הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - משקי בית; משפחות  -  תנאי דיור וצפיפות דיור
 
תנאי דיור וצפיפות דיור
English
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 6.12.2017 הדיור בישראל - ממצאים מסקר הוצאות משק הבית, 2016
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
לוחות מתוך פרסום "הכנסות והוצאות משק הבית  ;נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2015  ;סיכומים כלליים":
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf נתונים נבחרים על דיור בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית - גרים בדירות בבעלותם
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf נתונים נבחרים על דיור בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית - גרים בדירות שכורות
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר נפשות במשק הבית - גרים בדירות בבעלותם
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר נפשות במשק הבית - גרים בדירות שכורות
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר מפרנסים במשק הבית - גרים בדירות בבעלותם
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר מפרנסים במשק הבית - גרים בדירות שכורות
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf נתונים נבחרים על דיור, לפי צורת יישוב - גרים בדירות בבעלותם
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf נתונים נבחרים על דיור, לפי צורת יישוב - גרים בדירות שכורות
פרסומים בנושא
הדיור בישראל נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2015-1997 (פ"מ 1690)      
משקי בית תכונות כלכליות וצפיפות דיור על פי סקרי כוח אדם 2015 (פ"מ 1685)
... פרסומים נוספים
סטטיסטי-קל
סקר כוח אדם 2006-1996 (סטטיסטי-קל) סקר כוח אדם 2006-1996 (סטטיסטי-קל)
 
  לדף בינוי
  
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©