מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל
 
 
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)
אוקטובר 2016 - מרס 2017
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)(2)
אוקטובר 2016 - מרס 2017
בחירת תקופה(*)
   חודש שנה
(*) יוצגו נתוני ששת החודשים שהאחרון בהם הוא החודש שתבחר.
הצג כקובץ Excel
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם...   אנא המתינו. תודה.
הנתונים קיימים לתקופה:
יוני 1952 - מרס 2017

2017 2016 מקדם
הקשר
מדדים
לפי בסיס
קוד
מרס פברואר ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר
  מדד המחירים לצרכן -
 כללי
120010
  הבסיס:  
100.1  99.8  99.8        ממוצע 2016=100.0  
98.9989  98.7022  98.7022  98.9  98.9  99.3  0.989      ממוצע 2014=100.0  
100.9789  100.6762  100.6762  100.878  100.878  101.286  1.02      ממוצע 2012=100.0  
106.2298  105.9114  105.9114  106.1237  106.1237  106.5529  1.052      ממוצע 2010=100.0  
112.7098  112.372  112.372  112.5972  112.5972  113.0526  1.061      ממוצע 2008=100.0  
118.458  118.103  118.103  118.3397  118.3397  118.8183  1.051      ממוצע 2006=100.0  
122.9594  122.5909  122.5909  122.8366  122.8366  123.3334  1.038      ממוצע 2002=100.0  
131.3206  130.9271  130.9271  131.1894  131.1894  131.72  1.068      ממוצע 2000=100.0  
139.7252  139.3064  139.3064  139.5856  139.5856  140.1501  1.064      ממוצע 1998=100.0  
220.9055  220.2434  220.2434  220.6848  220.6848  221.5774  1.581      ממוצע 1993=100.0  
534.8122  533.2093  533.2093  534.2779  534.2779  536.4388  2.421      ממוצע 1987=100.0  
949.2916  946.4466  946.4466  948.3432  948.3432  952.1788  1.775      ממוצע 1985=100.0  
213,590.6068  212,950.4751  212,950.4751  213,377.2296  213,377.2296  214,240.2315  225.0      ממוצע 1980=100.0  
1,783,267.9765  1,777,923.517  1,777,923.517  1,781,486.49  1,781,486.49  1,788,691.6932  8.349      ממוצע 1976=100.0  
7,332,797.9193  7,310,821.5019  7,310,821.5019  7,325,472.4468  7,325,472.4468  7,355,100.2424  4.112      ממוצע 1969=100.0  
9,070,671.0261  9,043,486.1979  9,043,486.1979  9,061,609.4167  9,061,609.4167  9,098,258.9998  1.237      ממוצע 1964=100.0  
12,218,193.8722  12,181,575.9086  12,181,575.9086  12,205,987.8843  12,205,987.8843  12,255,354.8727  1.347      ינואר 1959=100.0  
33,636,687.7302  33,535,878.4763  33,535,878.4763  33,603,084.6456  33,603,084.6456  33,738,991.9647  2.753      ספטמבר 1951=100.0  
  מדד מחירי תפוקת
 התעשייה - כללי
170010
  הבסיס:  
91.7  91.7  91.8  90.5  91.0  90.5        ממוצע 2012=100.0  
120.3104  120.3104  120.4416  118.736  119.392  118.736  1.312      ממוצע 2005=100.0  
215.4759  215.4759  215.7109  212.6562  213.8311  212.6562  1.791      ממוצע 1994=100.0  
  המדד ללא דלקים 170020
  הבסיס:  
100.3  100.1  100.2  99.6  99.9  100.0        ממוצע 2012=100.0  
125.8765  125.6255  125.751  124.998  125.3745  125.5  1.255      ממוצע 2005=100.0  
214.7453  214.3171  214.5312  213.2466  213.8889  214.103  1.706      ממוצע 1994=100.0  
432.7118  431.849  432.2804  429.6919  430.9861  431.4175  2.015      ממוצע 1988=100.0  
1,259,234.6023  1,256,723.6659  1,257,979.1341  1,250,446.3249  1,254,212.7295  1,255,468.1977  2,910.1      ממוצע 1977=100.0  
  C
 מדד מחירי תפוקת התעשייה
170030
  הבסיס:  
91.7  91.7  91.8  90.5  91.0  90.4        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תפוקת התעשייה
