נושא ראשי: מדד המחירים לצרכן
נושא משני: מדד המחירים לצרכן, לפי ענפי משק
סימון כל הסדרות
ביטול סימון לכל הסדרות

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה/ות ולחץ:
מדד המחירים לצרכן - כללי 130010
המדד ללא תוצרת חקלאית 130015
תוצרת חקלאית 130020
    ירקות, פירות וגידולי שדה 130030
    דגים ותוצרת בעלי חיים 130040
תוצרת תעשייתית 130050
    מזון, משקאות וטבק 130060
        חלב ומוצריו 130070
        בשר ודגים משומרים וקפואים 130080
        קמח, לחם, דברי מאפה ומוצרי בצק 130090
        בשר ובשר עוף טרי 130100
        יתר מזון וטבק 130110
    עץ ומוצריו 130120
    הלבשה ומוצרי טקסטיל 130130
    הנעלה ומוצרי עור, גומי ופלסטיקה 130140
    מוצרים כימיים ומוצרי נפט 130150
    מוצרי מתכת, מכונות, כלי הובלה ומוצרי חשמל 130160
    תעשיות שונות, ל.נ.מ.א. 130170
שירותי בנייה ודיור 130180
חשמל ומים 130190
תקשורת, נסיעות וכו' 130200
שירותים 130210
    מסים וביטוח 130220
    שירותים ציבוריים 130225
        שירותי חינוך 130230
        שירותי בריאות 130240
    שירותים אישיים 130245
        שירותי בידור 130250
        שירותים אחרים 130260
    שירותי הארחה 130270
    שירותים עסקיים 130280
סימון כל הסדרות
ביטול סימון לכל הסדרות

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה/ות ולחץ:

חיפוש במאגר הנתונים
  SDMX - Data Flows
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©