נושא ראשי: מדד מחירים חדשים (בפיתוח)
נושא משני: מדדי מחירים רבעוניים של תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא לפי ענף ראשי מקובץ במתכונת "הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011"
סימון כל הסדרות
ביטול סימון לכל הסדרות

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה/ות ולחץ:
מדד מחירי יצרן - יצוא בענפי התעשייה, כרייה וחציבה 195010
    מוצרי נפט מזוקק, כרייה וחציבה 195020
    ייצור מוצרי מזון 195030
    ייצור טקסטיל 195040
    ייצור מוצרי הלבשה 195080
    ייצור כימיקלים ומוצריהם 195090
    ייצור תרופות לבני אדם ולשימוש וטרינרי 193270
    ייצור מוצרי גומי, פלסטיק ורהיטים מפלסטיק 195120
    ייצור מוצרים אחרים על בסיס מינרלים אל-מתכתיים 195200
    ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד 195210
    ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי 195220
    ייצור ציוד חשמלי 193470
    ייצור מכונות וציוד לנמ"א 195290
    ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים 195340
    ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים 195350
    ענפי ייצור אחרים 195360
סימון כל הסדרות
ביטול סימון לכל הסדרות

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה/ות ולחץ:

חיפוש במאגר הנתונים
  SDMX - Data Flows
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©