מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל
 
 
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)
יולי 2017 - דצמבר 2017
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)(2)
יולי 2017 - דצמבר 2017
בחירת תקופה(*)
   חודש שנה
(*) יוצגו נתוני ששת החודשים שהאחרון בהם הוא החודש שתבחר.
הצג כקובץ Excel
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם...   אנא המתינו. תודה.
הנתונים קיימים לתקופה:
יוני 1952 - דצמבר 2017

2017 מקדם
הקשר
מדדים
לפי בסיס
קוד
דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי
  מדד המחירים לצרכן -
 כללי
120010
  הבסיס:  
100.4  100.3  100.6  100.3  100.2  99.9        ממוצע 2016=100.0  
99.2956  99.1967  99.4934  99.1967  99.0978  98.8011  0.989      ממוצע 2014=100.0  
101.2815  101.1806  101.4833  101.1806  101.0798  100.7771  1.02      ממוצע 2012=100.0  
106.5482  106.442  106.7604  106.442  106.3359  106.0175  1.052      ממוצע 2010=100.0  
113.0476  112.935  113.2728  112.935  112.8224  112.4846  1.061      ממוצע 2008=100.0  
118.813  118.6947  119.0497  118.6947  118.5763  118.2213  1.051      ממוצע 2006=100.0  
123.3279  123.2051  123.5736  123.2051  123.0822  122.7137  1.038      ממוצע 2002=100.0  
131.7142  131.583  131.9766  131.583  131.4518  131.0583  1.068      ממוצע 2000=100.0  
140.1439  140.0043  140.4231  140.0043  139.8647  139.446  1.064      ממוצע 1998=100.0  
221.5675  221.3468  222.0089  221.3468  221.1262  220.4641  1.581      ממוצע 1993=100.0  
536.415  535.8807  537.4836  535.8807  535.3464  533.7436  2.421      ממוצע 1987=100.0  
952.1366  951.1883  954.0333  951.1883  950.2399  947.3949  1.775      ממוצע 1985=100.0  
214,230.7385  214,017.3613  214,657.493  214,017.3613  213,803.9841  213,163.8524  225.0      ממוצע 1980=100.0  
1,788,612.4359  1,786,830.9495  1,792,175.4089  1,786,830.9495  1,785,049.463  1,779,705.0035  8.349      ממוצע 1976=100.0  
7,354,774.3366  7,347,448.8642  7,369,425.2815  7,347,448.8642  7,340,123.3917  7,318,146.9744  4.112      ממוצע 1969=100.0  
9,097,855.8544  9,088,794.245  9,115,979.0732  9,088,794.245  9,079,732.6356  9,052,547.8073  1.237      ממוצע 1964=100.0  
12,254,811.8359  12,242,605.848  12,279,223.8116  12,242,605.848  12,230,399.8601  12,193,781.8964  1.347      ינואר 1959=100.0  
33,737,496.9841  33,703,893.8995  33,804,703.1534  33,703,893.8995  33,670,290.8149  33,569,481.5609  2.753      ספטמבר 1951=100.0  
  מדד מחירי תפוקת
 התעשייה - כללי
170010
  הבסיס:  
92.0  91.5  91.8  91.2  90.8  89.5        ממוצע 2012=100.0  
120.704  120.048  120.4416  119.6544  119.1296  117.424  1.312      ממוצע 2005=100.0  
216.1809  215.006  215.7109  214.301  213.3611  210.3064  1.791      ממוצע 1994=100.0  
  המדד ללא דלקים 170020
  הבסיס:  
99.9  99.7  100.3  100.3  100.0  99.3        ממוצע 2012=100.0  
125.3745  125.1235  125.8765  125.8765  125.5  124.6215  1.255      ממוצע 2005=100.0  
213.8889  213.4607  214.7453  214.7453  214.103  212.6043  1.706      ממוצע 1994=100.0  
430.9861  430.1233  432.7118  432.7118  431.4175  428.3976  2.015      ממוצע 1988=100.0  
1,254,212.7295  1,251,701.7931  1,259,234.6023  1,259,234.6023  1,255,468.1977  1,246,679.9203  2,910.1      ממוצע 1977=100.0  
  C
 מדד מחירי תפוקת התעשייה
170030
  הבסיס:  
92.1  91.5  91.9  91.3  90.8  89.4        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תפוקת התעשייה
