מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל
 
 
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)
מאי 2015 - אוקטובר 2015
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)(2)
מאי 2015 - אוקטובר 2015
בחירת תקופה(*)
   חודש שנה
(*) יוצגו נתוני ששת החודשים שהאחרון בהם הוא החודש שתבחר.
הצג כקובץ Excel
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם...   אנא המתינו. תודה.
הנתונים קיימים לתקופה:
יוני 1952 - אוקטובר 2015

2015 מקדם
הקשר
מדדים
לפי בסיס
קוד
אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי
  מדד המחירים לצרכן -
 כללי
120010
  הבסיס:  
99.6  99.5  99.9  100.1  99.9  99.6        ממוצע 2014=100.0  
101.592  101.49  101.898  102.102  101.898  101.592  1.02      ממוצע 2012=100.0  
106.8748  106.7675  107.1967  107.4113  107.1967  106.8748  1.052      ממוצע 2010=100.0  
113.3941  113.2803  113.7357  113.9634  113.7357  113.3941  1.061      ממוצע 2008=100.0  
119.1772  119.0576  119.5362  119.7755  119.5362  119.1772  1.051      ממוצע 2006=100.0  
123.706  123.5818  124.0786  124.327  124.0786  123.706  1.038      ממוצע 2002=100.0  
132.118  131.9853  132.5159  132.7812  132.5159  132.118  1.068      ממוצע 2000=100.0  
140.5735  140.4324  140.997  141.2792  140.997  140.5735  1.064      ממוצע 1998=100.0  
222.2468  222.0236  222.9162  223.3625  222.9162  222.2468  1.581      ממוצע 1993=100.0  
538.0594  537.5192  539.6801  540.7605  539.6801  538.0594  2.421      ממוצע 1987=100.0  
955.0555  954.0966  957.9322  959.8499  957.9322  955.0555  1.775      ממוצע 1985=100.0  
214,887.483  214,671.7325  215,534.7345  215,966.2354  215,534.7345  214,887.483  225.0      ממוצע 1980=100.0  
1,794,095.5956  1,792,294.2948  1,799,499.498  1,803,102.0996  1,799,499.498  1,794,095.5956  8.349      ממוצע 1976=100.0  
7,377,321.089  7,369,914.1401  7,399,541.9357  7,414,355.8334  7,399,541.9357  7,377,321.089  4.112      ממוצע 1969=100.0  
9,125,746.1871  9,116,583.7913  9,153,233.3744  9,171,558.166  9,153,233.3744  9,125,746.1871  1.237      ממוצע 1964=100.0  
12,292,380.114  12,280,038.3669  12,329,405.3554  12,354,088.8496  12,329,405.3554  12,292,380.114  1.347      ינואר 1959=100.0  
33,840,922.454  33,806,945.6242  33,942,852.9433  34,010,806.6028  33,942,852.9433  33,840,922.454  2.753      ספטמבר 1951=100.0  
  מדד מחירי תפוקת
 התעשייה - כללי
170010
  הבסיס:  
91.2  92.0  93.0  94.5  94.8  95.2        ממוצע 2012=100.0  
119.6544  120.704  122.016  123.984  124.3776  124.9024  1.312      ממוצע 2005=100.0  
214.301  216.1809  218.5307  222.0553  222.7603  223.7002  1.791      ממוצע 1994=100.0  
  המדד ללא דלקים 170020
  הבסיס:  
100.2  101.2  101.1  101.7  101.7  101.9        ממוצע 2012=100.0  
125.751  127.006  126.8805  127.6335  127.6335  127.8845  1.255      ממוצע 2005=100.0  
214.5312  216.6722  216.4581  217.7428  217.7428  218.171  1.706      ממוצע 1994=100.0  
432.2804  436.5946  436.1631  438.7516  438.7516  439.6145  2.015      ממוצע 1988=100.0  
1,257,979.1341  1,270,533.8161  1,269,278.3479  1,276,811.1571  1,276,811.1571  1,279,322.0935  2,910.1      ממוצע 1977=100.0  
  C
 מדד מחירי תפוקת התעשייה
170030
  הבסיס:  
91.0  91.8  92.8  94.3  94.7  95.1        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תפוקת התעשייה
 (ללא כרייה וחציבה
  וללא דלקים)
