מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל
 
 
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)
אוקטובר 2015 - מרס 2016
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)(2)
אוקטובר 2015 - מרס 2016
בחירת תקופה(*)
   חודש שנה
(*) יוצגו נתוני ששת החודשים שהאחרון בהם הוא החודש שתבחר.
הצג כקובץ Excel
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם...   אנא המתינו. תודה.
הנתונים קיימים לתקופה:
יוני 1952 - מרס 2016

2016 2015 מקדם
הקשר
מדדים
לפי בסיס
קוד
מרס פברואר ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר
  מדד המחירים לצרכן -
 כללי
120010
  הבסיס:  
98.1  98.3  98.6  99.1  99.2  99.6        ממוצע 2014=100.0  
100.062  100.266  100.572  101.082  101.184  101.592  1.02      ממוצע 2012=100.0  
105.2652  105.4798  105.8017  106.3383  106.4456  106.8748  1.052      ממוצע 2010=100.0  
111.6864  111.9141  112.2557  112.8249  112.9387  113.3941  1.061      ממוצע 2008=100.0  
117.3824  117.6217  117.9807  118.579  118.6986  119.1772  1.051      ממוצע 2006=100.0  
121.8429  122.0913  122.464  123.085  123.2092  123.706  1.038      ממוצע 2002=100.0  
130.1283  130.3936  130.7915  131.4547  131.5874  132.118  1.068      ממוצע 2000=100.0  
138.4565  138.7387  139.1622  139.8679  140.009  140.5735  1.064      ממוצע 1998=100.0  
218.8997  219.346  220.0154  221.1311  221.3542  222.2468  1.581      ממוצע 1993=100.0  
529.9561  531.0366  532.6572  535.3583  535.8985  538.0594  2.421      ממוצע 1987=100.0  
940.6721  942.5899  945.4666  950.261  951.2199  955.0555  1.775      ממוצע 1985=100.0  
211,651.2257  212,082.7267  212,729.9782  213,808.7306  214,024.4811  214,887.483  225.0      ממוצע 1980=100.0  
1,767,076.0836  1,770,678.6852  1,776,082.5876  1,785,089.0916  1,786,890.3924  1,794,095.5956  8.349      ממוצע 1976=100.0  
7,266,216.8558  7,281,030.7535  7,303,251.6002  7,340,286.3446  7,347,693.2935  7,377,321.089  4.112      ממוצע 1969=100.0  
8,988,310.2506  9,006,635.0421  9,034,122.2294  9,079,934.2083  9,089,096.604  9,125,746.1871  1.237      ממוצע 1964=100.0  
12,107,253.9075  12,131,937.4017  12,168,962.643  12,230,671.3785  12,243,013.1256  12,292,380.114  1.347      ינואר 1959=100.0  
33,331,270.0074  33,399,223.6669  33,501,154.1562  33,671,038.3051  33,705,015.1349  33,840,922.454  2.753      ספטמבר 1951=100.0  
  מדד מחירי תפוקת
 התעשייה - כללי
170010
  הבסיס:  
88.5  88.6  89.5  90.1  90.6  91.2        ממוצע 2012=100.0  
116.112  116.2432  117.424  118.2112  118.8672  119.6544  1.312      ממוצע 2005=100.0  
207.9566  208.1916  210.3064  211.7163  212.8912  214.301  1.791      ממוצע 1994=100.0  
  המדד ללא דלקים 170020
  הבסיס:  
99.9  99.9  100.2  99.4  99.7  100.2        ממוצע 2012=100.0  
125.3745  125.3745  125.751  124.747  125.1235  125.751  1.255      ממוצע 2005=100.0  
213.8889  213.8889  214.5312  212.8184  213.4607  214.5312  1.706      ממוצע 1994=100.0  
430.9861  430.9861  432.2804  428.829  430.1233  432.2804  2.015      ממוצע 1988=100.0  
1,254,212.7295  1,254,212.7295  1,257,979.1341  1,247,935.3885  1,251,701.7931  1,257,979.1341  2,910.1      ממוצע 1977=100.0  
  C
 מדד מחירי תפוקת התעשייה
170030
  הבסיס:  
88.3  88.4  89.2  89.8  90.3  91.0        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תפוקת התעשייה
 (ללא כרייה וחציבה
