הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - סביבה ואזור  -  אנרגיה
 
אנרגיה
English
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט אנרגיה (נתונים עד שנת 2013 )
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 26.2.2017 מאזן האנרגיה של ישראל, 2015
הודעות נוספות ... 
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט מאזן אנרגיה
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט אספקת אנרגיה ראשונית, יחס אנרגיה וצריכה סופית של אנרגיה לנפש
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט ייצור חשמל ואספקת חשמל
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט הפקה וצריכה של מים
תרשימים שנתיים מתוך - "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
מדדי אנרגיה
ייצור חשמל
ייצור חשמל לפי סוג אנרגיה ויצרן 2016-2013   pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
ייצור חשמל, צריכת דלקים ונצילות התמרה בייצור חשמל לפי סוג דלק 2016-2013  pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
(מאזן אנרגיה - אלפי שעט"ן (שווה ערך לטון נפט
מאזן אנרגיה (מפורט לפי מוצרים) 2015, אלפי שעטן   pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מאזן אנרגיה (מפורט לפי מוצרים) 2014, אלפי שעטן   pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מאזן אנרגיה (מפורט לפי מוצרים) 2013, אלפי שעטן   pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מאזן אנרגיה - יחידות פיזיות
מאזן אנרגיה (מפורט לפי מוצרים) 2015, יחידות פיזיות   pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מאזן אנרגיה (מפורט לפי מוצרים) 2014, יחידות פיזיות   pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מאזן אנרגיה (מפורט לפי מוצרים) 2013, יחידות פיזיות   pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
פרסומים בנושא
אנרגיה בישראל 2005 (לקט 16/2006)
... פרסומים נוספים
למילון מונחים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©