הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - חברה   -  בריאות
 
בריאות
English
6. הפסקות הריון 1. הוצאה לאומית לבריאות
7. לידות מת 2. שירותי בריאות
8. הריונות ידועים 3. תמותה ותוחלת חיים
9. מומים מולדים 4. סיבות מוות
10. סקרי בריאות 5. תחלואה
11. השוואות בין-לאומיות
  
פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל 2009-2005
  לקובץ נתוני הפרופיל      מבנה הרשומה
  
  
27.12.2012 יום עיון בנושא בריאות ופריון
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 17.8.2017 ההוצאה הלאומית לבריאות - 2016
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 30.11.2017 פילנתרופיה של ישראלים 2015-2012
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 12.11.2017 פרסום חדש של ה-OECD מבט על הבריאות 2017
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 29.11.2017 סיבות מוות בישראל, 2015
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 11.12.2017 תוחלת חיים בישראל 2016
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 8.2.2011 סקר בריאות 2009: נתונים נבחרים
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 19.8.2014 סקר מחקר ופיתוח בבתי חולים בישראל בשנת 2012
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 29.11.2016 פניות לוועדות להפסקת היריון בשנת 2014
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 8.2.2011 סקר בריאות 2009: נתונים נבחרים
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 25.11.2013 בקרוב פרסום חדש: פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל, 2009-2005
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 17.12.2008 עמדות הציבור כלפי שירותי הבריאות בישראל - מנתוני הסקר החברתי 2007: למחצית מהפונים לחדר מיון, חולים או מלוויהם, הפריע זמן ההמתנה עד לקבלת טיפול
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
 
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט הוצאה לאומית לבריאות, לפי מגזר מממן וסוג שירות
פרסומים בנושא
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2015-2011 (פ"מ 1682)
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2013-2009, 2014-2010 (פ"מ 1655)
ההוצאה הלאומית לבריאות 2015-1962 (פ"מ 1657)
ההוצאה הלאומית לבריאות 2014-1962 (פ"מ 1619)
פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל, 2009-2005 (פ"מ 1580)
פני החברה בישראל, דוח מס` 7: מבט על הערים הגדולות
סקר בריאות 2009, ממצאים כלליים (פ"מ 1500)
לוחות תמותה שלמים של ישראל, 2012-2008 (פ"מ 1576) (מהדורה ראשונה)
פני החברה בישראל, דוח מס` 4, חשוון תשע"ב, אוקטובר 2011
פני החברה בישראל, דוח מס` 3, חשוון תשע"א, אוקטובר 2010
... פרסומים נוספים
 
 למאגר הנתונים
 
מידע נוסף
עמדות כלפי מערכת הבריאות, 2015
משרד הבריאות
ארגון הבריאות העולמי
מאפיינים תעסוקתיים של הרופאים בישראל
דוחות ונתונים על תאונות עבודה קטלניות - מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד הכלכלה
 
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©