הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - חברה   -  בריאות
 
בריאות
English
6. הפסקות הריון 1. הוצאה לאומית לבריאות
7. לידות מת 2. שירותי בריאות
8. הריונות ידועים 3. תמותה ותוחלת חיים
9. מומים מולדים 4. סיבות מוות
10. סקרי בריאות 5. תחלואה
11. השוואות בין-לאומיות
  
פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל 2009-2005
  לקובץ נתוני הפרופיל      מבנה הרשומה
  
  
27.12.2012 יום עיון בנושא בריאות ופריון
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 21.11.2013 דו"ח חדש של ה-OECD: מבט על הבריאות 2013
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 13.11.2012 סקר מחקר ופיתוח בבתי חולים (2009) וסקר רופאי בתי-החולים (2011)
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 14.10.2013 פניות לוועדות להפסקת היריון בשנת 2011
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 22.7.2013 ההוצאה הלאומית לבריאות: 2012
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 3.3.2014 פילנתרופיה של ישראלים 2009-2011
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 8.2.2011 סקר בריאות 2009: נתונים נבחרים
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 25.11.2013 בקרוב פרסום חדש: פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל, 2009-2005
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 14.10.2009 פערים בין המינים במבט חברתי: ממצאים נבחרים מ"דוח פני החברה בישראל", מס' 2
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 25.5.2014 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2013 בנושא לקויי השמיעה בישראל, לרגל יום השמיעה הארצי
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
 
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט הוצאה לאומית לבריאות, לפי מגזר מממן וסוג שירות
פרסומים בנושא
סקר בריאות 2009, ממצאים כלליים (פ"מ 1500)
לוחות תמותה שלמים של ישראל, 2011-2007 (פ"מ 1521)
ההוצאה הלאומית לבריאות, 2012-1962 (פ"מ 1542)
פני החברה בישראל, דוח מס` 4, חשוון תשע"ב, אוקטובר 2011
פני החברה בישראל, דוח מס` 3, חשוון תשע"א, אוקטובר 2010
... פרסומים נוספים
 
 למאגר הנתונים
 
מידע נוסף
משרד הבריאות
ארגון הבריאות העולמי
מאפיינים תעסוקתיים של הרופאים בישראל
דוחות ונתונים על תאונות עבודה קטלניות - מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד הכלכלה
 
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©