הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - חברה   -  חינוך והשכלה
 
חינוך והשכלה
English
5. תחזיות סטטיסטיות למערכת החינוך 1.  תלמידים
6. מעקבים לאורך זמן 2.  מקבלי תעודות ותארים
7.  הוצאה לאומית לחינוך 3.  עובדי הוראה במערכת החינוך
8.  השכלה גבוהה 4.  מוסדות חינוך
9.  סקר מיומנויות (PIAAC)   
 
OECD מבט על החינוך 2013-אינדיקטורים של ה   
   השכלה גבוהה ושוק העבודה - מחולל לוחות
   מצגות >>>
 תמורות בשכרם של עובדי הוראה בעקבות רפורמת "אופק חדש"
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 12.9.2018 ההוצאה הלאומית לחינוך בשנת 2015 - השוואה בין-לאומית
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 20.8.2018 ההוצאה הלאומית לחינוך בשנים 2017-2015
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 28.8.2018 הכנסות והוצאות מלכ"רים 2017-2015
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 2.5.2018 יוצאי מוסדות החינוך החרדי העל-יסודי הלומדים במכללות להכשרה טכנולוגית
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 8.7.2018 לימודי רפואה באוניברסיטאות בשנים תש"ס (1999/00)-תשע"ז (2016/17)
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 19.6.2013 בעלי תואר שלישי: סך הכול וחדשים 2010-2000 בישראל ובמדינות נבחרות ב-OECD
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 3.9.2017 הכנסות והוצאות של משקי בית עם שני ילדים או יותר עד גיל שש: נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2015
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 5.9.2011 כרבע מנבחני הבגרות ב-2002 שלא עמדו בכל הדרישות בעת סיום הלימודים השלימו בגרות עד 2010
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
פרסומים בנושא
ההוצאה הלאומית לחינוך 2016-1962 (פ"מ 1704)
ההוצאה הלאומית לחינוך 2015-1962 (פ"מ 1662)
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות וזכאים לתעודה, לפי יישוב מגורים, 2012 (פ"מ 1639)
ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט 2014-1984/5 (פ"מ 1627)
ההוצאה הלאומית לחינוך 2014-1962 (פ"מ 1626)
פני החברה בישראל, דוח מס` 7: מבט על הערים הגדולות
הוצאות למחקרים בעלי מימון מיוחד באוניברסיטאות, תשס"ז-תשס"ט (פ"מ 1552)
קריירה של בעלי תואר שלישי, 2009 (פ"מ 1512)
בוגרי קורסים להכשרה מקצועית למבוגרים, 2006 (פ"מ 1476)
השכלה גבוהה בישראל, תשס"ט (פ"מ 1475)
מהלך לימודים והשתלבות בשוק העבודה של בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, 2008-1999 (פ"מ 1471)
פני החברה בישראל, דוח מס` 5, חשוון תשע"ב, אוקטובר 2012
סקר שירותי חינוך ורווחה, בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים, חינוך עברי וחינוך ערבי, תשס"ח (פ"מ 1446)
מקבלי תואר .B.Ed מהמכללות האקדמיות לחינוך, שביעות רצון מהלימודים, תעסוקה והמשך לימודים, תשס"ג (פ"מ 1423)
תוצאות מבחני המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית) בכיתות ה ובכיתות ח, תשס"ב-תשס"ג (פ"מ 1386)
פעילויות הוראה ומחקר של אנשי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות, תשס"ט (פ"מ 1430)
נוער בגיל 17-15: לימודים ועבודה 2007-1980 (פ"מ 1380)
מקבלי תואר ראשון מהמוסדות להשכלה גבוהה: שביעות רצון מהלימודים, תעסוקה והמשך לימודים, תשס"ו (פ"מ 1413)
תעסוקה והכנסה מעבודה של מקבלי תואר ראשון, 2004-2000 (פ"מ 1368)
... פרסומים נוספים
פרסומים מתוך "כלים,  מחקרים וניירות עבודה"
ניבוי הישגים עתידיים של תלמידים בישראל באמצעות מבחני המיצ"ב
השפעת הפריסה הגיאוגרפית של מוסדות הלימוד להשכלה גבוהה על ההגירה הפנימית
על הקשר בין השכלת בני הזוג ותוחלת הנישואין
ילדים נפגעי התעללות והזנחה ובמצבי סיכון ומצוקה המטופלים במסגרות חוץ ביתיות ובקהילה: רקע, מצב ותוצאות חינוכיות
 
מידע נוסף
משרד חינוך
 
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©