הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - ממשלה ורשויות מקומיות  -  רשויות מקומיות
 
רשויות מקומיות
English
פרסום "הרשויות המקומיות בישראל" כולל נתונים כספיים של הרשויות המקומיות ונתונים פיזיים בתחומים: דמוגרפיה, חינוך, רווחה, תשתיות, תחבורה, בנייה, מים ועוד. בפרסום מוצגים נתונים כלל ארציים, נתונים מסכמים לפי מעמד מוניציפאלי (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) , נתונים השוואתיים לכל רשות מקומית ונתונים ברמת הרשות המקומית המהווים את פרופיל הרשות.
   בחר שנה פרסומי הרשויות המקומיות בישראל
  לבחירת פרופיל לפי רשות מקומית לשנת 2012
 הרשויות המקומיות 2013   
מפות אינטראקטיביות - רשויות מקומיות בישראל  
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 25.5.2014 לקט נתונים לרגל יום ירושלים (נתוני 2013-2012)
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 29.7.2014 מטרופולינים בישראל - הגדרה מחודשת בעקבות מפקד האוכלוסין 2008
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 17.11.2014 הוצאות משק הבית ב-14 הערים הגדולות בישראל בשנת 2013: ממצאים נוספים מסקר הוצאות משק הבית
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 10.4.2011 מדד חדש: קומפקטיות של עיריות ומועצות מקומיות
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 3.4.2013 אפיון יחידות גיאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2008
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 17.8.2008 מדד פריפריאליות של רשויות מקומיות 2004 - פיתוח חדש
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
מידע נוסף על יישובים / רשויות מקומיות
יישובים וחלוקות גאוגרפיות נוספות 
מערכת היישובים בישראל 
אפיון ודירוג הרשויות המקומיות 
  בינוי
  תחבורה ותאונות דרכים
נתוני מפקד 2008 
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט תקבולים ותשלומים של הרשויות המקומיות, לפי מקור תקבול, סוג תשלום ומעמד מוניציפלי
סטטיסטי-קל
הערים הגדולות בישראל: 2013-2012 - נתונים מתוך דו"ח פני החברה מס` 7
 
 xls לחץ לקבלת קובץ בפורמט עדכוני הסטטיסטיקה בנושא בינוי ורשויות מקומיות
פרסומים בנושא
פני החברה בישראל, דוח מס` 7: מבט על הערים הגדולות
הרשויות המקומיות בישראל, 2012 (פ"מ 1573)
מדד הקומפקטיות של עיריות ומועצות מקומיות 2006 ( פ"מ 1563)
הבינוי בישראל 2012 (פ"מ 1548)
אפיון יחידות גאוגרפיות לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2008 (פ"מ 1530)
מערכת היישובים בישראל (כולל מיפוי גיאוגרפי)
... פרסומים נוספים
אתרים חיצוניים
המרכז השלטון המקומי
משרד הבינוי והשיכון
משרד הפנים
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©