מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל
 
 
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)
יולי 2016 - דצמבר 2016
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)(2)
יולי 2016 - דצמבר 2016
בחירת תקופה(*)
   חודש שנה
(*) יוצגו נתוני ששת החודשים שהאחרון בהם הוא החודש שתבחר.
הצג כקובץ Excel
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם...   אנא המתינו. תודה.
הנתונים קיימים לתקופה:
יוני 1952 - דצמבר 2016

2016 מקדם
הקשר
מדדים
לפי בסיס
קוד
דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי
  מדד המחירים לצרכן -
 כללי
120010
  הבסיס:  
98.9  98.9  99.3  99.1  99.2  99.5        ממוצע 2014=100.0  
100.878  100.878  101.286  101.082  101.184  101.49  1.02      ממוצע 2012=100.0  
106.1237  106.1237  106.5529  106.3383  106.4456  106.7675  1.052      ממוצע 2010=100.0  
112.5972  112.5972  113.0526  112.8249  112.9387  113.2803  1.061      ממוצע 2008=100.0  
118.3397  118.3397  118.8183  118.579  118.6986  119.0576  1.051      ממוצע 2006=100.0  
122.8366  122.8366  123.3334  123.085  123.2092  123.5818  1.038      ממוצע 2002=100.0  
131.1894  131.1894  131.72  131.4547  131.5874  131.9853  1.068      ממוצע 2000=100.0  
139.5856  139.5856  140.1501  139.8679  140.009  140.4324  1.064      ממוצע 1998=100.0  
220.6848  220.6848  221.5774  221.1311  221.3542  222.0236  1.581      ממוצע 1993=100.0  
534.2779  534.2779  536.4388  535.3583  535.8985  537.5192  2.421      ממוצע 1987=100.0  
948.3432  948.3432  952.1788  950.261  951.2199  954.0966  1.775      ממוצע 1985=100.0  
213,377.2296  213,377.2296  214,240.2315  213,808.7306  214,024.4811  214,671.7325  225.0      ממוצע 1980=100.0  
1,781,486.49  1,781,486.49  1,788,691.6932  1,785,089.0916  1,786,890.3924  1,792,294.2948  8.349      ממוצע 1976=100.0  
7,325,472.4468  7,325,472.4468  7,355,100.2424  7,340,286.3446  7,347,693.2935  7,369,914.1401  4.112      ממוצע 1969=100.0  
9,061,609.4167  9,061,609.4167  9,098,258.9998  9,079,934.2083  9,089,096.604  9,116,583.7913  1.237      ממוצע 1964=100.0  
12,205,987.8843  12,205,987.8843  12,255,354.8727  12,230,671.3785  12,243,013.1256  12,280,038.3669  1.347      ינואר 1959=100.0  
33,603,084.6456  33,603,084.6456  33,738,991.9647  33,671,038.3051  33,705,015.1349  33,806,945.6242  2.753      ספטמבר 1951=100.0  
  מדד מחירי תפוקת
 התעשייה - כללי
170010
  הבסיס:  
90.5  91.0  90.5  90.2  89.3  90.6        ממוצע 2012=100.0  
118.736  119.392  118.736  118.3424  117.1616  118.8672  1.312      ממוצע 2005=100.0  
212.6562  213.8311  212.6562  211.9512  209.8364  212.8912  1.791      ממוצע 1994=100.0  
  המדד ללא דלקים 170020
  הבסיס:  
99.6  99.9  100.0  99.7  99.5  100.0        ממוצע 2012=100.0  
124.998  125.3745  125.5  125.1235  124.8725  125.5  1.255      ממוצע 2005=100.0  
213.2466  213.8889  214.103  213.4607  213.0325  214.103  1.706      ממוצע 1994=100.0  
429.6919  430.9861  431.4175  430.1233  429.2605  431.4175  2.015      ממוצע 1988=100.0  
1,250,446.3249  1,254,212.7295  1,255,468.1977  1,251,701.7931  1,249,190.8567  1,255,468.1977  2,910.1      ממוצע 1977=100.0  
  C
 מדד מחירי תפוקת התעשייה
170030
  הבסיס:  
90.5  91.0  90.4  90.1  89.2  90.5        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תפוקת התעשייה
 (ללא כרייה וחציבה
  וללא דלקים)
