מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל
 
 
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)
מאי 2014 - אוקטובר 2014
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)(2)
מאי 2014 - אוקטובר 2014
בחירת תקופה(*)
   חודש שנה
(*) יוצגו נתוני ששת החודשים שהאחרון בהם הוא החודש שתבחר.
הצג כקובץ Excel
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם...   אנא המתינו. תודה.
הנתונים קיימים לתקופה:
יוני 1952 - אוקטובר 2014

2014 מקדם
הקשר
מדדים
לפי בסיס
קוד
אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי
  מדד המחירים לצרכן -
 כללי
120010
  הבסיס:  
102.3  102.0  102.3  102.4  102.3  102.0        ממוצע 2012=100.0  
107.6196  107.304  107.6196  107.7248  107.6196  107.304  1.052      ממוצע 2010=100.0  
114.1844  113.8495  114.1844  114.296  114.1844  113.8495  1.061      ממוצע 2008=100.0  
120.0078  119.6559  120.0078  120.1251  120.0078  119.6559  1.051      ממוצע 2006=100.0  
124.5681  124.2028  124.5681  124.6899  124.5681  124.2028  1.038      ממוצע 2002=100.0  
133.0387  132.6486  133.0387  133.1688  133.0387  132.6486  1.068      ממוצע 2000=100.0  
141.5532  141.1381  141.5532  141.6916  141.5532  141.1381  1.064      ממוצע 1998=100.0  
223.7956  223.1393  223.7956  224.0144  223.7956  223.1393  1.581      ממוצע 1993=100.0  
541.8092  540.2203  541.8092  542.3388  541.8092  540.2203  2.421      ממוצע 1987=100.0  
961.7113  958.891  961.7113  962.6514  961.7113  958.891  1.775      ממוצע 1985=100.0  
216,385.0452  215,750.4849  216,385.0452  216,596.5653  216,385.0452  215,750.4849  225.0      ממוצע 1980=100.0  
1,806,598.7423  1,801,300.7988  1,806,598.7423  1,808,364.7235  1,806,598.7423  1,801,300.7988  8.349      ממוצע 1976=100.0  
7,428,734.0283  7,406,948.8846  7,428,734.0283  7,435,995.7429  7,428,734.0283  7,406,948.8846  4.112      ממוצע 1969=100.0  
9,189,343.9931  9,162,395.7702  9,189,343.9931  9,198,326.734  9,189,343.9931  9,162,395.7702  1.237      ממוצע 1964=100.0  
12,378,046.3586  12,341,747.1025  12,378,046.3586  12,390,146.1107  12,378,046.3586  12,341,747.1025  1.347      ינואר 1959=100.0  
34,076,761.6253  33,976,829.7731  34,076,761.6253  34,110,072.2428  34,076,761.6253  33,976,829.7731  2.753      ספטמבר 1951=100.0  
  מדד מחירי תפוקת
 התעשייה - כללי
170010
  הבסיס:  
99.1  99.2  98.9  98.5  99.1  99.6        ממוצע 2012=100.0  
130.0192  130.1504  129.7568  129.232  130.0192  130.6752  1.312      ממוצע 2005=100.0  
232.8644  233.0994  232.3944  231.4545  232.8644  234.0393  1.791      ממוצע 1994=100.0  
  המדד ללא דלקים 170020
  הבסיס:  
102.2  101.6  101.2  100.7  101.3  101.7        ממוצע 2012=100.0  
128.261  127.508  127.006  126.3785  127.1315  127.6335  1.255      ממוצע 2005=100.0  
218.8133  217.5286  216.6722  215.6017  216.8863  217.7428  1.706      ממוצע 1994=100.0  
440.9087  438.3202  436.5946  434.4375  437.026  438.7516  2.015      ממוצע 1988=100.0  
1,283,088.4981  1,275,555.6889  1,270,533.8161  1,264,256.4751  1,271,789.2843  1,276,811.1571  2,910.1      ממוצע 1977=100.0  
  C
 מדד מחירי תפוקת התעשייה
170030
  הבסיס:  
99.2  99.2  99.0  98.7  99.2  99.7        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תפוקת התעשייה
 (ללא כרייה וחציבה
  וללא דלקים)
170050
  הבסיס:  
