מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל
 
 
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)
מאי 2016 - אוקטובר 2016
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)(2)
מאי 2016 - אוקטובר 2016
בחירת תקופה(*)
   חודש שנה
(*) יוצגו נתוני ששת החודשים שהאחרון בהם הוא החודש שתבחר.
הצג כקובץ Excel
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם...   אנא המתינו. תודה.
הנתונים קיימים לתקופה:
יוני 1952 - אוקטובר 2016

2016 מקדם
הקשר
מדדים
לפי בסיס
קוד
אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי
  מדד המחירים לצרכן -
 כללי
120010
  הבסיס:  
99.3  99.1  99.2  99.5  99.1  98.8        ממוצע 2014=100.0  
101.286  101.082  101.184  101.49  101.082  100.776  1.02      ממוצע 2012=100.0  
106.5529  106.3383  106.4456  106.7675  106.3383  106.0164  1.052      ממוצע 2010=100.0  
113.0526  112.8249  112.9387  113.2803  112.8249  112.4833  1.061      ממוצע 2008=100.0  
118.8183  118.579  118.6986  119.0576  118.579  118.22  1.051      ממוצע 2006=100.0  
123.3334  123.085  123.2092  123.5818  123.085  122.7124  1.038      ממוצע 2002=100.0  
131.72  131.4547  131.5874  131.9853  131.4547  131.0568  1.068      ממוצע 2000=100.0  
140.1501  139.8679  140.009  140.4324  139.8679  139.4444  1.064      ממוצע 1998=100.0  
221.5774  221.1311  221.3542  222.0236  221.1311  220.4617  1.581      ממוצע 1993=100.0  
536.4388  535.3583  535.8985  537.5192  535.3583  533.7377  2.421      ממוצע 1987=100.0  
952.1788  950.261  951.2199  954.0966  950.261  947.3844  1.775      ממוצע 1985=100.0  
214,240.2315  213,808.7306  214,024.4811  214,671.7325  213,808.7306  213,161.4791  225.0      ממוצע 1980=100.0  
1,788,691.6932  1,785,089.0916  1,786,890.3924  1,792,294.2948  1,785,089.0916  1,779,685.1892  8.349      ממוצע 1976=100.0  
7,355,100.2424  7,340,286.3446  7,347,693.2935  7,369,914.1401  7,340,286.3446  7,318,065.4979  4.112      ממוצע 1969=100.0  
9,098,258.9998  9,079,934.2083  9,089,096.604  9,116,583.7913  9,079,934.2083  9,052,447.021  1.237      ממוצע 1964=100.0  
12,255,354.8727  12,230,671.3785  12,243,013.1256  12,280,038.3669  12,230,671.3785  12,193,646.1372  1.347      ינואר 1959=100.0  
33,738,991.9647  33,671,038.3051  33,705,015.1349  33,806,945.6242  33,671,038.3051  33,569,107.8158  2.753      ספטמבר 1951=100.0  
  מדד מחירי תפוקת
 התעשייה - כללי
170010
  הבסיס:  
90.5  90.2  89.3  90.6  90.5  89.8        ממוצע 2012=100.0  
118.736  118.3424  117.1616  118.8672  118.736  117.8176  1.312      ממוצע 2005=100.0  
212.6562  211.9512  209.8364  212.8912  212.6562  211.0113  1.791      ממוצע 1994=100.0  
  המדד ללא דלקים 170020
  הבסיס:  
100.0  99.7  99.5  100.0  99.8  99.7        ממוצע 2012=100.0  
125.5  125.1235  124.8725  125.5  125.249  125.1235  1.255      ממוצע 2005=100.0  
214.103  213.4607  213.0325  214.103  213.6748  213.4607  1.706      ממוצע 1994=100.0  
431.4175  430.1233  429.2605  431.4175  430.5547  430.1233  2.015      ממוצע 1988=100.0  
1,255,468.1977  1,251,701.7931  1,249,190.8567  1,255,468.1977  1,252,957.2613  1,251,701.7931  2,910.1      ממוצע 1977=100.0  
  C
 מדד מחירי תפוקת התעשייה
170030
  הבסיס:  
90.4  90.1  89.2  90.5  90.4  89.7        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תפוקת התעשייה
 (ללא כרייה וחציבה
  וללא דלקים)
