נושא ראשי: מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים
נושא משני: מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים, לפי פרקי הבנייה
סימון כל הסדרות
ביטול סימון לכל הסדרות

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה/ות ולחץ:
עבודות עפר ושלד 610010
    חומרים ומוצרים - סך כולל 611010
        חומרי מחצבה, שיש וקרמיקה 611020
            חומרי מחצבה והובלתם 611030
                חול לסוגיו 611040
                חצץ 611050
                אבן 611060
                חומרי מחצבה אחרים 611070
                טיט 611180
            שיש 611090
        מלט, איטונג ומוצריהם 611130
            טיח 611150
            מוצרי בטון טרום 611170
                בלוקים מבטון 611194
                בלוקים מאיטונג 611196
                ברזל עגול 611240
                ברזל מצולע 611250
            מוצרים לעבודות מסגרות 611270
                פרופילים מפלדה 611280
                פחים 611290
        מוצרים מוגמרים 611490
            מוצרים מוגמרים מאלומיניום ומפלסטיק 611500
        חומרים ומוצרים שונים 611570
    הובלה 612010
    ציוד וכלי עבודה 613010
        ציוד עצמי ואחזקתו 613040
        כלי עבודה 613050
        מסים, ביטוח ובדיקות 614020
        אחזקת משרדים והוצאות אחרות 614030
        מפעילי ציוד 615060
עפר 616020
    חומרים ומוצרים - סך כולל 616030
        חומרי מחצבה והובלתם 616040
                חול לסוגיו 616050
                חצץ 616060
        מתקני חוץ 616070
        איטום 611540
    שכירת ציוד ורכב 613032
    הוצאות כלליות 614010
    שכר עבודה 615010
        פועלים 615020
        צוות ניהול ופיקוח 615070
שלד 617020
    חומרים ומוצרים - סך כולל 617030
        מלט, איטונג ומוצריהם 617040
            מלט 611140
            בטון מובא 611160
            טיט 617050
            בלוקים מבטון ומאיטונג 611192
            מוצרים אחרים מבטון 611200
            אלמנטים מתועשים 617060
        ברזל ומוצרי מתכת 611220
            ברזל לבנייה 611230
            רשתות ברזל 611260
        עץ לבנייה 611480
        מוצרים מוגמרים - מרחב מוגן 611520
        צבעים 617070
        חומרים ומוצרים שונים 617080
    שכירת ציוד ורכב 617090
    הוצאות כלליות 617100
    שכר עבודה 617110
        פועלים 617120
        צוות ניהול ופיקוח 617130
בנייה 620010
    חומרים ומוצרים - סך כולל 621010
        חומרי מחצבה והובלתם 621030
            חול לסוגיו 621040
            חצץ 621050
            חומרי מחצבה אחרים 621070
        מלט, איטונג ומוצריהם 621130
            מלט 621140
            בטון מובא 621160
            טיט 621180
            בלוקים מבטון, מאיטונג ומגבס 621190
                בלוקים מבטון 621194
                בלוקים מגבס 621195
                בלוקים מאיטונג 621196
        אבן 631060
        מוצרי מתכת 621215
        ברזל ומוצרי מתכת 621220
            ברזל לבנייה 621230
            רשתות, חוטים ומסמרים 621260
        עץ לבנייה 621480
        צבעים 621550
        חומרים ומוצרים שונים 621570
    הובלה 622010
    ציוד וכלי עבודה 623010
    שכירת ציוד ורכב 623032
        ציוד עצמי ואחזקתו 623040
        כלי עבודה 623050
    הוצאות כלליות 624010
        מסים, ביטוח ובדיקות 624020
        אחזקת משרדים והוצאות אחרות 624030
    שכר עבודה 625010
        פועלים 625020
        מפעילי ציוד 625060
        צוות ניהול ופיקוח 625070
גמר 630010
    חומרים ומוצרים - סך כולל 631010
