הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - חקלאות  -  מפקד החקלאות
 
מפקד החקלאות
 
במהלך שנת 2018 עורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפקד חקלאות ארצי.
מטרת המפקד היא לקבל תמונת מצב עדכנית על החקלאות ועל מבנה המשק החקלאי בישראל. המפקד מקיף את כל המשקים החקלאיים, כולל הקיבוצים, המושבים, המשקים הפרטיים והחברות החקלאיות. מי שקיבל לביתו מכתב עם שם משתמש וסיסמה, מוזמן להשיב בשאלון באינטרנט.
יתר המשיבים (מי שיבחר שלא להשיב באינטרנט) ירואיינו באמצעות הטלפון או על ידי סוקר שיגיע לביתם.
 
על מפקד החקלאות
החקלאות היא ענף חשוב במשק הישראלי. כרבע משטח המדינה מוגדר כשטח חקלאי, כמחצית מכמות המים המופקים במדינה משמשים לחקלאות, ומרבית מוצרי בשר העוף החלב והירקות והפירות הנמכרים בשווקים, הם מתוצרת חקלאית מקומית. בנוסף, הפעילות החקלאית אחראית גם ליצירת מקומות עבודה בענפי המסחר והשירותים. מפקד החקלאות יספק תמונת מצב עדכנית על מבנה המשק החקלאי ועל השינויים שחלו בחקלאות בישראל מאז המפקד הקודם שנערך בשנת 1981.

במדינת ישראל בוצעו עד כה שלושה מפקדי חקלאות. המפקד הראשון בוצע בראשית שנות המדינה 1949-1950, המפקד הבא נערך ב-1971 והמפקד האחרון היה ב-1981.
 
כיצד מתבצע מפקד החקלאות?
בחודשים ינואר-יוני 2018 התקיים איתור אינטרנטי וטלפוני במטרה למפות את המשקים הפעילים ואת פרטי ההתקשרות עימם. שלב זה הסתיים.
בחודש יולי 2018 יישלח מכתב פניה לכל משק חקלאי, המפרט את ההנחיות למילוי עצמי של השאלון באינטרנט. במכתב יופיע קישור לאתר אינטרנט מאובטח, ושם משתמש וסיסמה ייחודיים. האפשרות למענה אינטרנטי תהיה פתוחה לכל אורך תקופת המפקד.
החל מסוף יולי 2018 סוקרי הלמ"ס ייצרו קשר טלפוני עם מי שטרם השיבו לשאלון באינטרנט ויראיינו אותו בטלפון.
מאוקטובר 2018 סוקרי הלמ"ס, מצוידים בתעודת עובד רשמית, יגיעו לשטח כדי לראיין פנים אל פנים את מי שטרם השיבו לשאלון באינטרנט או בטלפון.
 
מי משתתף במפקד החקלאות?
אוכלוסיית המפקד כוללת את כל המשקים החקלאיים ברחבי הארץ כולל הקיבוצים, המושבים, המשקים הפרטיים, החברות החקלאיות ובתי הספר החקלאיים.
כל משק המופיע כמשק חקלאי ברישומים בארגונים ובגופים רלוונטיים לתחום החקלאות, נכלל באוכלוסיית מפקד החקלאות.
 
מה שואלים?
שאלון מפקד החקלאות מתייחס לפעילות המשק החקלאי בחודשים ינואר - דצמבר 2017.
השאלון כולל פרטים לגבי בעל/מנהל המשק (או הקיבוץ/חברה) ולגבי השטח החקלאי, וכן שאלות בנושאים: שותפויות עם משקים אחרים, מועסקים במשק, גידולים צמחיים (כולל סוג ושיטת השקיה, שימוש בחומרי הדברה ובדשנים) גידול בעלי חיים, חקלאות מים, פעילויות נלוות הקשורות לחקלאות ושאינן קשורות לחקלאות.
שאלון לדוגמה
 
האם חייבים לשתף פעולה?
מפקד החקלאות, כמו כל המפקדים שעורכת הלמ"ס, נערך על פי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש] התשל"ב-1972.
חוק זה מחייב כל אדם להשיב לסוקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
במקביל לחובת הציבור למסור מידע ללמ"ס, החוק מחייב את הלמ"ס לשמור על סודיות מוחלטת של מוסרי הנתונים, והלמ"ס משקיעה מאמצים רבים לקיים חובה זו.
 
חשוב שתדעו!
סוקרי הלמ"ס שיגיעו החל מחודש אוקטובר לבתי התושבים מצוידים בתעודת עובד רשמית. הראיונות ייערכו בשעות הבוקר והצהריים.
משך הריאיון נאמד ב-30 דקות, והוא תלוי בסוג המשק: פרטי, קיבוץ או חברה.
המרואיין יכול להיות מנהל המשק החקלאי או אדם מטעמו שמכיר את הפעילות במשק ויודע לדווח על הנעשה בו ושגילו 18 שנים או יותר.
 
מי ישתמש בנתוני המפקד?
הנתונים יעמדו לרשות מקבלי ההחלטות ברמה הארצית והמקומית וגם ברמה האישית.
בין המשתמשים: משרד החקלאות ומשרדי הממשלה האחרים, ארגוני החקלאות והחקלאים, ארגונים בין-לאומיים, גופי מחקר ואקדמיה, עיתונאים וכלי התקשורת, סטודנטים ותלמידים וגם הציבור הרחב.
ברמה הציבורית הנתונים משמשים כבסיס לקביעת מדיניות, וברמה האישית המידע יכול לסייע לחקלאים בתכנון לטווח קצר וארוך של משקיהם.
 
שאלות ותשובות
לשאלות:
שיחת חינם 1-800-210-290 בין השעות 21:00-09:00
דוא"ל:
skarim-lamas@cbs.gov.il
 
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©