השימוש בנתונים אלה הינו באחריות המשתמש.
מתוך: מדד מחירי דירות
סדרה: 040010 - מחירי דירות

ינואר 2011 - ספטמבר 2011
הבסיס: ממוצע 1993=100.0
שנה חודש שנה
דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרס פברואר ינואר
2011 289.8 290.1 289.6 290.7 293.4 294.4 293.8 291.6 290.0 288.3 284.7 282.0 2011