נושא ראשי: מדד מחירי יצרן - תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים
נושא משני: מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה וכרייה וחציבה ליעדים מקומיים
סימון כל הסדרות
ביטול סימון לכל הסדרות

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה/ות ולחץ:
B כרייה וחציבה 180010
    06,09 הפקת נפט גולמי וגז טבעי ופעילויות עזר לכרייה וחציבה 180015
    08 סוגים אחרים של כרייה וחציבה 180025
C מדד מחירי תפוקת התעשייה 170030
    מדד מחירי תפוקת התעשייה (ללא כרייה וחציבה וללא דלקים) 170050
        10 ייצור מוצרי מזון 180070
        11 ייצור משקאות 180235
        12 ייצור מוצרי טבק 180260
        13 ייצור טקסטיל 180280
        14 ייצור מוצרי הלבשה 180370
        15 ייצור ועיבוד של מוצרי עור ואביזרים נילווים 180420
        16 ייצור מוצרי עץ, שעם וקש, פרט לרהיטים 180475
        17 ייצור נייר ומוצריו 180510
        18 הדפסה ושכפול של חומר תקשורתי מוקלט 180575
        19 ייצור מוצרי נפט מזוקק 180610
        20 ייצור כימיקלים ומוצריהם 180625
        21 ייצור תרופות לבני אדם ולשימוש וטרינרי 180680
        22 ייצור מוצרי גומי ופלסטיק 180720
        23 ייצור מוצרים על בסיס מינרלים אל-מתכתיים 180810
        24 תעשיית מתכות בסיסיות 180880
        25 ייצור מוצרי מתכת 180940
        26 ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי 181153
        27 ייצור ציוד חשמלי 181090
        28 ייצור מכונות וציוד 181030
        29 ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים 181460
        30 ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים 181500
        31 ייצור רהיטים 181530
        32 ענפי ייצור אחרים 181550
        33 תיקון, תחזוקה והתקנה של מכונות וציוד 181630
סימון כל הסדרות
ביטול סימון לכל הסדרות

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה/ות ולחץ:

חיפוש במאגר הנתונים
  SDMX - Data Flows
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©