נושא ראשי: מדד מחירים חדשים (בפיתוח)
נושא משני: מדדי מחירים רבעוניים של תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא לפי ענף ראשי מקובץ ותת ענפים מקובצים במתכונת "הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011"

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה ולחץ:
מדד מחירי יצרן - יצוא בענפי התעשייה, כרייה וחציבה 195010
מוצרי נפט מזוקק, כרייה וחציבה 195020
ייצור מוצרי מזון 195030
ייצור טקסטיל 195040
    טוויה, אריגה של חוטי כותנה וסיבי טקסטיל וייצור וגימור אריגים מטקסטיל 195050
    ייצור פרטי טקסטיל מוכנים, פרט לפרטי לבוש, שטיחים ומרבדים. 195060
    ייצור סוגים אחרים של טקסטיל, לנמ"א 195070
ייצור מוצרי הלבשה 195080
ייצור כימיקלים ומוצריהם 195090
    ייצור כימיקלים בסיסיים 193190
    ייצור חומרי הדברה וחיטוי לשימוש ביתי ולחקלאות 193250
    ייצור סיבים סינתטיים ומוצרים כימיקלים אחרים, לנמ"א 193310
    ייצור דשנים ותרכובות חנקן 193210
    ייצור פלסטיק וגומי סינתטי בצורתם הראשונית (תעשייה פטרוכימית) 193230
    ייצור צבעים, לכות וחומרי ציפוי דומים, דיו להדפסה ושרף 195110
    ייצור סבון ואבקות כביסה, חומרי ניקוי והברקה ותכשירי ניקוי ותמרוקים 193290
ייצור תרופות לבני אדם ולשימוש וטרינרי 193270
ייצור מוצרי גומי, פלסטיק ורהיטים מפלסטיק 195120
    ייצור שרוולים ויריעות מפלסטיק 193390
    ייצור לוחות וצינורות מפלסטיק 193370
    ייצור מיכלים ובקבוקים מפלסטיק 193435
    ייצור מוצרים מפלסטיק משוריין 195150
    ייצור מוצרים מפלסטיק למטבח ולבית 195160
    ייצור מוצרים מפלסטיק לשימושים טכניים, חקלאיים ותעשייתיים 195170
    ייצור מוצרים מפלסטיק לנמ"א 195180
ייצור מוצרים אחרים על בסיס מינרלים אל-מתכתיים 195200
ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד 195210
ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי 195220
    ייצור מחשבים וציוד היקפי 195250
    ייצור ציוד תקשורת 193570
    ייצור מכשירי מדידה, בדיקה, ניווט ובקרה 195230
    ייצור ציוד הקרנה, מכשור אלקטרוני רפואי, מכשור אלקטרוני טיפולי ומכשור רפואי כירורגי 195240
ייצור ציוד חשמלי 193470
    ייצור מנועים חשמליים 193490
    ייצור שנאים 195260
    ייצור סוללות, מצברים ומכשירי חשמל ביתיים 195280
    ייצור סוגים אחרים של חוטים וכבלים חשמליים ואלקטרוניים 195270
    ייצור ציוד תאורה חשמלית 193510
ייצור מכונות וציוד לנמ"א 195290
    ייצור משאבות, מדחסים, ברזים ושסתומים אחרים 195310
    ייצור תנורים מקובעים, כבשנים, מבערים ומערכות אנרגיה סולרית 195320
    ייצור מכונות וציוד אחרים לשימוש כללי 193462
    ייצור מכונות לחקלאות ולייעור 193464
    ייצור מכונות ייעודיות אחרות 195330
ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים 195340
ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים 195350
ענפי ייצור אחרים 195360
    ייצור תכשיטים יקרים ופריטים דומים 195370
    ייצור ציוד רפואי, דנטלי ואורתופדי 195380

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה ולחץ:

חיפוש במאגר הנתונים
  SDMX - Data Flows
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©