 (ללא כרייה וחציבה
  וללא דלקים)
170050
  הבסיס:  
100.6  100.3  100.5  99.8  100.1  100.2        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בבנייה למגורים - כללי
200010
  הבסיס:  
109.2  109.2  109.0  109.0  109.0  108.8        יולי 2011=100.0  
144.4716  144.4716  144.207  144.207  144.207  143.9424  1.323      ינואר 2004=100.0  
295.8778  295.8778  295.3359  295.3359  295.3359  294.794  2.048      ינואר 1992=100.0  
14,524.9389  14,524.9389  14,498.3364  14,498.3364  14,498.3364  14,471.734  49.091      אוקטובר 1983=100.0  
2,563,826.0127  2,563,826.0127  2,559,130.3607  2,559,130.3607  2,559,130.3607  2,554,434.7086  176.512      אפריל 1975=100.0  
8,804,178.5276  8,804,178.5276  8,788,053.6585  8,788,053.6585  8,788,053.6585  8,771,928.7894  3.434      ממוצע 1968=100.0  
11,084,460.7663  11,084,460.7663  11,064,159.5561  11,064,159.5561  11,064,159.5561  11,043,858.3459  1.259      ינואר 1964=100.0  
74,044,197.9188  74,044,197.9188  73,908,585.8347  73,908,585.8347  73,908,585.8347  73,772,973.7506  6.68      יולי 1950=100.0  
  מדד מחירי תשומה בבנייה
 למבני מסחר ומשרדים - כללי
800010
  הבסיס:  
102.8  102.6  102.6  102.7  102.7  102.2        ינואר 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בסלילה וגישור - כללי
240010
  הבסיס:  
118.7  118.8  119.7  119.6  119.4  119.1        ינואר 2010=100.0  
268.4994  268.7256  270.7614  270.5352  270.0828  269.4042  2.262      ינואר 2010=100.0  
607.3456  607.8573  612.4623  611.9506  610.9273  609.3923  2.262      ינואר 1996=100.0  
28,447.4626  28,471.4284  28,687.1211  28,663.1552  28,615.2235  28,543.326  46.839      ינואר 1996=100.0  
133,245,069.8993  133,357,323.5387  134,367,606.2928  134,255,352.6534  134,030,845.3747  133,694,084.4567  100.0      מאי 1981=100.0  
10,928,227,652.8649  10,937,434,247.3492  11,020,293,597.7079  11,011,087,003.2236  10,992,673,814.255  10,965,054,030.8021  82.016      מאי 1981=100.0  
896,289,519,177.3642  897,044,607,230.5886  903,840,399,709.6082  903,085,311,656.3838  901,575,135,549.9351  899,309,871,390.2618  82.016      ממוצע 1972=100.0  
1,382,078,438,571.4956  1,383,242,784,349.5677  1,393,721,896,352.2159  1,392,557,550,574.1438  1,390,228,859,017.9999  1,386,735,821,683.7836  1.542      ממוצע 1972=100.0  
2,131,164,952,277.2463  2,132,960,373,467.0334  2,149,119,164,175.1169  2,147,323,742,985.3297  2,143,732,900,605.7559  2,138,346,637,036.3944  1.542      ינואר 1966=100.0  
2,131,164,952,277.2463  2,132,960,373,467.0334  2,149,119,164,175.1169  2,147,323,742,985.3297  2,143,732,900,605.7559  2,138,346,637,036.3944      ינואר 1966=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בענף החקלאות - כללי
260010
  הבסיס:  
171.7  172.0  172.2  170.2  169.9  169.4        ממוצע 2000=100.0  
684.5679  685.764  686.5614  678.5874  677.3913  675.3978  3.987      ממוצע 1986=100.0  
1,991,408.0211  1,994,887.476  1,997,207.1126  1,974,010.7466  1,970,531.2917  1,964,732.2002  2,909.0      1975/76=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 באוטובוסים -
 כללי (ללא שירותי דיור)(1)
440010
  הבסיס:  
129.9  129.6  129.8  128.5  129.2  127.8        ינואר 2007=100.0  
313.059  312.336  312.818  309.685  311.372  307.998  2.41      אוקטובר-דצמבר 1993=100.0  
    
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©