מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל
 
 
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)
אוקטובר 2017 - מרס 2018
מדדים נבחרים, לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)(2)
אוקטובר 2017 - מרס 2018
בחירת תקופה(*)
   חודש שנה
(*) יוצגו נתוני ששת החודשים שהאחרון בהם הוא החודש שתבחר.
הצג כקובץ Excel
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם...   אנא המתינו. תודה.
הנתונים קיימים לתקופה:
יוני 1952 - מרס 2018

2018 2017 מקדם
הקשר
מדדים
לפי בסיס
קוד
מרס פברואר ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר
  מדד המחירים לצרכן -
 כללי
120010
  הבסיס:  
100.3  100.0  99.9  100.4  100.3  100.6        ממוצע 2016=100.0  
99.1967  98.9  98.8011  99.2956  99.1967  99.4934  0.989      ממוצע 2014=100.0  
101.1806  100.878  100.7771  101.2815  101.1806  101.4833  1.02      ממוצע 2012=100.0  
106.442  106.1237  106.0175  106.5482  106.442  106.7604  1.052      ממוצע 2010=100.0  
112.935  112.5972  112.4846  113.0476  112.935  113.2728  1.061      ממוצע 2008=100.0  
118.6947  118.3397  118.2213  118.813  118.6947  119.0497  1.051      ממוצע 2006=100.0  
123.2051  122.8366  122.7137  123.3279  123.2051  123.5736  1.038      ממוצע 2002=100.0  
131.583  131.1894  131.0583  131.7142  131.583  131.9766  1.068      ממוצע 2000=100.0  
140.0043  139.5856  139.446  140.1439  140.0043  140.4231  1.064      ממוצע 1998=100.0  
221.3468  220.6848  220.4641  221.5675  221.3468  222.0089  1.581      ממוצע 1993=100.0  
535.8807  534.2779  533.7436  536.415  535.8807  537.4836  2.421      ממוצע 1987=100.0  
951.1883  948.3432  947.3949  952.1366  951.1883  954.0333  1.775      ממוצע 1985=100.0  
214,017.3613  213,377.2296  213,163.8524  214,230.7385  214,017.3613  214,657.493  225.0      ממוצע 1980=100.0  
1,786,830.9495  1,781,486.49  1,779,705.0035  1,788,612.4359  1,786,830.9495  1,792,175.4089  8.349      ממוצע 1976=100.0  
7,347,448.8642  7,325,472.4468  7,318,146.9744  7,354,774.3366  7,347,448.8642  7,369,425.2815  4.112      ממוצע 1969=100.0  
9,088,794.245  9,061,609.4167  9,052,547.8073  9,097,855.8544  9,088,794.245  9,115,979.0732  1.237      ממוצע 1964=100.0  
12,242,605.848  12,205,987.8843  12,193,781.8964  12,254,811.8359  12,242,605.848  12,279,223.8116  1.347      ינואר 1959=100.0  
33,703,893.8995  33,603,084.6456  33,569,481.5609  33,737,496.9841  33,703,893.8995  33,804,703.1534  2.753      ספטמבר 1951=100.0  
  מדד מחירי תפוקת
 התעשייה - כללי
170010
  הבסיס:  
92.9  92.9  92.1  92.0  91.5  91.8        ממוצע 2012=100.0  
121.8848  121.8848  120.8352  120.704  120.048  120.4416  1.312      ממוצע 2005=100.0  
218.2957  218.2957  216.4158  216.1809  215.006  215.7109  1.791      ממוצע 1994=100.0  
  המדד ללא דלקים 170020
  הבסיס:  
100.6  100.2  99.8  99.9  99.7  100.3        ממוצע 2012=100.0  
126.253  125.751  125.249  125.3745  125.1235  125.8765  1.255      ממוצע 2005=100.0  
215.3876  214.5312  213.6748  213.8889  213.4607  214.7453  1.706      ממוצע 1994=100.0  
434.0061  432.2804  430.5547  430.9861  430.1233  432.7118  2.015      ממוצע 1988=100.0  
1,263,001.0069  1,257,979.1341  1,252,957.2613  1,254,212.7295  1,251,701.7931  1,259,234.6023  2,910.1      ממוצע 1977=100.0  
  C
 מדד מחירי תפוקת התעשייה
170030
  הבסיס:  
93.0  93.0  92.2  92.1  91.5  91.9        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תפוקת התעשייה
