מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל
 
 
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)
יולי 2015 - דצמבר 2015
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)(2)
יולי 2015 - דצמבר 2015
בחירת תקופה(*)
   חודש שנה
(*) יוצגו נתוני ששת החודשים שהאחרון בהם הוא החודש שתבחר.
הצג כקובץ Excel
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם...   אנא המתינו. תודה.
הנתונים קיימים לתקופה:
יוני 1952 - דצמבר 2015

2015 מקדם
הקשר
מדדים
לפי בסיס
קוד
דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי
  מדד המחירים לצרכן -
 כללי
120010
  הבסיס:  
99.1  99.2  99.6  99.5  99.9  100.1        ממוצע 2014=100.0  
101.082  101.184  101.592  101.49  101.898  102.102  1.02      ממוצע 2012=100.0  
106.3383  106.4456  106.8748  106.7675  107.1967  107.4113  1.052      ממוצע 2010=100.0  
112.8249  112.9387  113.3941  113.2803  113.7357  113.9634  1.061      ממוצע 2008=100.0  
118.579  118.6986  119.1772  119.0576  119.5362  119.7755  1.051      ממוצע 2006=100.0  
123.085  123.2092  123.706  123.5818  124.0786  124.327  1.038      ממוצע 2002=100.0  
131.4547  131.5874  132.118  131.9853  132.5159  132.7812  1.068      ממוצע 2000=100.0  
139.8679  140.009  140.5735  140.4324  140.997  141.2792  1.064      ממוצע 1998=100.0  
221.1311  221.3542  222.2468  222.0236  222.9162  223.3625  1.581      ממוצע 1993=100.0  
535.3583  535.8985  538.0594  537.5192  539.6801  540.7605  2.421      ממוצע 1987=100.0  
950.261  951.2199  955.0555  954.0966  957.9322  959.8499  1.775      ממוצע 1985=100.0  
213,808.7306  214,024.4811  214,887.483  214,671.7325  215,534.7345  215,966.2354  225.0      ממוצע 1980=100.0  
1,785,089.0916  1,786,890.3924  1,794,095.5956  1,792,294.2948  1,799,499.498  1,803,102.0996  8.349      ממוצע 1976=100.0  
7,340,286.3446  7,347,693.2935  7,377,321.089  7,369,914.1401  7,399,541.9357  7,414,355.8334  4.112      ממוצע 1969=100.0  
9,079,934.2083  9,089,096.604  9,125,746.1871  9,116,583.7913  9,153,233.3744  9,171,558.166  1.237      ממוצע 1964=100.0  
12,230,671.3785  12,243,013.1256  12,292,380.114  12,280,038.3669  12,329,405.3554  12,354,088.8496  1.347      ינואר 1959=100.0  
33,671,038.3051  33,705,015.1349  33,840,922.454  33,806,945.6242  33,942,852.9433  34,010,806.6028  2.753      ספטמבר 1951=100.0  
  מדד מחירי תפוקת
 התעשייה - כללי
170010
  הבסיס:  
90.1  90.6  91.2  92.0  93.0  94.5        ממוצע 2012=100.0  
118.2112  118.8672  119.6544  120.704  122.016  123.984  1.312      ממוצע 2005=100.0  
211.7163  212.8912  214.301  216.1809  218.5307  222.0553  1.791      ממוצע 1994=100.0  
  המדד ללא דלקים 170020
  הבסיס:  
99.4  99.7  100.2  101.2  101.1  101.7        ממוצע 2012=100.0  
124.747  125.1235  125.751  127.006  126.8805  127.6335  1.255      ממוצע 2005=100.0  
212.8184  213.4607  214.5312  216.6722  216.4581  217.7428  1.706      ממוצע 1994=100.0  
428.829  430.1233  432.2804  436.5946  436.1631  438.7516  2.015      ממוצע 1988=100.0  
1,247,935.3885  1,251,701.7931  1,257,979.1341  1,270,533.8161  1,269,278.3479  1,276,811.1571  2,910.1      ממוצע 1977=100.0  
  C
 מדד מחירי תפוקת התעשייה
170030
  הבסיס:  
89.8  90.3  91.0  91.8  92.8  94.3        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תפוקת התעשייה
 (ללא כרייה וחציבה
  וללא דלקים)
