909.0      1975/76=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 באוטובוסים -
 כללי (ללא שירותי דיור)(1)
440010
  הבסיס:  
128.4  126.4  125.6  123.8  123.5  122.9        ינואר 2007=100.0  
309.444  304.624  302.696  298.358  297.635  296.189  2.41      אוקטובר-דצמבר 1993=100.0  
    
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©