 (ללא כרייה וחציבה
  וללא דלקים)
170050
  הבסיס:  
101.0  100.5  100.2  100.3  100.1  100.7        ממוצע 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בבנייה למגורים - כללי
200010
  הבסיס:  
112.1  112.0  111.7  111.1  110.8  110.7        יולי 2011=100.0  
148.3083  148.176  147.7791  146.9853  146.5884  146.4561  1.323      ינואר 2004=100.0  
303.7354  303.4644  302.6516  301.0259  300.213  299.9421  2.048      ינואר 1992=100.0  
14,910.6744  14,897.3732  14,857.4695  14,777.6622  14,737.7585  14,724.4573  49.091      אוקטובר 1983=100.0  
2,631,912.9673  2,629,565.1412  2,622,521.6632  2,608,434.7071  2,601,391.229  2,599,043.403  176.512      אפריל 1975=100.0  
9,037,989.1296  9,029,926.695  9,005,739.3914  8,957,364.7841  8,933,177.4804  8,925,115.0459  3.434      ממוצע 1968=100.0  
11,378,828.3141  11,368,677.709  11,338,225.8937  11,277,322.2631  11,246,870.4479  11,236,719.8428  1.259      ינואר 1964=100.0  
76,010,573.1383  75,942,767.0963  75,739,348.9701  75,332,512.7178  75,129,094.5917  75,061,288.5496  6.68      יולי 1950=100.0  
  מדד מחירי תשומה בבנייה
 למבני מסחר ומשרדים - כללי
800010
  הבסיס:  
106.7  106.3  105.7  105.2  104.9  104.9        ינואר 2012=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בסלילה וגישור - כללי
240010
  הבסיס:  
122.5  122.1  121.6  121.0  120.6  120.5        ינואר 2010=100.0  
277.095  276.1902  275.0592  273.702  272.7972  272.571  2.262      ינואר 2010=100.0  
626.7889  624.7422  622.1839  619.1139  617.0673  616.5556  2.262      ינואר 1996=100.0  
29,358.1648  29,262.3014  29,142.4722  28,998.6771  28,902.8137  28,878.8478  46.839      ינואר 1996=100.0  
137,510,708.1944  137,061,693.637  136,500,425.4403  135,826,903.6042  135,377,889.0469  135,265,635.4075  100.0      מאי 1981=100.0  
11,278,078,243.2683  11,241,251,865.3311  11,195,218,892.9096  11,139,979,326.0038  11,103,152,948.0666  11,093,946,353.5823  82.016      מאי 1981=100.0  
924,982,865,199.8915  921,962,512,986.9938  918,187,072,720.8718  913,656,544,401.5255  910,636,192,188.6278  909,881,104,135.4035  82.016      ממוצע 1972=100.0  
1,426,323,578,138.2327  1,421,666,195,025.9444  1,415,844,466,135.5843  1,408,858,391,467.1523  1,404,201,008,354.864  1,403,036,662,576.7921  1.542      ממוצע 1972=100.0  
2,199,390,957,489.1548  2,192,209,272,730.0063  2,183,232,166,781.071  2,172,459,639,642.3488  2,165,277,954,883.2003  2,163,482,533,693.4135  1.542      ינואר 1966=100.0  
2,199,390,957,489.1548  2,192,209,272,730.0063  2,183,232,166,781.071  2,172,459,639,642.3488  2,165,277,954,883.2003  2,163,482,533,693.4135      ינואר 1966=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 בענף החקלאות - כללי
260010
  הבסיס:  
173.8  173.3  173.1  172.1  169.0  168.5        ממוצע 2000=100.0  
692.9406  690.9471  690.1497  686.1627  673.803  671.8095  3.987      ממוצע 1986=100.0  
2,015,764.2054  2,009,965.1139  2,007,645.4773  1,996,047.2943  1,960,092.927  1,954,293.8355  2,909.0      1975/76=100.0  
  מדד מחירי תשומה
 באוטובוסים -
 כללי (ללא שירותי דיור)(1)
440010
  הבסיס:  
135.3  135.6  134.5  133.6  132.5  132.6        ינואר 2007=100.0  
326.073  326.796  324.145  321.976  319.325  319.566  2.41      אוקטובר-דצמבר 1993=100.0  
    
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©