 (ללא כרייה וחציבה
  וללא דלקים)
170050
  הבסיס:  
100.3  100.1  100.7  100.7  100.3  99.6        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בבנייה למגורים - כללי
200010
  הבסיס:  
111.1  110.8  110.7  110.5  110.3  109.8        יולי 2011=100.0  
146.9853  146.5884  146.4561  146.1915  145.9269  145.2654  1.323      ינואר 2004=100.0  
301.0259  300.213  299.9421  299.4002  298.8583  297.5035  2.048      ינואר 1992=100.0  
14,777.6622  14,737.7585  14,724.4573  14,697.8548  14,671.2524  14,604.7462  49.091      אוקטובר 1983=100.0  
2,608,434.7071  2,601,391.229  2,599,043.403  2,594,347.751  2,589,652.0989  2,577,912.9688  176.512      אפריל 1975=100.0  
8,957,364.7841  8,933,177.4804  8,925,115.0459  8,908,990.1768  8,892,865.3077  8,852,553.1349  3.434      ממוצע 1968=100.0  
11,277,322.2631  11,246,870.4479  11,236,719.8428  11,216,418.6326  11,196,117.4224  11,145,364.3969  1.259      ינואר 1964=100.0  
75,332,512.7178  75,129,094.5917  75,061,288.5496  74,925,676.4655  74,790,064.3814  74,451,034.1711  6.68      יולי 1950=100.0  
  מדד מחירי תשומה בבנייה
 למבני מסחר ומשרדים - כללי
800010
  הבסיס:  
105.2  104.9  104.9  104.5  103.8  103.0        ינואר 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בסלילה וגישור - כללי
240010
  הבסיס:  
121.0  120.6  120.5  119.8  119.3  118.7        ינואר 2010=100.0  
273.702  272.7972  272.571  270.9876  269.8566  268.4994  2.262      ינואר 2010=100.0  
619.1139  617.0673  616.5556  612.974  610.4156  607.3456  2.262      ינואר 1996=100.0  
28,998.6771  28,902.8137  28,878.8478  28,711.0869  28,591.2577  28,447.4626  46.839      ינואר 1996=100.0  
135,826,903.6042  135,377,889.0469  135,265,635.4075  134,479,859.9321  133,918,591.7354  133,245,069.8993  100.0      מאי 1981=100.0  
11,139,979,326.0038  11,103,152,948.0666  11,093,946,353.5823  11,029,500,192.1922  10,983,467,219.7707  10,928,227,652.8649  82.016      מאי 1981=100.0  
913,656,544,401.5255  910,636,192,188.6278  909,881,104,135.4035  904,595,487,762.8326  900,820,047,496.7106  896,289,519,177.3642  82.016      ממוצע 1972=100.0  
1,408,858,391,467.1523  1,404,201,008,354.864  1,403,036,662,576.7921  1,394,886,242,130.2879  1,389,064,513,239.9278  1,382,078,438,571.4956  1.542      ממוצע 1972=100.0  
2,172,459,639,642.3488  2,165,277,954,883.2003  2,163,482,533,693.4135  2,150,914,585,364.904  2,141,937,479,415.9687  2,131,164,952,277.2463  1.542      ינואר 1966=100.0  
2,172,459,639,642.3488  2,165,277,954,883.2003  2,163,482,533,693.4135  2,150,914,585,364.904  2,141,937,479,415.9687  2,131,164,952,277.2463      ינואר 1966=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בענף החקלאות - כללי
260010
  הבסיס:  
172.1  169.0  168.5  170.8  171.3  170.8        ממוצע 2000=100.0  
686.1627  673.803  671.8095  680.9796  682.9731  680.9796  3.987      ממוצע 1986=100.0  
1,996,047.2943  1,960,092.927  1,954,293.8355  1,980,969.6564  1,986,768.7479  1,980,969.6564  2,909.0      1975/76=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 באוטובוסים -
 כללי (ללא שירותי דיור)(1)
440010
  הבסיס:  
133.6  132.5  132.6  130.8  130.6  128.8        ינואר 2007=100.0  
321.976  319.325  319.566  315.228  314.746  310.408  2.41      אוקטובר-דצמבר 1993=100.0  
    
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©