                חול לסוגיו 631040
                חצץ 631050
                אריחי קיר ורצפה 631100
                מרצפות ופנלים 631110
                מדרגות 631120
        מלט, איטונג ומוצריהם 631130
                מלט 631140
                טיח 631150
                בטון מובא 631160
                טיט 631180
            מחיצות מתועשות 621210
        ברזל ומוצרי מתכת 631220
        אביזרי כיבוי אש 631440
        עץ לבנייה 631480
        מוצרים מוגמרים 631490
        איטום 631540
            חומרי אטימה 631542
            הדבקה 631544
        צבעים 631550
        חומרים ומוצרים שונים 631570
    הובלה 632010
    ציוד וכלי עבודה 633010
    שכירת ציוד ורכב 633032
        ציוד עצמי ואחזקתו 633040
        כלי עבודה 633050
    הוצאות כלליות 634010
        מסים, ביטוח ובדיקות 634020
        אחזקת משרדים והוצאות אחרות 634030
    שכר עבודה 635010
        פועלים 635020
            פועלי בניין 635030
            עובדים אחרים 635055
        מפעילי ציוד 635060
        צוות ניהול ופיקוח 635070
מסגרות ונגרות 640010
    חומרים ומוצרים - סך כולל 641010
        שיש 631090
        מוצרים לעבודות מסגרות 641270
        מעקות, גדרות ושערים 641280
        מוצרים מוגמרים 641490
            מוצרים מוגמרים מאלומיניום ומפלסטיק 641500
            מוצרים מוגמרים מעץ וחומרים אחרים 641510
            מוצרים מוגמרים - מרחב מוגן 641511
                דלתות 641512
                ארונות 641514
        איטום 641540
        צבעים 641550
    שכירת ציוד ורכב 641560
    הובלה 642010
    ציוד 643010
    הוצאות כלליות 644010
        מסים, ביטוח ובדיקות 644020
        אחזקת משרדים והוצאות אחרות 644030
    שכר עבודה 645010
        פועלים 645020
        מפעילי ציוד 645060
        צוות ניהול ופיקוח 645070
אינסטלציה סניטרית 650010
    חומרים ומוצרים - סך כולל 651010
        חומרי מחצבה והובלתם 651020
        מלט, איטונג ומוצריהם 651030
        מוצרים ואביזרים לעבודות אינסטלציה סניטרית 651380
            צינורות פלדה 651390
            צינורות פלסטיים 651400
            אביזרים לאינסטלציה סניטרית 651410
            כלים סניטריים 651420
            ברזים, סוללות ואביזרים שונים 651430
            כיבוי אש 651440
            מתקני חוץ 651450
            מוצרים לחימום מים והסקה 651460
                חימום בחשמל 651462
                חימום בגז 651464
                חימום בהסקה מרכזית 651466
                צנרת 651468
        חומרים ומוצרים שונים 651570
    שכירת ציוד ורכב 651580
    הובלה 652010
    ציוד וכלי עבודה 653010
    הוצאות כלליות 654010
        מסים, ביטוח ובדיקות 654020
        אחזקת משרדים והוצאות אחרות 654030
    שכר עבודה 655010
        פועלים 655020
        מפעילי ציוד 655060
        צוות ניהול ופיקוח 655070
חשמל 660010
    חומרים ומוצרים - סך כולל 661010
        חומרי בנייה שונים 661220
        מוצרים ואביזרים לעבודות חשמל 661320
            צינורות לאינסטלציה חשמלית 661330
            מוליכים 661340
            אביזרים לאינסטלציה חשמלית 661350
            ארונות ולוחות חשמל 661360
            מערכות תקשורת 661370
            חומרים ומוצרים אחרים 661375
            עמודי תאורה 661380
    הובלה 662010
    ציוד וכלי עבודה 663010
    שכירת ציוד ורכב 663020
    הוצאות כלליות 664010
        מסים, ביטוח ובדיקות 664020
        אחזקת משרדים והוצאות אחרות 664030
    שכר עבודה 665010
        חשמלאים 665020
