נושא ראשי: מדד מחירי תשומה באוטובוסים
נושא משני: מדד מחירי תשומה באוטובוסים, זכייניות
סימון כל הסדרות
ביטול סימון לכל הסדרות

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה/ות ולחץ:
מדד מחירי תשומה באוטובוסים - זכייניות (ללא שירותי דיור) 431010
המדד ללא התמורה למשרות שכיר 431020
    התמורה למשרות שכיר 431100
        נהגים 431110
        עובדי מנהל 431120
        עובדי מוסך ושירותים 431130
    דלק, שמנים ונוזלי קירור 431200
        דלק 431210
        שמנים ונוזלי קרור 431220
    רכב 431300
    חלפים, תיקונים ושיפוצי רכב 431400
        חלקי חילוף 431410
            חלקי חילוף (ללא צמיגים) 431412
            צמיגים 431414
        תיקונים ושיפוצי רכב 431420
    ציוד וכלי עבודה 431500
    אחזקת מבנים והוצאות משרדיות 431600
    אחזקת מבנים (תיקונים, שיפוצים וכו') 431610
        שמירה וניקיון 431620
        חשמל ומים 431630
        טלפון ודואר 431640
    צורכי משרד, הדפסות והוצאות משרדיות אחרות 431650
    מסים, אגרות, רשיונות וביטוח 431700
        מסים 431710
        אגרות ורשיונות 431720
        ביטוח 431730
    שונות (הנהלת חשבונות, הוצאות משפטיות וכו') 431800
סימון כל הסדרות
ביטול סימון לכל הסדרות

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה/ות ולחץ:

חיפוש במאגר הנתונים
  SDMX - Data Flows
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©