נושא ראשי: מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים
נושא משני: מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים, לפי קבוצה ראשית וקבוצה משנית
סימון כל הסדרות
ביטול סימון לכל הסדרות

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה/ות ולחץ:
מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים - כללי (ללא שירותי דיור וללא התמורה למשרות שכיר) 432010
מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים - ללא דלקים 432030
    דלק, שמנים ונוזלי קירור 432140
        דלק 432150
        שמנים ונוזלי קירור 432160
    רכב 432170
    חלפים, תיקונים ושיפוצי רכב 432180
        חלקי חילוף 432190
            חלקי חילוף (ללא צמיגים) 432200
            צמיגים 432210
        תיקונים ושיפוצי רכב 432220
    אגרות ורשיונות 432350
    ביטוחים 432360
    שונות (הנהלת חשבונות, הוצאות משפטיות וכו') 432370
סימון כל הסדרות
ביטול סימון לכל הסדרות

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה/ות ולחץ:

חיפוש במאגר הנתונים
  SDMX - Data Flows
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©