...  לאתר החדש - אתר בהרצה מפקד החקלאות יצא לדרך...
youtube facebook twitter
    מה חדש?                                   
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל מס' 166
ההוצאה הלאומית לבריאות, 2017-1962
הירחון הסטטיסטי לישראל - אוקטובר 2018
רבעון סקרי כוח אדם יולי-ספטמבר 2018
ירחון סקרי כוח אדם ספטמבר 2018
אוכלוסייה ביישובים, 2017
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   70 לישראל   ישראל במספרים   נתונים שנתיים כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
 נתונים כלכליים לפי תקן IMF
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
   מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
 הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - ספטמבר 2018 20.11.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים בנושא עישון, מתוך הסקר החברתי 2017 20.11.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: יולי-ספטמבר 2018 20.11.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - באוקטובר 2018 19.11.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל יום הילד הבין-לאומי 2018 18.11.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן ראשון לרבעון השלישי של שנת 2018 18.11.2018
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
 מדדי המחירים
 חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון   פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים   פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל   פורסם בתאריך 15/01/2016
 אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 18/11/2018
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2016
 אוקטובר 2018
101.8  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  אוקטובר 2018 0.3 %
אוכלוסייה לסוף  ספטמבר 2018 8,924.1 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  ספטמבר 2018 4.1 %
סך הכול משרות פנויות  אוקטובר 2018 109,546  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  אוגוסט 2018 10,609 ש"ח
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שלישי 2018 332,223 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  אוקטובר 2018 -9.2 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  אוקטובר 2018 22.6 %

אינדיקטורים נוספים...
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©