מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל
 
 
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)
אפריל 2017 - ספטמבר 2017
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)(2)
אפריל 2017 - ספטמבר 2017
בחירת תקופה(*)
   חודש שנה
(*) יוצגו נתוני ששת החודשים שהאחרון בהם הוא החודש שתבחר.
הצג כקובץ Excel
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם...   אנא המתינו. תודה.
הנתונים קיימים לתקופה:
יוני 1952 - ספטמבר 2017

2017 מקדם
הקשר
מדדים
לפי בסיס
קוד
ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל
  מדד המחירים לצרכן -
 כללי
120010
  הבסיס:  
100.3  100.2  99.9  100.0  100.7  100.3        ממוצע 2016=100.0  
99.1967  99.0978  98.8011  98.9  99.5923  99.1967  0.989      ממוצע 2014=100.0  
101.1806  101.0798  100.7771  100.878  101.5841  101.1806  1.02      ממוצע 2012=100.0  
106.442  106.3359  106.0175  106.1237  106.8665  106.442  1.052      ממוצע 2010=100.0  
112.935  112.8224  112.4846  112.5972  113.3854  112.935  1.061      ממוצע 2008=100.0  
118.6947  118.5763  118.2213  118.3397  119.168  118.6947  1.051      ממוצע 2006=100.0  
123.2051  123.0822  122.7137  122.8366  123.6964  123.2051  1.038      ממוצע 2002=100.0  
131.583  131.4518  131.0583  131.1894  132.1078  131.583  1.068      ממוצע 2000=100.0  
140.0043  139.8647  139.446  139.5856  140.5627  140.0043  1.064      ממוצע 1998=100.0  
221.3468  221.1262  220.4641  220.6848  222.2296  221.3468  1.581      ממוצע 1993=100.0  
535.8807  535.3464  533.7436  534.2779  538.0178  535.8807  2.421      ממוצע 1987=100.0  
951.1883  950.2399  947.3949  948.3432  954.9816  951.1883  1.775      ממוצע 1985=100.0  
214,017.3613  213,803.9841  213,163.8524  213,377.2296  214,870.8702  214,017.3613  225.0      ממוצע 1980=100.0  
1,786,830.9495  1,785,049.463  1,779,705.0035  1,781,486.49  1,793,956.8954  1,786,830.9495  8.349      ממוצע 1976=100.0  
7,347,448.8642  7,340,123.3917  7,318,146.9744  7,325,472.4468  7,376,750.754  7,347,448.8642  4.112      ממוצע 1969=100.0  
9,088,794.245  9,079,732.6356  9,052,547.8073  9,061,609.4167  9,125,040.6826  9,088,794.245  1.237      ממוצע 1964=100.0  
12,242,605.848  12,230,399.8601  12,193,781.8964  12,205,987.8843  12,291,429.7995  12,242,605.848  1.347      ינואר 1959=100.0  
33,703,893.8995  33,670,290.8149  33,569,481.5609  33,603,084.6456  33,838,306.2381  33,703,893.8995  2.753      ספטמבר 1951=100.0  
  מדד מחירי תפוקת
 התעשייה - כללי
170010
  הבסיס:  
91.2  90.8  89.5  90.1  90.7  91.2        ממוצע 2012=100.0  
119.6544  119.1296  117.424  118.2112  118.9984  119.6544  1.312      ממוצע 2005=100.0  
214.301  213.3611  210.3064  211.7163  213.1261  214.301  1.791      ממוצע 1994=100.0  
  המדד ללא דלקים 170020
  הבסיס:  
100.3  100.0  99.3  99.3  99.9  100.3        ממוצע 2012=100.0  
125.8765  125.5  124.6215  124.6215  125.3745  125.8765  1.255      ממוצע 2005=100.0  
214.7453  214.103  212.6043  212.6043  213.8889  214.7453  1.706      ממוצע 1994=100.0  
432.7118  431.4175  428.3976  428.3976  430.9861  432.7118  2.015      ממוצע 1988=100.0  
1,259,234.6023  1,255,468.1977  1,246,679.9203  1,246,679.9203  1,254,212.7295  1,259,234.6023  2,910.1      ממוצע 1977=100.0  
  C
 מדד מחירי תפוקת התעשייה
170030
  הבסיס:  
91.3  90.8  89.4  90.2  90.8  91.2        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תפוקת התעשייה