170050
  הבסיס:  
99.6  100.0  100.5  101.4  101.3  102.0        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בבנייה למגורים - כללי
200010
  הבסיס:  
107.4  107.0  107.1  107.0  106.9  106.7        יולי 2011=100.0  
142.0902  141.561  141.6933  141.561  141.4287  141.1641  1.323      ינואר 2004=100.0  
291.0007  289.9169  290.1879  289.9169  289.646  289.1041  2.048      ינואר 1992=100.0  
14,285.5168  14,232.3119  14,245.6131  14,232.3119  14,219.0107  14,192.4082  49.091      אוקטובר 1983=100.0  
2,521,565.1444  2,512,173.8403  2,514,521.6663  2,512,173.8403  2,509,826.0143  2,505,130.3622  176.512      אפריל 1975=100.0  
8,659,054.7058  8,626,804.9676  8,634,867.4021  8,626,804.9676  8,618,742.533  8,602,617.6639  3.434      ממוצע 1968=100.0  
10,901,749.8745  10,861,147.4542  10,871,298.0593  10,861,147.4542  10,850,996.8491  10,830,695.6389  1.259      ינואר 1964=100.0  
72,823,689.1619  72,552,464.9937  72,620,271.0358  72,552,464.9937  72,484,658.9517  72,349,046.8676  6.68      יולי 1950=100.0  
  מדד מחירי תשומה בבנייה
 למבני מסחר ומשרדים - כללי
800010
  הבסיס:  
101.4  101.6  101.8  102.0  102.2  102.6        ינואר 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בסלילה וגישור - כללי
240010
  הבסיס:  
118.3  118.7  119.0  119.3  119.4  120.0        ינואר 2010=100.0  
267.5946  268.4994  269.178  269.8566  270.0828  271.44  2.262      ינואר 2010=100.0  
605.299  607.3456  608.8806  610.4156  610.9273  613.9973  2.262      ינואר 1996=100.0  
28,351.5992  28,447.4626  28,519.3601  28,591.2577  28,615.2235  28,759.0186  46.839      ינואר 1996=100.0  
132,796,055.342  133,245,069.8993  133,581,830.8174  133,918,591.7354  134,030,845.3747  134,704,367.2108  100.0      מאי 1981=100.0  
10,891,401,274.9277  10,928,227,652.8649  10,955,847,436.3178  10,983,467,219.7707  10,992,673,814.255  11,047,913,381.1608  82.016      מאי 1981=100.0  
893,269,166,964.4666  896,289,519,177.3642  898,554,783,337.0374  900,820,047,496.7106  901,575,135,549.9351  906,105,663,869.2814  82.016      ממוצע 1972=100.0  
1,377,421,055,459.2075  1,382,078,438,571.4956  1,385,571,475,905.7117  1,389,064,513,239.9278  1,390,228,859,017.9999  1,397,214,933,686.432  1.542      ממוצע 1972=100.0  
2,123,983,267,518.098  2,131,164,952,277.2463  2,136,551,215,846.6075  2,141,937,479,415.9687  2,143,732,900,605.7559  2,154,505,427,744.4781  1.542      ינואר 1966=100.0  
2,123,983,267,518.098  2,131,164,952,277.2463  2,136,551,215,846.6075  2,141,937,479,415.9687  2,143,732,900,605.7559  2,154,505,427,744.4781      ינואר 1966=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בענף החקלאות - כללי
260010
  הבסיס:  
168.3  168.9  169.3  172.5  173.2  174.4        ממוצע 2000=100.0  
671.0121  673.4043  674.9991  687.7575  690.5484  695.3328  3.987      ממוצע 1986=100.0  
1,951,974.1989  1,958,933.1087  1,963,572.3819  2,000,686.5675  2,008,805.2956  2,022,723.1152  2,909.0      1975/76=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 באוטובוסים -
 כללי (ללא שירותי דיור)(1)
440010
  הבסיס:  
125.6  125.7  126.5  126.1  127.1  129.4        ינואר 2007=100.0  
302.696  302.937  304.865  303.901  306.311  311.854  2.41      אוקטובר-דצמבר 1993=100.0  
    
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©