נושא ראשי: מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור
נושא משני: מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות
סימון כל הסדרות
ביטול סימון לכל הסדרות

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה/ות ולחץ:
מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור - כללי 240010
המדד ללא גישור 240015
חומרים - סך הכל 240020
        חומרי מחצבה 240030
        כורכר 240040
            מצע א' ומצע ב' 240052
            אגו"מ - אגרגטים גרוסים ומודרגים 240060
            חול ופסולת מחצבה 240070
        עדש 240080
        סומסום 240090
            חומרי מחצבה אחרים 240110
            כורכר 240120
            מצע א', מצע ב', מצע ג' - סך הכל 240132
            אגו"מ - אגרגטים גרוסים ומודרגים 240140
            חול לסוגיו 240150
            חומרי מחצבה אחרים 240190
            הובלה שכורה של חומרי מחצבה 240200
        תערובת אספלט וביטומן 240210
        תערובות אספלט 240220
        מלט ומוצריו 240250
        מלט ובטון 240255
            צמנט שחור 240260
            בטון מובא לסוגיו 240270
        אבני שפה, ריצוף ותיחום 240280
            אבני שפה ותיחום 240281
            אבני ריצוף 240282
        תאי בקרה ושוחות 240283
        קורות ומקטעים לגשרים 240284
        יריעות וחומרי איטום 240285
            יריעות ביטומניות 240286
            יריעות HDPE 240287
            חומרי איטום 240288
        יריעות שריון קרקע 240289
        צינורות גליליים 240290
        צינורות שונים 240291
            צינורות ניקוז 240292
            צינורות ביוב 240293
            צינורות אספקת מים 240294
        תעלות ומוצרים שונים מבטון 240300
        חומרים אחרים 240310
        מוטות ורשתות פלדה ואביזרי מתכת שונים 240700
        חומרים ומוצרים לסימון 240710
            צבעים 240711
            אביזרי סימון שונים 240712
        שלטים ותמרורים 240720
        מעקה בטיחות 240730
        אביזרים לתאורת כביש ותשתית חשמל 240740
            אביזרי תאורת כביש 240741
            רמזורים 240742
        מוצרים לפיתוח נופי 240750
ציוד וכלי עבודה 240315
שכירת ציוד 240320
        טרקטורים, כולל דחפורים ומחפרים 240330
        מעמיסים (שופלדוזרים) 240340
        מפלסים 240350
        שכירת מעמיסים מחפרים ומחפרונים 240355
        שכירת מקרצפת ומפלסת 240360
        שכירת מכבשים 240370
        שכירת משאיות 240371
        שכירת מכונת קידוח 240372
        ציוד קל 240373
        ציוד אחר 240374
        ציוד אחר 240380
        שירותי מטמנה 240390
שכר עבודה 240311
        פועלי סלילה 240312
        מפעילי ציוד ונהגים 240313
        צוות פיקוח, ניהול ושירותים 240314
שכר עבודה 240800
    ציוד בבעלות 240400
            טרקטורים, כולל דחפורים ומחפרים 240410
            מעמיסים (שופלדוזרים) 240420
            מפלסים 240430
            מכבשים 240440
            מפזרים 240450
            אחר 240460
        כלי עבודה 240493
הובלה 240495
        הובלה שכורה 240500
        רכב בבעלות 240520
אחזקת ציוד ורכב 240532
            דלק ושמנים 240542
            חלקי חילוף ותיקונים 240552
שונות 240600
        מסים וביטוח 240610
        אחזקת משרדים 240620
        הוצאות אחרות 240630
סימון כל הסדרות
ביטול סימון לכל הסדרות

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה/ות ולחץ:

חיפוש במאגר הנתונים
  SDMX - Data Flows
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©