נושא ראשי: מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור
נושא משני: מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור, לפי פרקי עבודה
סימון כל הסדרות
ביטול סימון לכל הסדרות

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה/ות ולחץ:
עבודות הכנה ופירוק 242010
    עבודות פירוק 242020
    עקירה וכריתת עצים 242030
    עבודות חישוף 242040
    עבודות קרצוף 242050
עבודות עפר 242110
    חפירה וחציבה 242120
    עבודות הידוק 242130
    עבודות מילוי 242140
עבודות מצע ואגו"מ 242210
    עבודות מצע 242220
    עבודות אגו"מ 242230
שכבות אספלטיות 242310
    ריבוד באספלט מסוג תא"צ 242320
    ריבוד באספלט מסוג תא"מ 242330
    ריבוד באספלט מסוג תאמ"א 242340
    ריבוד באספלט למדרכות 242350
עבודות ניקוז 242410
    צינורות ניקוז טרומיים 242420
    מתקנים למערכות ניקוז 242430
    דיפון תעלות פתוחות 242440
עבודות סימון 242510
    סימון כבישים בצבע חד רכיבי 242520
    סימון כבישים בצבע דו רכיבי 242530
    עיני חתול 242540
עבודות שילוט ותמרור 242610
    התקנת תמרורים 242620
    התקנת שלטים 242630
מעקות וגדרות בטיחות 242710
    התקנת מעקות פלדה 242720
    התקנת מעקות בטון 242730
עבודות ריצוף 242810
    אבני שפה ותיחום 242820
    עבודות ריצוף 242830
עבודות ביסוס עמוק 242910
    כלונסאות קדוחים 242920
    כלונסאות עם שימוש בתרחיף בנטונייט 242930
    כלונסאות קדוחים בשיטת ההקשה 242940
    קירות ביסוס (סלארי) 242950
    ברזל זיון כלונסאות 242960
עבודות גישור 243010
    אלמנטים יצוקים באתר 243020
    אלמנטים טרומיים/ דרוכים 243030
    ברזל גשרים 243040
עבודות בטון 243110
    בטון יצוק באתר - אופקי 243120
    בטון יצוק באתר - אנכי 243130
    מוטות ורשתות ברזל 243140
עבודות איטום 243210
    איטום בטון 243220
    איטום קרקע 243230
עבודות גינון ופיתוח נופי 243310
    חיפוי באדמה 243320
    מערכת השקיה 243330
    בניית מסלעה 243340
    צמחיה 243350
עבודות תאורה ורמזורים 243410
    תשתית לעמודי תאורה 243420
    יסודות רדודים לעמודי תאורה 243430
    עמודי תאורה ורמזורים 243440
    גופי תאורה 243450
    פנסי רמזורים 243460
מערכות אספקת מים 243510
    קווי מים 243520
    מתקני מים 243530
מערכות ביוב 243610
    קווי ביוב 243620
    מתקני ביוב 243630
מבנה פלדה ומסגרות חרש 243710
    גשרי שילוט 243720
    קונסטרוקצית פלדה 243730
עבודות רג'י 243810
    כוח אדם 243820
    ציוד 243830
קירות תמך מקרקע משוריינת 243910
    קיר מקרקע משוריינת 243920
סימון כל הסדרות
ביטול סימון לכל הסדרות

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה/ות ולחץ:

חיפוש במאגר הנתונים
  SDMX - Data Flows
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©