מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל
 
 
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)
ינואר 2014 - יוני 2014
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)(2)
ינואר 2014 - יוני 2014
בחירת תקופה(*)
   חודש שנה
(*) יוצגו נתוני ששת החודשים שהאחרון בהם הוא החודש שתבחר.
הצג כקובץ Excel
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם...   אנא המתינו. תודה.
הנתונים קיימים לתקופה:
יוני 1952 - יוני 2014

2014 מקדם
הקשר
מדדים
לפי בסיס
קוד
יוני מאי אפריל מרס פברואר ינואר
  מדד המחירים לצרכן -
 כללי
120010
  הבסיס:  
102.3  102.0  101.9  101.8  101.5  101.7        ממוצע 2012=100.0  
107.6196  107.304  107.1988  107.0936  106.778  106.9884  1.052      ממוצע 2010=100.0  
114.1844  113.8495  113.7379  113.6263  113.2915  113.5147  1.061      ממוצע 2008=100.0  
120.0078  119.6559  119.5386  119.4213  119.0693  119.3039  1.051      ממוצע 2006=100.0  
124.5681  124.2028  124.081  123.9593  123.594  123.8375  1.038      ממוצע 2002=100.0  
133.0387  132.6486  132.5185  132.3885  131.9983  132.2584  1.068      ממוצע 2000=100.0  
141.5532  141.1381  140.9997  140.8614  140.4462  140.723  1.064      ממוצע 1998=100.0  
223.7956  223.1393  222.9206  222.7018  222.0455  222.483  1.581      ממוצע 1993=100.0  
541.8092  540.2203  539.6907  539.1611  537.5722  538.6314  2.421      ממוצע 1987=100.0  
961.7113  958.891  957.951  957.0109  954.1906  956.0708  1.775      ממוצע 1985=100.0  
216,385.0452  215,750.4849  215,538.9649  215,327.4448  214,692.8845  215,115.9247  225.0      ממוצע 1980=100.0  
1,806,598.7423  1,801,300.7988  1,799,534.8176  1,797,768.8364  1,792,470.8929  1,796,002.8552  8.349      ממוצע 1976=100.0  
7,428,734.0283  7,406,948.8846  7,399,687.17  7,392,425.4554  7,370,640.3116  7,385,163.7408  4.112      ממוצע 1969=100.0  
9,189,343.9931  9,162,395.7702  9,153,413.0292  9,144,430.2883  9,117,482.0654  9,135,447.5473  1.237      ממוצע 1964=100.0  
12,378,046.3586  12,341,747.1025  12,329,647.3504  12,317,547.5983  12,281,248.3422  12,305,447.8463  1.347      ינואר 1959=100.0  
34,076,761.6253  33,976,829.7731  33,943,519.1556  33,910,208.5382  33,810,276.6859  33,876,897.9208  2.753      ספטמבר 1951=100.0  
  מדד מחירי תפוקת
 התעשייה - כללי
170010
  הבסיס:  
99.1  99.6  99.6  100.0  99.4  100.0        ממוצע 2012=100.0  
130.0192  130.6752  130.6752  131.2  130.4128  131.2  1.312      ממוצע 2005=100.0  
232.8644  234.0393  234.0393  234.9792  233.5693  234.9792  1.791      ממוצע 1994=100.0  
  המדד ללא דלקים 170020
  הבסיס:  
101.3  101.7  102.0  102.0  101.7  101.9        ממוצע 2012=100.0  
127.1315  127.6335  128.01  128.01  127.6335  127.8845  1.255      ממוצע 2005=100.0  
216.8863  217.7428  218.3851  218.3851  217.7428  218.171  1.706      ממוצע 1994=100.0  
437.026  438.7516  440.0459  440.0459  438.7516  439.6145  2.015      ממוצע 1988=100.0  
1,271,789.2843  1,276,811.1571  1,280,577.5617  1,280,577.5617  1,276,811.1571  1,279,322.0935  2,910.1      ממוצע 1977=100.0  
  C
 מדד מחירי תפוקת התעשייה
170030
  הבסיס:  
99.2  99.7  99.7  100.1  99.5  100.1        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תפוקת התעשייה
 (ללא כרייה וחציבה
  וללא דלקים)
170050
  הבסיס:  
