הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - חברה   -  הסקר החברתי
 
הסקר החברתי
English
הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, הנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה החל משנת 2002, בהזמנת אגף התקציבים במשרד האוצר. הסקר נעשה על מדגם חדש בכל שנה. הסקר מספק מידע מעודכן על תנאי החיים ועל רווחת האוכלוסייה בישראל. במדינות מפותחות שונות נערך סקר חברתי שוטף, המשמש מקור למידע על תנאי החיים של האוכלוסייה.
הסקר החברתי מורכב משני חלקים עיקריים: גרעין קבוע, המכיל מספר רב של שאלות במגוון תחומי חיים, כגון: בריאות, דיור, תעסוקה, השכלה, מצב כלכלי, שימוש במחשב, דת ודתיות ועוד, וחלק מתחלף, המוקדש בכל שנה לנושא חדש אחד או שניים, הנחקרים בהרחבה.
סקר 2016 - תנאי עבודה
סקר 2015 - עמדות כלפי שירותי ממשל ומעורבות אזרחית
סקר 2014 - איכות הסביבה והון חברתי
סקר 2013 - רווחת האוכלוסייה בישראל
סקר 2012 - הסדרי פנסיה ופרישה והתארגנויות עובדים
סקר 2011 - למידה לאורך החיים ושימוש בשפות
סקר 2010 - בריאות ואורח חיים ושימוש במחשב ובאינטרנט
סקר 2009 - דתיות ומשפחתיות
סקר 2008 - מוביליות חברתית
סקר 2007 - רווחת האוכלוסייה ועמדות כלפי שירותי ממשל
סקר 2006 - מטפלים ללא תמורה כספית
סקר 2005 - השתתפות בכוח העבודה
סקר 2004 - סידורים לילדים והקשר לתעסוקת הורים
סקר 2003 - מדידה של רווחת האוכלוסייה בישראל
סקר 2002 - הסדרי פנסיה וחיסכון
מתודולוגיה
אוכלוסיית הסקר, מסגרת הדגימה ושיטת האמידה, איסוף נתונים
הודעות לתקשורת
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 26.7.2016 לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015: עמדות הציבור (בני 20 ומעלה) כלפי שירותי הבריאות בישראל
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 2.6.2016 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2015 בנושא לקויי ראייה בישראל, לרגל יום ההזדהות הארצי עם העיוורים ולקויי הראייה
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 17.7.2012 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2011 בנושא למידה לאורך החיים
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 27.12.2015 השמות הפרטיים שניתנו לילידי 2014
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
מאגר הודעות לעיתונות בנושאי הסקר החברתי >>>
פרסומים בנושא סקר חברתי >>>
מחקרים ודוחות המתבססים על הסקר החברתי >>>
יום עיון "עשור לסקר החברתי" >>>
תוצרי PUF בנושא סקר חברתי >>>
שאלונים >>>
נושאי הסקר בשאלונים >>>
נתוני ההשבה >>>
סטטיסטי-קל >>>
הסקר החברתי-2013 (סטטיסטי-קל) הסקר החברתי2012-2011 (סטטיסטי-קל) הסקר החברתי2010-2009 (סטטיסטי-קל) הסקר החברתי 2007-2008 (סטטיסטי-קל) הסקר החברתי2005-2002 (סטטיסטי-קל)
יצא לאור פרסום הסקר החברתי כולל נושא ייחודי: מדידה רב-ממדית של העוני בישראל
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©