נושא ראשי: מדד מחירי תשומה בחקלאות
נושא משני: מדד מחירי תשומה בענף החקלאות, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות
סימון כל הסדרות
ביטול סימון לכל הסדרות

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה/ות ולחץ:
מדד מחירי תשומה בענף החקלאות - כללי 260010
המדד ללא שכר של עובדים בחקלאות 260020
תשומות בגידולים צמחיים 261010
תשומות בבעלי חיים 261020
מספוא לבעלי חיים 260030
    תערובות 260040
        תערובות לעופות 260050
        תערובות לצאן ולבעלי חיים אחרים 260070
    מספוא לבקר 260073
        בליל מספוא לבקר 260075
        מזון אחר לבקר 260077
    חומרים בהאבסה ישירה (גרעינים, שחת, קש וכו') 260085
אפרוחים 260100
זרעים, פקעות ושתילים 260110
    זרעים לירקות וגידולי שדה 260120
    זרעים, פקעות ושתילי פרחים 260130
    שתילי מטעים 260140
דשנים וזבלים 260150
    דשנים 260160
        דשנים חנקניים 260170
        דשנים זרחניים 260180
        דשנים אשלגניים 260190
        דשנים מורכבים 260200
        דשנים אורגניים 260210
    זבלים 260220
חומרי הדברה 260230
    קוטלי עשבים 260240
    קוטלי פטריות וחיידקים 260250
    קוטלי חרקים ואקריות 260260
    חומרים אחרים 260270
מים 260280
דלק, שמנים וחשמל 260290
    דלק 260300
    שמני מנוע וסיכה 260310
    חשמל 260320
חומרי אריזה ואריזות 260330
חומרי בנייה למבנים חקלאיים וכיסויים פלסטיים 260340
מכונות, רכב, ציוד, חלפים וכלי עבודה 260350
    טרקטורים 260360
    מכונות שונות לעבודות השדה (קטפות, מחרשות וכו') 260370
    מכוניות מסחריות קטנות (טנדרים וכו') 260380
    ציוד השקיה 260390
    מכונות וציוד במבנים לבעלי חיים 260400
    מכונות וציוד בבתי אריזה 260410
    מכונות וציוד אחר (לחממות וכו') 260420
    חלפים ותיקונים לציוד וכלי רכב 260430
    כלי עבודה ומכשירים 260440
עלות עבודה שכירה 260450
    עובדים בחקלאות 260460
        פועלים חקלאיים 260470
        עובדי אדמיניסטרציה וכו' 260480
    עובדים אחרים (פועלי בנייה להקמת מבנים חקלאיים וכו') 260490
הובלה שכורה 260500
שירותים וטרינריים ותרופות 260510
ביטוח 260520
מסים ואגרות 260530
דמי חכירה 260540
שונות (הנהלת חשבונות, שירותי מחשב, צורכי משרד וכו') 260550
סימון כל הסדרות
ביטול סימון לכל הסדרות

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה/ות ולחץ:

חיפוש במאגר הנתונים
  SDMX - Data Flows
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©