הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - עבודה ושכר  -  סקרי כח אדם
 
סקרי כח אדם
English
מספר מועסקים ישראלים (מנוכה עונתיות)  אוגוסט 2017 3,822 אלף
19/09/2017 - עודכן ב
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  אוגוסט 2017 4.1 %
19/09/2017 - עודכן ב
סקר כוח אדם הוא סקר מרכזי הנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרב משקי הבית. הסקר משמש למעקב שוטף אחר ההתפתחויות בכוח העבודה בישראל, גודלו ותכונותיו, היקף האבטלה ועוד. נתוני הסקר מאפשרים לקבל מידע על תכונות כוח העבודה האזרחי, גיל, שנות לימוד, סוג בית הס פר האחרון שלמדו בו, נתונים על עולי 1990 ואילך וכו'. בנוסף, הסקר הוא כלי לאיסוף נתונים סטטיסטיים על תנאי דיור, על ניידות בתעסוקה, ועל נושאים רבים אחרים
המעבר לסקר כוח אדם חודשי-שאלות ותשובות >>>
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 19.9.2017 נתונים מסקר כוח אדם לחודש אוגוסט 2017
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 14.9.2017 מספר המשרות הפנויות יוני-אוגוסט 2017
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 6.7.2017 היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים ינואר-מרס 2017 על פי ניתוח נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 26.7.2017 עובדים מחו"ל שנכנסו לישראל - 2016
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
¦תחזית שנתית - פרסום הודעות לתקשורת
יום עיון למשתמשים בנתוני סקר כח אדם - 6.12.2011 >>>
לוחות מתוך פרסום "ירחון סקרי כוח אדם ;אוגוסט 2017":
לוחות מתוך פרסום "רבעון סקרי כוח אדם ;אפריל-יוני 2017":
נתונים שנתיים - לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל"
נתונים שנתיים " סקר כוח אדם
2014 " אחרון
לקטלוג הפרסומים והתוצרים >>>
כלים,מחקרים וניירות עבודה >>>
דליית סדרות עתיות - מאגר הנתונים של הלמייס מאגר הנתונים של הלמייס
סטטיסטי-קל
סקר כוח אדם 2006-1996 (סטטיסטי-קל) סקר כוח אדם 2006-1996 (סטטיסטי-קל)
 
שאלות חוזרות ונשנותמתוך שאלות חוזרות ונשנות
המלצות ועדת משנה לסיווג רשמי של ענפי הייטק-הגדרת תחום ההייטק בישראל pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מידע נוסף
  מפקד האוכלוסין 2008
  לדף הסקר החברתי
  לדף סקר מיומנויות PIAAC
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©