הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  -   -  דת והגדרה עצמית של דתיות
 
דת והגדרה עצמית של דתיות
דוח מס' 10 - דת והגדרה עצמית של דתיות דוח זה הוא העשירי בסדרת הדוחות החברתיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס).
הדוח בוחן את האוכלוסייה לפי דת והגדרה עצמית של מידת דתיות בהיבטים של עוני, רמת חיים, דיור, תעסוקה, חינוך, תאונות דרכים ועוד, ומספק לקובעי המדיניות ולכלל הציבור מבט נרחב על נושא זה במגוון תחומים.
כמו כן הדוח בוחן את האוכלוסייה בהשוואה בין-לאומית.
בדוח תיבות במגוון נושאים: פריון באוכלוסייה היהודית, לפי הגדרה עצמית של מידת דתיות; הכנסות והוצאות של משקי בית שבהם שני ילדים או יותר עד גיל שש, בעיקר הוצאה לחינוך, לפי קבוצת אוכלוסייה (יהודים וערבים) ומידת דתיות; השוואה בין משקי בית יהודיים, משקי בית ערביים ומשקי בית של עולים מבריה"מ (לשעבר) ומאתיופיה במגוון תחומים הקשורים לתנאי החיים ולרמת החיים של משקי הבית, לפי התפתחותם על פני עשור (2006-2016) ; סטודנטים דרוזים; סטודנטים חרדים; סטודנטים להנדסה לפי דת ומידת דתיות; נשים מורשות לנהוג והיפגעות נשים בתאונות דרכים.
הדוח מספק מבט נרחב על אוכלוסייה לפי דת והגדרה עצמית של מידת דתיות במגוון תחומים, בתקווה שממצאיו ישמשו את קובעי המדיניות ואת הציבור כולו.

דוח מספר 10-  דת והגדרה עצמית של מידת דתיות
הודעות לתקשורת
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 27.6.2018 אוכלוסיית ישראל לפי דת והגדרה עצמית של מידת דתיות: נתונים נבחרים מתוך דוח פני החברה מס' 10
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
פרסומים בנושא
פני החברה בישראל, דוח מס` 10, תמוז תשע"ח, יוני 2018 - דת והגדרה עצמית של מידת דתיות
... פרסומים נוספים
סטטיסטי-קל
דת והגדרה עצמית של מידת דתיות: נתונים מתוך הסקר החברתי (סטטיסטיקל מס 169) 2015-2016 דת והגדרה עצמית של מידת דתיות: נתונים מתוך הסקר החברתי (סטטיסטיקל מס 169) 2015-2016
 
מצגות מתוך הכנס - דת ודתיות בישראל - 27.6.2018
דת ודתיות בישראל
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©