170050
  הבסיס:  
100.2  100.0  99.7  100.2  99.9  100.0        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בבנייה למגורים - כללי
200010
  הבסיס:  
108.8  108.8  108.5  108.5  108.1  108.0        יולי 2011=100.0  
143.9424  143.9424  143.5455  143.5455  143.0163  142.884  1.323      ינואר 2004=100.0  
294.794  294.794  293.9812  293.9812  292.8974  292.6264  2.048      ינואר 1992=100.0  
14,471.734  14,471.734  14,431.8303  14,431.8303  14,378.6254  14,365.3242  49.091      אוקטובר 1983=100.0  
2,554,434.7086  2,554,434.7086  2,547,391.2306  2,547,391.2306  2,537,999.9265  2,535,652.1005  176.512      אפריל 1975=100.0  
8,771,928.7894  8,771,928.7894  8,747,741.4858  8,747,741.4858  8,715,491.7476  8,707,429.313  3.434      ממוצע 1968=100.0  
11,043,858.3459  11,043,858.3459  11,013,406.5306  11,013,406.5306  10,972,804.1102  10,962,653.5051  1.259      ינואר 1964=100.0  
73,772,973.7506  73,772,973.7506  73,569,555.6245  73,569,555.6245  73,298,331.4563  73,230,525.4142  6.68      יולי 1950=100.0  
  מדד מחירי תשומה בבנייה
 למבני מסחר ומשרדים - כללי
800010
  הבסיס:  
102.2  102.2  102.1  102.6  102.2  102.3        ינואר 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בסלילה וגישור - כללי
240010
  הבסיס:  
119.1  119.0  118.8  119.0  118.4  118.5        ינואר 2010=100.0  
269.4042  269.178  268.7256  269.178  267.8208  268.047  2.262      ינואר 2010=100.0  
609.3923  608.8806  607.8573  608.8806  605.8106  606.3223  2.262      ינואר 1996=100.0  
28,543.326  28,519.3601  28,471.4284  28,519.3601  28,375.565  28,399.5309  46.839      ינואר 1996=100.0  
133,694,084.4567  133,581,830.8174  133,357,323.5387  133,581,830.8174  132,908,308.9813  133,020,562.6207  100.0      מאי 1981=100.0  
10,965,054,030.8021  10,955,847,436.3178  10,937,434,247.3492  10,955,847,436.3178  10,900,607,869.412  10,909,814,463.8963  82.016      מאי 1981=100.0  
899,309,871,390.2618  898,554,783,337.0374  897,044,607,230.5886  898,554,783,337.0374  894,024,255,017.6911  894,779,343,070.9154  82.016      ממוצע 1972=100.0  
1,386,735,821,683.7836  1,385,571,475,905.7117  1,383,242,784,349.5677  1,385,571,475,905.7117  1,378,585,401,237.2797  1,379,749,747,015.3516  1.542      ממוצע 1972=100.0  
2,138,346,637,036.3944  2,136,551,215,846.6075  2,132,960,373,467.0334  2,136,551,215,846.6075  2,125,778,688,707.8853  2,127,574,109,897.6722  1.542      ינואר 1966=100.0  
2,138,346,637,036.3944  2,136,551,215,846.6075  2,132,960,373,467.0334  2,136,551,215,846.6075  2,125,778,688,707.8853  2,127,574,109,897.6722      ינואר 1966=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בענף החקלאות - כללי
260010
  הבסיס:  
169.4  173.2  173.3  174.2  169.1  167.7        ממוצע 2000=100.0  
675.3978  690.5484  690.9471  694.5354  674.2017  668.6199  3.987      ממוצע 1986=100.0  
1,964,732.2002  2,008,805.2956  2,009,965.1139  2,020,403.4786  1,961,252.7453  1,945,015.2891  2,909.0      1975/76=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 באוטובוסים -
 כללי (ללא שירותי דיור)(1)
440010
  הבסיס:  
127.8  128.2  126.6  128.1  128.4  126.4        ינואר 2007=100.0  
307.998  308.962  305.106  308.721  309.444  304.624  2.41      אוקטובר-דצמבר 1993=100.0  
    
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©