נושא ראשי: מדד מחירי תשומה בחקלאות
נושא משני: מדד מחירים של תשומות נבחרות בענף החקלאות
סימון כל הסדרות
ביטול סימון לכל הסדרות

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה/ות ולחץ:
תערובות
    תערובת לתרנגולות פיטום 270010
    תערובת לתרנגולות הטלה 270020
    תערובת לתרנגולות רבייה 270030
    תערובת לתרנגולות גידול 270040
    תערובת להודיים 270050
    תערובת לאווזים 270060
    תערובות לבקר 260060
זרעים
    זרעי פלחה 270070
    זרעי ירקות, תפו"א ומקשה 270090
דשנים וזבלים
    אמון גפרתי 270100
    אמון חנקני 270110
    סופרפוספט מגורען משופר 270120
דלק
    סולר 270130
    בנזין 270140
מכונות שונות לעבודות בשדה
    כלי חריש ועיבוד קרקע 270150
    כלי זריעה, דישון, ריסוס והדברה 270160
    כלי איסוף וקציר 270170
ציוד השקיה
    מערכת שלדית 270193
    רשת קבועה 270197
חלפים ותיקונים לציוד וכלי רכב
    חלקים ממתכת, חלקים חשמליים וכו' 270200
    צמיגים ואבובים 270210
חומרי אריזה ואריזות
    מיכלי קרטון 270220
    חוטי קשירה 270240
מסים
    מסים מוניציפליים 270250
    מסים לארגונים 270260
סימון כל הסדרות
ביטול סימון לכל הסדרות

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה/ות ולחץ:

חיפוש במאגר הנתונים
  SDMX - Data Flows
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©