הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - אוכלוסייה   -  תמותה ותוחלת חיים
 
תמותה ותוחלת חיים
English
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות  pdf  לחץ לקבלת קובץ בפורמט
תוחלת חיים לשנת 2015 גברים -80.1 נשים -84.1
נתונים רב שנתיים
   תוחלת חיים, לפי מין, דת וקבוצת אוכלוסייה-מתוך מאגר הנתונים של הלמ"ס
   פטירות לפי דת-מתוך מאגר הנתונים של הלמ"ס
   פטירות לפי קבוצת אוכלוסייה-מתוך מאגר הנתונים של הלמ"ס
הודעות לתקשורת
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 28.10.2015 תוחלת חיים בישראל 2014
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 4.11.2015 ה-OECD, עם צאת הדוח החדש - מבט על הבריאות 2015: השיפור בטיפול הרפואי אטי מכדי להתמודד עם הנטל הגדל של תחלואה כרונית
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
הירחון הסטטיסטי לישראל
קובץ  בפורמט  pdf קובץ  בפורמט  pdf פטירות, לפי קבוצת אוכלוסייה ודת
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
תרשימים שנתיים מתוך - "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
פרסומים בנושא
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2015-2011 (פ"מ 1682)
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2013-2009, 2014-2010 (פ"מ 1655)
תמותת תינוקות, 2004-1997: מאפיינים דמוגרפיים ובריאותיים (פ"מ 1332)
... פרסומים נוספים
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©