170050
  הבסיס:  
100.5  101.4  101.3  102.0  102.0  102.2        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בבנייה למגורים - כללי
200010
  הבסיס:  
107.1  107.0  106.9  106.7  106.6  106.6        יולי 2011=100.0  
141.6933  141.561  141.4287  141.1641  141.0318  141.0318  1.323      ינואר 2004=100.0  
290.1879  289.9169  289.646  289.1041  288.8331  288.8331  2.048      ינואר 1992=100.0  
14,245.6131  14,232.3119  14,219.0107  14,192.4082  14,179.107  14,179.107  49.091      אוקטובר 1983=100.0  
2,514,521.6663  2,512,173.8403  2,509,826.0143  2,505,130.3622  2,502,782.5362  2,502,782.5362  176.512      אפריל 1975=100.0  
8,634,867.4021  8,626,804.9676  8,618,742.533  8,602,617.6639  8,594,555.2294  8,594,555.2294  3.434      ממוצע 1968=100.0  
10,871,298.0593  10,861,147.4542  10,850,996.8491  10,830,695.6389  10,820,545.0338  10,820,545.0338  1.259      ינואר 1964=100.0  
72,620,271.0358  72,552,464.9937  72,484,658.9517  72,349,046.8676  72,281,240.8255  72,281,240.8255  6.68      יולי 1950=100.0  
  מדד מחירי תשומה בבנייה
 למבני מסחר ומשרדים - כללי
800010
  הבסיס:  
101.8  102.0  102.2  102.6  102.6  102.7        ינואר 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בסלילה וגישור - כללי
240010
  הבסיס:  
119.0  119.3  119.4  120.0  120.2  120.7        ינואר 2010=100.0  
269.178  269.8566  270.0828  271.44  271.8924  273.0234  2.262      ינואר 2010=100.0  
608.8806  610.4156  610.9273  613.9973  615.0206  617.5789  2.262      ינואר 1996=100.0  
28,519.3601  28,591.2577  28,615.2235  28,759.0186  28,806.9503  28,926.7795  46.839      ינואר 1996=100.0  
133,581,830.8174  133,918,591.7354  134,030,845.3747  134,704,367.2108  134,928,874.4895  135,490,142.6862  100.0      מאי 1981=100.0  
10,955,847,436.3178  10,983,467,219.7707  10,992,673,814.255  11,047,913,381.1608  11,066,326,570.1294  11,112,359,542.5509  82.016      מאי 1981=100.0  
898,554,783,337.0374  900,820,047,496.7106  901,575,135,549.9351  906,105,663,869.2814  907,615,839,975.7303  911,391,280,241.8523  82.016      ממוצע 1972=100.0  
1,385,571,475,905.7117  1,389,064,513,239.9278  1,390,228,859,017.9999  1,397,214,933,686.432  1,399,543,625,242.576  1,405,365,354,132.9362  1.542      ממוצע 1972=100.0  
2,136,551,215,846.6075  2,141,937,479,415.9687  2,143,732,900,605.7559  2,154,505,427,744.4781  2,158,096,270,124.0523  2,167,073,376,072.9876  1.542      ינואר 1966=100.0  
2,136,551,215,846.6075  2,141,937,479,415.9687  2,143,732,900,605.7559  2,154,505,427,744.4781  2,158,096,270,124.0523  2,167,073,376,072.9876      ינואר 1966=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בענף החקלאות - כללי
260010
  הבסיס:  
169.3  172.5  173.2  174.4  172.4  173.4        ממוצע 2000=100.0  
674.9991  687.7575  690.5484  695.3328  687.3588  691.3458  3.987      ממוצע 1986=100.0  
1,963,572.3819  2,000,686.5675  2,008,805.2956  2,022,723.1152  1,999,526.7492  2,011,124.9322  2,909.0      1975/76=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 באוטובוסים -
 כללי (ללא שירותי דיור)(1)
440010
  הבסיס:  
126.5  126.1  127.1  129.4  130.2  129.8        ינואר 2007=100.0  
304.865  303.901  306.311  311.854  313.782  312.818  2.41      אוקטובר-דצמבר 1993=100.0  
    
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©