 (ללא כרייה וחציבה
  וללא דלקים)
170050
  הבסיס:  
100.7  100.3  99.6  99.7  100.2  100.7        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בבנייה למגורים - כללי
200010
  הבסיס:  
110.5  110.3  109.8  109.6  109.4  109.4        יולי 2011=100.0  
146.1915  145.9269  145.2654  145.0008  144.7362  144.7362  1.323      ינואר 2004=100.0  
299.4002  298.8583  297.5035  296.9616  296.4197  296.4197  2.048      ינואר 1992=100.0  
14,697.8548  14,671.2524  14,604.7462  14,578.1438  14,551.5413  14,551.5413  49.091      אוקטובר 1983=100.0  
2,594,347.751  2,589,652.0989  2,577,912.9688  2,573,217.3168  2,568,521.6647  2,568,521.6647  176.512      אפריל 1975=100.0  
8,908,990.1768  8,892,865.3077  8,852,553.1349  8,836,428.2658  8,820,303.3967  8,820,303.3967  3.434      ממוצע 1968=100.0  
11,216,418.6326  11,196,117.4224  11,145,364.3969  11,125,063.1867  11,104,761.9765  11,104,761.9765  1.259      ינואר 1964=100.0  
74,925,676.4655  74,790,064.3814  74,451,034.1711  74,315,422.087  74,179,810.0029  74,179,810.0029  6.68      יולי 1950=100.0  
  מדד מחירי תשומה בבנייה
 למבני מסחר ומשרדים - כללי
800010
  הבסיס:  
104.5  103.8  103.0  102.7  102.7  102.8        ינואר 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בסלילה וגישור - כללי
240010
  הבסיס:  
119.8  119.3  118.7  118.4  118.2  118.2        ינואר 2010=100.0  
270.9876  269.8566  268.4994  267.8208  267.3684  267.3684  2.262      ינואר 2010=100.0  
612.974  610.4156  607.3456  605.8106  604.7873  604.7873  2.262      ינואר 1996=100.0  
28,711.0869  28,591.2577  28,447.4626  28,375.565  28,327.6333  28,327.6333  46.839      ינואר 1996=100.0  
134,479,859.9321  133,918,591.7354  133,245,069.8993  132,908,308.9813  132,683,801.7026  132,683,801.7026  100.0      מאי 1981=100.0  
11,029,500,192.1922  10,983,467,219.7707  10,928,227,652.8649  10,900,607,869.412  10,882,194,680.4434  10,882,194,680.4434  82.016      מאי 1981=100.0  
904,595,487,762.8326  900,820,047,496.7106  896,289,519,177.3642  894,024,255,017.6911  892,514,078,911.2422  892,514,078,911.2422  82.016      ממוצע 1972=100.0  
1,394,886,242,130.2879  1,389,064,513,239.9278  1,382,078,438,571.4956  1,378,585,401,237.2797  1,376,256,709,681.1355  1,376,256,709,681.1355  1.542      ממוצע 1972=100.0  
2,150,914,585,364.904  2,141,937,479,415.9687  2,131,164,952,277.2463  2,125,778,688,707.8853  2,122,187,846,328.311  2,122,187,846,328.311  1.542      ינואר 1966=100.0  
2,150,914,585,364.904  2,141,937,479,415.9687  2,131,164,952,277.2463  2,125,778,688,707.8853  2,122,187,846,328.311  2,122,187,846,328.311      ינואר 1966=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בענף החקלאות - כללי
260010
  הבסיס:  
170.8  171.3  170.8  168.2  171.2  171.6        ממוצע 2000=100.0  
680.9796  682.9731  680.9796  670.6134  682.5744  684.1692  3.987      ממוצע 1986=100.0  
1,980,969.6564  1,986,768.7479  1,980,969.6564  1,950,814.3806  1,985,608.9296  1,990,248.2028  2,909.0      1975/76=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 באוטובוסים -
 כללי (ללא שירותי דיור)(1)
440010
  הבסיס:  
130.8  130.6  128.8  129.7  129.1  128.6        ינואר 2007=100.0  
315.228  314.746  310.408  312.577  311.131  309.926  2.41      אוקטובר-דצמבר 1993=100.0  
    
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©