הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - חברה   -  פשיעה / סדר ציבורי
 
פשיעה / סדר ציבורי
English
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
על סקר בטחון אישי  
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 21.11.2018 נשים נפגעות עבירה - נתונים מתוך סקר ביטחון אישי 2017
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
הירחון הסטטיסטי לישראל
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf תיקים שנפתחו במשטרה לפי קבוצת עבירה, ועבירות לפי סוג
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט הוצאות על סדר ציבורי
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט שופטים, דיינים, עורכי דין, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט נפגעי עבריינות - בני 20 ומעלה ומשקי בית, לפי סוג עבירה ודיווח למשטרה
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט נפגעי עבריינות - בני 20 ומעלה, לפי סוג עבירה כנגד הפרט ותכונות נבחרות
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט עומדים לדין במשפטים פליליים, לפי תכונות נבחרות
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט מבוגרים מורשעים בדין, לפי תכונות נבחרות
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט קטינים מורשעים בדין, לפי תכונות נבחרות
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט קטינים שעמדו לדין במשפטים פליליים, ואינם מורשעים בדין, לפי תכונות נבחרות
תרשימים שנתיים מתוך - "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
פרסומים בנושא
סקר ביטחון אישי, 2017 (פ"מ 1731)
סקר ביטחון אישי, 2016 (פ"מ 1702)
סקר ביטחון אישי 2015 (פ"מ 1653)
... פרסומים נוספים
:מידע נוסף  
מחולל לוחות סקר חברתי
אתר משטרת ישראל
אתר המשרד לביטחון הפנים
סטטיסטי-קל
פשיעה 2008-1999 (סטטיסטי-קל) פשיעה 2008-1999 (סטטיסטי-קל)
 
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©