הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - ממשלה ורשויות מקומיות  -  רשויות מקומיות
 
רשויות מקומיות
English
פרסום "הרשויות המקומיות בישראל" כולל נתונים כספיים של הרשויות המקומיות ונתונים פיזיים בתחומים: דמוגרפיה, חינוך, רווחה, תשתיות, תחבורה, בנייה, מים ועוד. בפרסום מוצגים נתונים כלל ארציים, נתונים מסכמים לפי מעמד מוניציפאלי (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) , נתונים השוואתיים לכל רשות מקומית ונתונים ברמת הרשות המקומית המהווים את פרופיל הרשות.
   בחר שנה פרסומי הרשויות המקומיות בישראל
  לבחירת פרופיל לפי רשות מקומית לשנת 2014
 הרשויות המקומיות 2014   
מפות אינטראקטיביות - רשויות מקומיות בישראל  
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 31.5.2016 לקט נתונים לרגל יום ירושלים (נתוני 2015-2014)
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 17.4.2016 הרשויות המקומיות בישראל - 2014
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 10.11.2015 הוצאות משק הבית ב-14 הערים הגדולות בישראל בשנת 2014: ממצאים נוספים מסקר הוצאות משק הבית
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 10.10.2016 ממוצע מרחקים (קומפקטיות) של מועצות אזוריות, 2015
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 6.5.2015 סקר שבוצע ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרב נוסעים שחזרו מחו"ל: 86% מהנוסעים הישראלים שבעי רצון מהשימוש בדרכון הביומטרי בנתב"ג
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 17.8.2008 מדד פריפריאליות של רשויות מקומיות 2004 - פיתוח חדש
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
מידע נוסף על יישובים / רשויות מקומיות
יישובים וחלוקות גאוגרפיות נוספות 
מערכת היישובים בישראל 
אפיון ודירוג הרשויות המקומיות 
  בינוי
  תחבורה ותאונות דרכים
נתוני מפקד 2008 
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט תקבולים ותשלומים של הרשויות המקומיות, לפי מקור תקבול, סוג תשלום ומעמד מוניציפלי
סטטיסטי-קל
הערים הגדולות בישראל: 2013-2012 - נתונים מתוך דו"ח פני החברה מס` 7
 
 xls לחץ לקבלת קובץ בפורמט עדכוני הסטטיסטיקה בנושא בינוי ורשויות מקומיות
פרסומים בנושא
הרשויות המקומיות בישראל, 2014 (פ"מ 1642)
הבינוי בישראל, 2014 (פ"מ 1620)
פני החברה בישראל, דוח מס` 7: מבט על הערים הגדולות
אפיון יחידות גאוגרפיות לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2008 (פ"מ 1530)
מדד הקומפקטיות של עיריות ומועצות מקומיות 2006 ( פ"מ 1563)
מערכת היישובים בישראל (כולל מיפוי גיאוגרפי)
... פרסומים נוספים
אתרים חיצוניים
המרכז השלטון המקומי
משרד הבינוי והשיכון
משרד הפנים
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©