הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - בינוי  -  מכירת דירות חדשות ביוזמה הפרטית
 
מכירת דירות חדשות ביוזמה הפרטית
English
הודעות לתקשורת
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 18.10.2018 הכמות המבוקשת של דירות חדשות - אוגוסט 2018
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
לוחות מתוך פרסום "סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות ; אוקטובר-דצמבר 2017":
נתונים חודשיים - לוחות מתוך "הירחון הסטטיסטי לישראל" האחרון
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית - שנמכרו ושנותרו למכירה
 
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 Excel  לחץ לקבלת לוח בפורמט  pdf  לחץ לקבלת לוח בפורמט דירות חדשות שנמכרו, לפי מחוז ויישובים שבהם 100,000+ תושבים
פרסומים בנושא
הבינוי בישראל, 2014 (פ"מ 1620)
... פרסומים נוספים
פרסומים מתוך "כלים,  מחקרים וניירות עבודה"
דו"ח מתודולוגי-מודל רגרסיה הדונית לחישוב שינויים במחירי דירות בעיר חיפה
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©