102.5  101.9  101.5  101.0  101.6  102.0        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בבנייה למגורים - כללי
200010
  הבסיס:  
106.1  105.8  105.9  105.8  105.9  106.0        יולי 2011=100.0  
140.3703  139.9734  140.1057  139.9734  140.1057  140.238  1.323      ינואר 2004=100.0  
287.4784  286.6655  286.9365  286.6655  286.9365  287.2074  2.048      ינואר 1992=100.0  
14,112.6009  14,072.6972  14,085.9984  14,072.6972  14,085.9984  14,099.2997  49.091      אוקטובר 1983=100.0  
2,491,043.4061  2,483,999.9281  2,486,347.7541  2,483,999.9281  2,486,347.7541  2,488,695.5801  176.512      אפריל 1975=100.0  
8,554,243.0566  8,530,055.753  8,538,118.1875  8,530,055.753  8,538,118.1875  8,546,180.6221  3.434      ממוצע 1968=100.0  
10,769,792.0083  10,739,340.193  10,749,490.7981  10,739,340.193  10,749,490.7981  10,759,641.4032  1.259      ינואר 1964=100.0  
71,942,210.6153  71,738,792.4891  71,806,598.5312  71,738,792.4891  71,806,598.5312  71,874,404.5732  6.68      יולי 1950=100.0  
  מדד מחירי תשומה בבנייה
 למבני מסחר ומשרדים - כללי
800010
  הבסיס:  
102.9  102.5  102.1  102.0  102.1  102.1        ינואר 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בסלילה וגישור - כללי
240010
  הבסיס:  
122.6  122.7  122.7  122.5  122.7  122.6        ינואר 2010=100.0  
277.3212  277.5474  277.5474  277.095  277.5474  277.3212  2.262      ינואר 2010=100.0  
627.3006  627.8122  627.8122  626.7889  627.8122  627.3006  2.262      ינואר 1996=100.0  
29,382.1307  29,406.0965  29,406.0965  29,358.1648  29,406.0965  29,382.1307  46.839      ינואר 1996=100.0  
137,622,961.8337  137,735,215.473  137,735,215.473  137,510,708.1944  137,735,215.473  137,622,961.8337  100.0      מאי 1981=100.0  
11,287,284,837.7526  11,296,491,432.2369  11,296,491,432.2369  11,278,078,243.2683  11,296,491,432.2369  11,287,284,837.7526  82.016      מאי 1981=100.0  
925,737,953,253.1158  926,493,041,306.3403  926,493,041,306.3403  924,982,865,199.8915  926,493,041,306.3403  925,737,953,253.1158  82.016      ממוצע 1972=100.0  
1,427,487,923,916.3046  1,428,652,269,694.3767  1,428,652,269,694.3767  1,426,323,578,138.2327  1,428,652,269,694.3767  1,427,487,923,916.3046  1.542      ממוצע 1972=100.0  
2,201,186,378,678.9416  2,202,981,799,868.7289  2,202,981,799,868.7289  2,199,390,957,489.1548  2,202,981,799,868.7289  2,201,186,378,678.9416  1.542      ינואר 1966=100.0  
2,201,186,378,678.9416  2,202,981,799,868.7289  2,202,981,799,868.7289  2,199,390,957,489.1548  2,202,981,799,868.7289  2,201,186,378,678.9416      ינואר 1966=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בענף החקלאות - כללי
260010
  הבסיס:  
173.2  176.0  176.5  177.9  175.6  175.6        ממוצע 2000=100.0  
690.5484  701.712  703.7055  709.2873  700.1172  700.1172  3.987      ממוצע 1986=100.0  
2,008,805.2956  2,041,280.208  2,047,079.2995  2,063,316.7557  2,036,640.9348  2,036,640.9348  2,909.0      1975/76=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 באוטובוסים -
 כללי (ללא שירותי דיור)(1)
440010
  הבסיס:  
135.0  135.6  135.3  136.1  135.8  135.5        ינואר 2007=100.0  
325.35  326.796  326.073  328.001  327.278  326.555  2.41      אוקטובר-דצמבר 1993=100.0  
    
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©