הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - כלכלת ישראל   -  תוצר מקומי גולמי והשימושים במקורות
 
תוצר מקומי גולמי והשימושים במקורות
English
  
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שלישי 2018 332,223 מיליוני ש"ח
18/11/2018 - עודכן ב
  
 הגדרות והסברים
  הגדרות והסברים לפי תקן קרן המטבע הבין-לאומית (IMF)
 מועדים וכללים לפרסום
¦תחזית שנתית -פרסום הודעות לעיתונות לתקשורת בנושא חשבונות לאומיים - לשנת 2018
 שינויים בהצגת החשבונות הלאומיים
 מדיניות עדכון הסטטיסטיקה בחשבונות לאומיים
החשבונות הלאומיים 2017      למצגות נוספות...
7. תמורה לעבודה 1. תוצר מקומי גולמי
8. הכנסה וחיסכון 2.  ההוצאה לצריכה פרטית
9. אינדיקטורים כלכליים חודשיים 3.  השקעה מקומית גולמית
10. המאזן הלאומי 4.  המגזר הממשלתי
11. השוואות בין-לאומיות 5. יצוא ויבוא סחורות ושירותים
  6. תוצר מקומי נקי
   
לוחות מתוך פרסום "רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה ;אפריל-יוני 2018":
שאלות חוזרות ונשנותמתוך שאלות חוזרות ונשנות
דליית סדרות עתיות - מאגר הנתונים של הלמייס  מאגר הנתונים של הלמייס
הודעות לתקשורת
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 28.2.2018 לקט אינדיקטורים כלכליים - נובמבר 2017-ינואר 2018
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 18.11.2018 חשבונות לאומיים: אומדן ראשון לרבעון השלישי של שנת 2018
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 28.2.2018 ממצאי פרויקט ההשוואה הבינלאומית על שווי כוח הקנייה (PPP) - לסבב 2014
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 21.2.2018 חשבונות המאזן הלאומי לשנת 2016
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
פרסומים בנושא
חשבונות לאומיים, 2016-1995 (פ"מ 1709)
תוצר, פריון, תמורה למועסקים ותשואה להון 2013-2005 (פ"מ 1608)
לוח היצע ושימושים 2006 ולוח היצע 2008-2007 (פ"מ 1467)
חשבונות המגזר הממשלתי במתכונת GFS 2012-2006
חשבונות המגזר הממשלתי, 2014-1995 (פ"מ 1637)
... פרסומים נוספים
סטטיסטי-קל
המשק הישראלי 2011-1995 (סטטיסטי-קל) המשק הישראלי 2011-1995 (סטטיסטי-קל)
 
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©