נושא ראשי: מדד מחירי תשומה באוטובוסים
נושא משני: מדד מחירי תשומה באוטובוסים, כל האוכלוסייה
סימון כל הסדרות
ביטול סימון לכל הסדרות

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה/ות ולחץ:
מדד מחירי תשומה באוטובוסים - כללי (ללא שירותי דיור) 440010
המדד ללא התמורה למשרות שכיר 440070
    התמורה למשרות שכיר 440080
        נהגים 440090
        עובדי מנהל 440100
        עובדי מוסך ושירותים 440110
    חומרים ושירותים (ללא שכר עבודה) 440130
        דלק, שמנים ונוזלי קירור 440140
            דלק 440150
            שמנים ונוזלי קירור 440160
        רכב 440170
        חלפים, תיקונים ושיפוצי רכב 440180
            חלקי חילוף 440190
                חלקי חילוף (ללא צמיגים) 440200
                צמיגים 440210
            תיקונים ושיפוצי רכב 440220
        חומרים, ציוד וכלי עבודה 440230
            חומרים (עץ, צבעים וכו') 440240
            ציוד וכלי עבודה 440250
        אחזקת מבנים והוצאות משרדיות 440260
            אחזקת מבנים (תיקונים, שיפוצים וכו') 440270
            שמירה וניקיון 440275
            חשמל ומים 440280
            טלפון ודואר 440290
            צורכי משרד, הדפסות והוצאות משרדיות אחרות 440300
        מסים, אגרות, רשיונות וביטוח 440330
            מסים 440340
            אגרות ורשיונות 440350
            ביטוח 440360
        שונות (הנהלת חשבונות, הוצאות משפטיות וכו') 440370
סימון כל הסדרות
ביטול סימון לכל הסדרות

שים לב: לקבלת תרשים של אחוזי שינוי יש לבחור עד 4 סדרות

בחר סדרה/ות ולחץ:

חיפוש במאגר הנתונים
  SDMX - Data Flows
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©