הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - ממשלה ורשויות מקומיות  -  רשויות מקומיות
 
רשויות מקומיות
English
פרסום "הרשויות המקומיות בישראל" כולל נתונים כספיים של הרשויות המקומיות ונתונים פיזיים בתחומים: דמוגרפיה, חינוך, רווחה, תשתיות, תחבורה, בנייה, מים ועוד. בפרסום מוצגים נתונים כלל ארציים, נתונים מסכמים לפי מעמד מוניציפאלי (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) , נתונים השוואתיים לכל רשות מקומית ונתונים ברמת הרשות המקומית המהווים את פרופיל הרשות.
   בחר שנה פרסומי הרשויות המקומיות בישראל
  לבחירת פרופיל לפי רשות מקומית לשנת 2016
 רשויות מקומיות 2016 - קובץ נתונים לעיבוד (עודכן: 16/7/2018)  
מפות אינטראקטיביות - רשויות מקומיות בישראל  
  מפתח יישובים במועצות אזוריות, לפי סדר אלף-ביתי, 2016  
 רחובות ושכונות עיקריים, לפי אזורים סטטיסטיים  
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 12.3.2018 מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 2016
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 24.4.2018 הרשויות המקומיות בישראל - 2016
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 2.11.2016 אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2013
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 9.5.2018 לקט נתונים לרגל יום ירושלים (נתוני 2017-2015)
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 28.11.2017 הוצאות משק הבית ב-14 הערים הגדולות בישראל בשנת 2016: ממצאים נוספים מסקר הוצאות משק הבית
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 10.10.2016 ממוצע מרחקים (קומפקטיות) של מועצות אזוריות, 2015
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 16.11.2017 מדד הפריפריאליות של יישובים ושל רשויות מקומיות, 2015
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
מידע נוסף על יישובים / רשויות מקומיות
יישובים וחלוקות גאוגרפיות נוספות 
מערכת היישובים בישראל 
אפיון ודירוג הרשויות המקומיות 
  בינוי
  תחבורה ותאונות דרכים
נתוני מפקד 2008 
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט תקבולים ותשלומים של הרשויות המקומיות, לפי מקור תקבול, סוג תשלום ומעמד מוניציפלי
סטטיסטי-קל
ירושלים, 2016-2015 (סטטיסטיקל) ירושלים, 2016-2015 (סטטיסטיקל)
הערים הגדולות בישראל: 2013-2012 - נתונים מתוך דו"ח פני החברה מס` 7 הערים הגדולות בישראל: 2013-2012 - נתונים מתוך דו
 
 xls לחץ לקבלת קובץ בפורמט עדכוני הסטטיסטיקה בנושא בינוי ורשויות מקומיות
פרסומים בנושא
הרשויות המקומיות בישראל, 2016 (פ"מ 1722)
אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2013 (פ"מ 1694)
פני החברה בישראל, דוח מס` 7: מבט על הערים הגדולות
אפיון יחידות גאוגרפיות לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2008 (פ"מ 1530)
מדד הקומפקטיות של עיריות ומועצות מקומיות 2006 ( פ"מ 1563)
מערכת היישובים בישראל (כולל מיפוי גיאוגרפי)
... פרסומים נוספים
אתרים חיצוניים
המרכז השלטון המקומי
משרד הבינוי והשיכון
משרד הפנים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©