170050
  הבסיס:  
99.8  100.1  100.2  100.0  99.7  100.2        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בבנייה למגורים - כללי
200010
  הבסיס:  
109.0  109.0  108.8  108.8  108.5  108.5        יולי 2011=100.0  
144.207  144.207  143.9424  143.9424  143.5455  143.5455  1.323      ינואר 2004=100.0  
295.3359  295.3359  294.794  294.794  293.9812  293.9812  2.048      ינואר 1992=100.0  
14,498.3364  14,498.3364  14,471.734  14,471.734  14,431.8303  14,431.8303  49.091      אוקטובר 1983=100.0  
2,559,130.3607  2,559,130.3607  2,554,434.7086  2,554,434.7086  2,547,391.2306  2,547,391.2306  176.512      אפריל 1975=100.0  
8,788,053.6585  8,788,053.6585  8,771,928.7894  8,771,928.7894  8,747,741.4858  8,747,741.4858  3.434      ממוצע 1968=100.0  
11,064,159.5561  11,064,159.5561  11,043,858.3459  11,043,858.3459  11,013,406.5306  11,013,406.5306  1.259      ינואר 1964=100.0  
73,908,585.8347  73,908,585.8347  73,772,973.7506  73,772,973.7506  73,569,555.6245  73,569,555.6245  6.68      יולי 1950=100.0  
  מדד מחירי תשומה בבנייה
 למבני מסחר ומשרדים - כללי
800010
  הבסיס:  
102.7  102.7  102.2  102.2  102.1  102.6        ינואר 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בסלילה וגישור - כללי
240010
  הבסיס:  
119.6  119.4  119.1  119.0  118.8  119.0        ינואר 2010=100.0  
270.5352  270.0828  269.4042  269.178  268.7256  269.178  2.262      ינואר 2010=100.0  
611.9506  610.9273  609.3923  608.8806  607.8573  608.8806  2.262      ינואר 1996=100.0  
28,663.1552  28,615.2235  28,543.326  28,519.3601  28,471.4284  28,519.3601  46.839      ינואר 1996=100.0  
134,255,352.6534  134,030,845.3747  133,694,084.4567  133,581,830.8174  133,357,323.5387  133,581,830.8174  100.0      מאי 1981=100.0  
11,011,087,003.2236  10,992,673,814.255  10,965,054,030.8021  10,955,847,436.3178  10,937,434,247.3492  10,955,847,436.3178  82.016      מאי 1981=100.0  
903,085,311,656.3838  901,575,135,549.9351  899,309,871,390.2618  898,554,783,337.0374  897,044,607,230.5886  898,554,783,337.0374  82.016      ממוצע 1972=100.0  
1,392,557,550,574.1438  1,390,228,859,017.9999  1,386,735,821,683.7836  1,385,571,475,905.7117  1,383,242,784,349.5677  1,385,571,475,905.7117  1.542      ממוצע 1972=100.0  
2,147,323,742,985.3297  2,143,732,900,605.7559  2,138,346,637,036.3944  2,136,551,215,846.6075  2,132,960,373,467.0334  2,136,551,215,846.6075  1.542      ינואר 1966=100.0  
2,147,323,742,985.3297  2,143,732,900,605.7559  2,138,346,637,036.3944  2,136,551,215,846.6075  2,132,960,373,467.0334  2,136,551,215,846.6075      ינואר 1966=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בענף החקלאות - כללי
260010
  הבסיס:  
170.2  169.9  169.4  173.2  173.3  174.2        ממוצע 2000=100.0  
678.5874  677.3913  675.3978  690.5484  690.9471  694.5354  3.987      ממוצע 1986=100.0  
1,974,010.7466  1,970,531.2917  1,964,732.2002  2,008,805.2956  2,009,965.1139  2,020,403.4786  2,909.0      1975/76=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 באוטובוסים -
 כללי (ללא שירותי דיור)(1)
440010
  הבסיס:  
128.5  129.2  127.8  128.2  126.6  128.1        ינואר 2007=100.0  
309.685  311.372  307.998  308.962  305.106  308.721  2.41      אוקטובר-דצמבר 1993=100.0  
    
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©