הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - עבודה ושכר  -  סקרי כח אדם
 
סקרי כח אדם
English
מספר מועסקים ישראלים (מנוכה עונתיות)  יולי 2018 3,898 אלף
26/08/2018 - עודכן ב
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  יולי 2018 4.2 %
26/08/2018 - עודכן ב
סקר כוח אדם הוא סקר מרכזי הנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרב משקי הבית. הסקר משמש למעקב שוטף אחר ההתפתחויות בכוח העבודה בישראל, גודלו ותכונותיו, היקף האבטלה ועוד. נתוני הסקר מאפשרים לקבל מידע על תכונות כוח העבודה הישראלי, גיל, שנות לימוד, סוג בית הס פר האחרון שלמדו בו, נתונים על עולי 1990 ואילך וכו'. בנוסף, הסקר הוא כלי לאיסוף נתונים סטטיסטיים על תנאי דיור, על ניידות בתעסוקה, ועל נושאים רבים אחרים
המעבר לסקר כוח אדם חודשי-שאלות ותשובות >>>
¦תחזית פרסום הודעות לתקשורת :
לארבעת החודשים הקרובים
לשנת 2018
יום עיון למשתמשים בנתוני סקר כח אדם - 6.12.2011 >>>
לוחות מתוך פרסום "ירחון סקרי כוח אדם ;יולי 2018":
לוחות מתוך פרסום "רבעון סקרי כוח אדם ;אפריל-יוני 2018":
נתונים שנתיים - לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל"
נתונים שנתיים " סקר כוח אדם
2015 " אחרון
לקטלוג הפרסומים והתוצרים >>>
כלים,מחקרים וניירות עבודה >>>
פרסומים בנושא
עובדים עצמאים בישראל 2014-2003 (פ"מ 1673)
התפתחות תחום ההייטק בישראל, 2014-1995 (פ"מ 1674)
... פרסומים נוספים
דליית סדרות עתיות - מאגר הנתונים של הלמייס  מאגר הנתונים של הלמייס
סטטיסטי-קל
סקר כוח אדם 2006-1996 (סטטיסטי-קל) סקר כוח אדם 2006-1996 (סטטיסטי-קל)
 
שאלות חוזרות ונשנותמתוך שאלות חוזרות ונשנות
המלצות ועדת משנה לסיווג רשמי של ענפי הייטק-הגדרת תחום ההייטק בישראל  pdf  לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מידע נוסף
  מפקד האוכלוסין 2008
  לדף הסקר החברתי
  לדף סקר מיומנויות PIAAC
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©