101.6  102.0  102.2  102.3  101.9  102.1        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בבנייה למגורים - כללי
200010
  הבסיס:  
105.9  106.0  105.9  105.8  105.9  105.9        יולי 2011=100.0  
140.1057  140.238  140.1057  139.9734  140.1057  140.1057  1.323      ינואר 2004=100.0  
286.9365  287.2074  286.9365  286.6655  286.9365  286.9365  2.048      ינואר 1992=100.0  
14,085.9984  14,099.2997  14,085.9984  14,072.6972  14,085.9984  14,085.9984  49.091      אוקטובר 1983=100.0  
2,486,347.7541  2,488,695.5801  2,486,347.7541  2,483,999.9281  2,486,347.7541  2,486,347.7541  176.512      אפריל 1975=100.0  
8,538,118.1875  8,546,180.6221  8,538,118.1875  8,530,055.753  8,538,118.1875  8,538,118.1875  3.434      ממוצע 1968=100.0  
10,749,490.7981  10,759,641.4032  10,749,490.7981  10,739,340.193  10,749,490.7981  10,749,490.7981  1.259      ינואר 1964=100.0  
71,806,598.5312  71,874,404.5732  71,806,598.5312  71,738,792.4891  71,806,598.5312  71,806,598.5312  6.68      יולי 1950=100.0  
  מדד מחירי תשומה בבנייה
 למבני מסחר ומשרדים - כללי
800010
  הבסיס:  
102.1  102.1  102.3  102.2  102.3  102.3        ינואר 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בסלילה וגישור - כללי
240010
  הבסיס:  
122.7  122.6  122.7  122.6  122.2  122.0        ינואר 2010=100.0  
277.5474  277.3212  277.5474  277.3212  276.4164  275.964  2.262      ינואר 2010=100.0  
627.8122  627.3006  627.8122  627.3006  625.2539  624.2306  2.262      ינואר 1996=100.0  
29,406.0965  29,382.1307  29,406.0965  29,382.1307  29,286.2673  29,238.3356  46.839      ינואר 1996=100.0  
137,735,215.473  137,622,961.8337  137,735,215.473  137,622,961.8337  137,173,947.2763  136,949,439.9976  100.0      מאי 1981=100.0  
11,296,491,432.2369  11,287,284,837.7526  11,296,491,432.2369  11,287,284,837.7526  11,250,458,459.8154  11,232,045,270.8468  82.016      מאי 1981=100.0  
926,493,041,306.3403  925,737,953,253.1158  926,493,041,306.3403  925,737,953,253.1158  922,717,601,040.2183  921,207,424,933.7695  82.016      ממוצע 1972=100.0  
1,428,652,269,694.3767  1,427,487,923,916.3046  1,428,652,269,694.3767  1,427,487,923,916.3046  1,422,830,540,804.0166  1,420,501,849,247.8725  1.542      ממוצע 1972=100.0  
2,202,981,799,868.7289  2,201,186,378,678.9416  2,202,981,799,868.7289  2,201,186,378,678.9416  2,194,004,693,919.7936  2,190,413,851,540.2194  1.542      ינואר 1966=100.0  
2,202,981,799,868.7289  2,201,186,378,678.9416  2,202,981,799,868.7289  2,201,186,378,678.9416  2,194,004,693,919.7936  2,190,413,851,540.2194      ינואר 1966=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בענף החקלאות - כללי
260010
  הבסיס:  
175.6  175.6  175.2  174.2  174.1  174.3        ממוצע 2000=100.0  
700.1172  700.1172  698.5224  694.5354  694.1367  694.9341  3.987      ממוצע 1986=100.0  
2,036,640.9348  2,036,640.9348  2,032,001.6616  2,020,403.4786  2,019,243.6603  2,021,563.2969  2,909.0      1975/76=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 באוטובוסים -
 כללי (ללא שירותי דיור)(1)
440010
  הבסיס:  
135.8  135.5  135.5  136.1  135.5  136.2        ינואר 2007=100.0  
327.278  326.555  326.555  328.001  326.555  328.242  2.41      אוקטובר-דצמבר 1993=100.0  
    
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©