  וללא דלקים)
170050
  הבסיס:  
100.1  100.0  100.3  99.6  100.0  100.5        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בבנייה למגורים - כללי
200010
  הבסיס:  
107.5  107.5  107.7  107.4  107.0  107.1        יולי 2011=100.0  
142.2225  142.2225  142.4871  142.0902  141.561  141.6933  1.323      ינואר 2004=100.0  
291.2717  291.2717  291.8136  291.0007  289.9169  290.1879  2.048      ינואר 1992=100.0  
14,298.818  14,298.818  14,325.4205  14,285.5168  14,232.3119  14,245.6131  49.091      אוקטובר 1983=100.0  
2,523,912.9704  2,523,912.9704  2,528,608.6224  2,521,565.1444  2,512,173.8403  2,514,521.6663  176.512      אפריל 1975=100.0  
8,667,117.1403  8,667,117.1403  8,683,242.0094  8,659,054.7058  8,626,804.9676  8,634,867.4021  3.434      ממוצע 1968=100.0  
10,911,900.4796  10,911,900.4796  10,932,201.6898  10,901,749.8745  10,861,147.4542  10,871,298.0593  1.259      ינואר 1964=100.0  
72,891,495.204  72,891,495.204  73,027,107.2881  72,823,689.1619  72,552,464.9937  72,620,271.0358  6.68      יולי 1950=100.0  
  מדד מחירי תשומה בבנייה
 למבני מסחר ומשרדים - כללי
800010
  הבסיס:  
101.6  101.0  101.2  101.4  101.6  101.8        ינואר 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בסלילה וגישור - כללי
240010
  הבסיס:  
117.2  117.2  117.8  118.3  118.7  119.0        ינואר 2010=100.0  
265.1064  265.1064  266.4636  267.5946  268.4994  269.178  2.262      ינואר 2010=100.0  
599.6707  599.6707  602.7407  605.299  607.3456  608.8806  2.262      ינואר 1996=100.0  
28,087.9748  28,087.9748  28,231.7699  28,351.5992  28,447.4626  28,519.3601  46.839      ינואר 1996=100.0  
131,561,265.3092  131,561,265.3092  132,234,787.1453  132,796,055.342  133,245,069.8993  133,581,830.8174  100.0      מאי 1981=100.0  
10,790,128,735.6003  10,790,128,735.6003  10,845,368,302.5062  10,891,401,274.9277  10,928,227,652.8649  10,955,847,436.3178  82.016      מאי 1981=100.0  
884,963,198,378.9982  884,963,198,378.9982  889,493,726,698.3446  893,269,166,964.4666  896,289,519,177.3642  898,554,783,337.0374  82.016      ממוצע 1972=100.0  
1,364,613,251,900.4152  1,364,613,251,900.4152  1,371,599,326,568.8474  1,377,421,055,459.2075  1,382,078,438,571.4956  1,385,571,475,905.7117  1.542      ממוצע 1972=100.0  
2,104,233,634,430.4403  2,104,233,634,430.4403  2,115,006,161,569.1627  2,123,983,267,518.098  2,131,164,952,277.2463  2,136,551,215,846.6075  1.542      ינואר 1966=100.0  
2,104,233,634,430.4403  2,104,233,634,430.4403  2,115,006,161,569.1627  2,123,983,267,518.098  2,131,164,952,277.2463  2,136,551,215,846.6075      ינואר 1966=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בענף החקלאות - כללי
260010
  הבסיס:  
167.5  167.8  168.1  168.3  168.9  169.3        ממוצע 2000=100.0  
667.8225  669.0186  670.2147  671.0121  673.4043  674.9991  3.987      ממוצע 1986=100.0  
1,942,695.6525  1,946,175.1074  1,949,654.5623  1,951,974.1989  1,958,933.1087  1,963,572.3819  2,909.0      1975/76=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 באוטובוסים -
 כללי (ללא שירותי דיור)(1)
440010
  הבסיס:  
123.8  123.5  122.9  125.6  125.7  126.5        ינואר 2007=100.0  
298.358  297.635  296.189  302.696  302.937  304.865  2.41      אוקטובר-דצמבר 1993=100.0  
    
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©