מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל
 
 
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)
אוקטובר 2013 - מרס 2014
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)(2)
אוקטובר 2013 - מרס 2014
בחירת תקופה(*)
   חודש שנה
(*) יוצגו נתוני ששת החודשים שהאחרון בהם הוא החודש שתבחר.
הצג כקובץ Excel
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם...   אנא המתינו. תודה.
הנתונים קיימים לתקופה:
יוני 1952 - מרס 2014

2014 2013 מקדם
הקשר
מדדים
לפי בסיס
קוד
מרס פברואר ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר
  מדד המחירים לצרכן -
 כללי
120010
  הבסיס:  
101.8  101.5  101.7  102.3  102.2  102.6        ממוצע 2012=100.0  
107.0936  106.778  106.9884  107.6196  107.5144  107.9352  1.052      ממוצע 2010=100.0  
113.6263  113.2915  113.5147  114.1844  114.0728  114.5192  1.061      ממוצע 2008=100.0  
119.4213  119.0693  119.3039  120.0078  119.8905  120.3597  1.051      ממוצע 2006=100.0  
123.9593  123.594  123.8375  124.5681  124.4463  124.9334  1.038      ממוצע 2002=100.0  
132.3885  131.9983  132.2584  133.0387  132.9087  133.4289  1.068      ממוצע 2000=100.0  
140.8614  140.4462  140.723  141.5532  141.4148  141.9683  1.064      ממוצע 1998=100.0  
222.7018  222.0455  222.483  223.7956  223.5769  224.4519  1.581      ממוצע 1993=100.0  
539.1611  537.5722  538.6314  541.8092  541.2796  543.3981  2.421      ממוצע 1987=100.0  
957.0109  954.1906  956.0708  961.7113  960.7712  964.5316  1.775      ממוצע 1985=100.0  
215,327.4448  214,692.8845  215,115.9247  216,385.0452  216,173.5251  217,019.6054  225.0      ממוצע 1980=100.0  
1,797,768.8364  1,792,470.8929  1,796,002.8552  1,806,598.7423  1,804,832.7611  1,811,896.6858  8.349      ממוצע 1976=100.0  
7,392,425.4554  7,370,640.3116  7,385,163.7408  7,428,734.0283  7,421,472.3137  7,450,519.1721  4.112      ממוצע 1969=100.0  
9,144,430.2883  9,117,482.0654  9,135,447.5473  9,189,343.9931  9,180,361.2521  9,216,292.2159  1.237      ממוצע 1964=100.0  
12,317,547.5983  12,281,248.3422  12,305,447.8463  12,378,046.3586  12,365,946.6066  12,414,345.6148  1.347      ינואר 1959=100.0  
33,910,208.5382  33,810,276.6859  33,876,897.9208  34,076,761.6253  34,043,451.0079  34,176,693.4776  2.753      ספטמבר 1951=100.0  
  מדד מחירי תפוקת
 התעשייה - כללי
170010
  הבסיס:  
100.0  99.4  100.0  99.9  99.6  100.2        ממוצע 2012=100.0  
131.2  130.4128  131.2  131.0688  130.6752  131.4624  1.312      ממוצע 2005=100.0  
234.9792  233.5693  234.9792  234.7442  234.0393  235.4492  1.791      ממוצע 1994=100.0  
  המדד ללא דלקים 170020
  הבסיס:  
102.0  101.7  101.9  102.1  102.1  102.6        ממוצע 2012=100.0  
128.01  127.6335  127.8845  128.1355  128.1355  128.763  1.255      ממוצע 2005=100.0  
218.3851  217.7428  218.171  218.5992  218.5992  219.6697  1.706      ממוצע 1994=100.0  
440.0459  438.7516  439.6145  440.4773  440.4773  442.6344  2.015      ממוצע 1988=100.0  
1,280,577.5617  1,276,811.1571  1,279,322.0935  1,281,833.0299  1,281,833.0299  1,288,110.3708  2,910.1      ממוצע 1977=100.0  
  C
 מדד מחירי תפוקת התעשייה
170030
  הבסיס:  
100.1  99.5  100.1  100.0  99.7  100.3        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תפוקת התעשייה
 (ללא כרייה וחציבה
  וללא דלקים)
170050
  הבסיס:  