        מפעילי ציוד 665060
        צוות ניהול ופיקוח 665070
מעליות 670010
    חומרים ומוצרים - סך כולל 671010
        מוצרים לעבודות מסגרות - פרופילים מפלדה 671270
        בטון מובא 671280
        ברזל ומוצרי מתכת 671290
        מוצרים ואביזרים לעבודות חשמל 671320
        מוצרים אחרים 671330
        מעליות 671530
    הובלה 672010
    ציוד 673010
    שכירת ציוד ורכב 673020
    הוצאות כלליות 674010
        מסים, ביטוח ובדיקות 674020
        אחזקת משרדים והוצאות אחרות 674030
    שכר עבודה 675010
        עובדים מקצועיים 675020
        מפעילי ציוד 675060
        צוות ניהול ופיקוח 675070
מיזוג 680010
    חומרים ומוצרים - סך כולל 681010
        מוצרים לעבודות מסגרות 681270
            פחים 681290
            מוצרי מתכת אחרים 681310
        מוצרים ואביזרים לעבודות חשמל 681320
        מוצרים ואביזרים לעבודות אינסטלציה סניטרית 681380
            צנרת 681468
            יחידות מיזוג אוויר 681470
    הובלה 682010
    ציוד וכלי עבודה 683010
    שכירת ציוד ורכב 683020
    הוצאות כלליות 684010
        מסים, ביטוח ובדיקות 684020
        אחזקת משרדים והוצאות אחרות 684030
    שכר עבודה 685010
        עובדים מקצועיים 685020
        מפעילי ציוד 685060
        צוות ניהול ופיקוח 685070
אלומיניום 690010
    חומרים ומוצרים - סך כולל 691010
        מעקות 691020
        מוצרים מוגמרים 691490
            חלונות ודלתות 691502
            תריסים 691504
            מסתורי כביסה 691506
            מוצרים מוגמרים - מרחב מוגן 691507
        זכוכית 691560
    הובלה 692010
    ציוד וכלי עבודה 693010
    שכירת ציוד ורכב 693020
    הוצאות כלליות 694010
        מסים, ביטוח ובדיקות 694020
        אחזקת משרדים והוצאות אחרות 694030
    שכר עבודה 695010
        עובדים מקצועיים 695020
        מפעילי ציוד 695060
        צוות ניהול ופיקוח 695070
עבודות פיתוח 700010
    חומרים ומוצרים - סך כולל 701010
        חומרי מחצבה והובלתם 701030
            חול לסוגיו 701040
            חצץ 701050
            חומרי מחצבה אחרים 701070
        מוצרים מבטון 701200
        מוצרים לעבודות מסגרות 701270
        מוצרים ואביזרים לעבודות אינסטלציה 701280
        עץ לבנייה 701290
        חומרים ומוצרים שונים 701570
    הובלה 702010
    ציוד 703010
    שכירת ציוד ורכב 703032
        ציוד עצמי ואחזקתו 703040
    הוצאות כלליות 704010
        מסים, ביטוח ובדיקות 704020
        אחזקת משרדים והוצאות אחרות 704030
    שכר עבודה 705010
        פועלים 705020
        מפעילי ציוד 705060
        צוות ניהול ופיקוח 705070
ריצוף וחיפוי 710010
    חומרים ומוצרים - סך כולל 711010
        חומרי מחצבה, שיש וקרמיקה 631020
            חומרי מחצבה והובלתם 631030
            שיש וקרמיקה לחיפוי וריצוף 631080
        מלט, איטונג ומוצריהם 711020
        איטום 711030
        צבעים 711040
    שכירת ציוד ורכב 712010
    הוצאות כלליות 713010
    שכר עבודה 714010
        פועלים 714020
        צוות ניהול ופיקוח 714030
איטום 720010
    חומרים ומוצרים - סך כולל 721010
        מלט, איטונג ומוצריהם 721020
        איטום 721030
        חומרים ומוצרים שונים 721040
    שכירת ציוד ורכב 722010
    הוצאות כלליות 723010
    שכר עבודה 724010
        פועלים 724020
        צוות ניהול ופיקוח 724030
סימון כל הסדרות
ביטול סימון לכל הסדרות

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה/ות ולחץ:

חיפוש במאגר הנתונים
  SDMX - Data Flows
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©