102.3  101.9  102.1  102.4  102.4  102.8        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בבנייה למגורים - כללי
200010
  הבסיס:  
105.8  105.9  105.9  105.6  105.6  105.5        יולי 2011=100.0  
139.9734  140.1057  140.1057  139.7088  139.7088  139.5765  1.323      ינואר 2004=100.0  
286.6655  286.9365  286.9365  286.1236  286.1236  285.8527  2.048      ינואר 1992=100.0  
14,072.6972  14,085.9984  14,085.9984  14,046.0947  14,046.0947  14,032.7935  49.091      אוקטובר 1983=100.0  
2,483,999.9281  2,486,347.7541  2,486,347.7541  2,479,304.276  2,479,304.276  2,476,956.45  176.512      אפריל 1975=100.0  
8,530,055.753  8,538,118.1875  8,538,118.1875  8,513,930.8839  8,513,930.8839  8,505,868.4493  3.434      ממוצע 1968=100.0  
10,739,340.193  10,749,490.7981  10,749,490.7981  10,719,038.9828  10,719,038.9828  10,708,888.3777  1.259      ינואר 1964=100.0  
71,738,792.4891  71,806,598.5312  71,806,598.5312  71,603,180.405  71,603,180.405  71,535,374.363  6.68      יולי 1950=100.0  
  מדד מחירי תשומה בבנייה
 למבני מסחר ומשרדים - כללי
800010
  הבסיס:  
102.2  102.3  102.3  101.9  101.9  102.0        ינואר 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בסלילה וגישור - כללי
240010
  הבסיס:  
122.6  122.2  122.0  121.6  121.3  121.5        ינואר 2010=100.0  
277.3212  276.4164  275.964  275.0592  274.3806  274.833  2.262      ינואר 2010=100.0  
627.3006  625.2539  624.2306  622.1839  620.6489  621.6722  2.262      ינואר 1996=100.0  
29,382.1307  29,286.2673  29,238.3356  29,142.4722  29,070.5746  29,118.5063  46.839      ינואר 1996=100.0  
137,622,961.8337  137,173,947.2763  136,949,439.9976  136,500,425.4403  136,163,664.5222  136,388,171.8009  100.0      מאי 1981=100.0  
11,287,284,837.7526  11,250,458,459.8154  11,232,045,270.8468  11,195,218,892.9096  11,167,599,109.4567  11,186,012,298.4253  82.016      מאי 1981=100.0  
925,737,953,253.1158  922,717,601,040.2183  921,207,424,933.7695  918,187,072,720.8718  915,921,808,561.1987  917,431,984,667.6475  82.016      ממוצע 1972=100.0  
1,427,487,923,916.3046  1,422,830,540,804.0166  1,420,501,849,247.8725  1,415,844,466,135.5843  1,412,351,428,801.3683  1,414,680,120,357.5124  1.542      ממוצע 1972=100.0  
2,201,186,378,678.9416  2,194,004,693,919.7936  2,190,413,851,540.2194  2,183,232,166,781.071  2,177,845,903,211.71  2,181,436,745,591.2841  1.542      ינואר 1966=100.0  
2,201,186,378,678.9416  2,194,004,693,919.7936  2,190,413,851,540.2194  2,183,232,166,781.071  2,177,845,903,211.71  2,181,436,745,591.2841      ינואר 1966=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בענף החקלאות - כללי
260010
  הבסיס:  
174.2  174.1  174.3  174.1  173.7  174.1        ממוצע 2000=100.0  
694.5354  694.1367  694.9341  694.1367  692.5419  694.1367  3.987      ממוצע 1986=100.0  
2,020,403.4786  2,019,243.6603  2,021,563.2969  2,019,243.6603  2,014,604.3871  2,019,243.6603  2,909.0      1975/76=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 באוטובוסים -
 כללי (ללא שירותי דיור)(1)
440010
  הבסיס:  
136.1  135.5  136.2  136.1  135.4  135.7        ינואר 2007=100.0  
328.001  326.555  328.242  328.001  326.314  327.037  2.41      אוקטובר-דצמבר 1993=100.0  
    
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©