הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - אוכלוסייה   -  תמותה ותוחלת חיים
 
תמותה ותוחלת חיים
English
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
תוחלת חיים בשנת 2016 גברים -80.7 נשים -84.2
נתונים רב שנתיים
   תוחלת חיים, לפי מין, דת וקבוצת אוכלוסייה-מתוך מאגר הנתונים של הלמ"ס
   פטירות לפי דת-מתוך מאגר הנתונים של הלמ"ס
   פטירות לפי קבוצת אוכלוסייה-מתוך מאגר הנתונים של הלמ"ס
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 11.12.2017 תוחלת חיים בישראל 2016
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 12.11.2017 פרסום חדש של ה-OECD מבט על הבריאות 2017
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
הירחון הסטטיסטי לישראל
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf פטירות, לפי קבוצת אוכלוסייה ודת
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט נישואין, גירושין, לידות חי, פטירות, ריבוי טבעי, פטירות תינוקות ולידות מת, לפי דת
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט לידות חי, פטירות, ריבוי טבעי, פטירות תינוקות ולידות מת, לפי קבוצת אוכלוסייה
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט לידות חי, פטירות ופטירות תינוקות, לפי מחוז ונפה, קבוצת אוכלוסייה ודת
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט לידות חי, פטירות ופטירות תינוקות, לפי צורת יישוב, קבוצת אוכלוסייה ודת
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט תוחלת חיים, לפי מין, דת וקבוצת אוכלוסייה
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט תוחלת חיים בגילים נבחרים, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט שיעורי תמותה ל-1,000 תושבים, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט פטירות ושיעורי תמותה, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה ודת
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט פטירות ושיעורי תמותה של יהודים ואחרים בני 45 ומעלה, לפי גיל, מין ויבשת לידה
תרשימים שנתיים מתוך - "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
תוחלת חיים בלידה, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה
תמותת תינוקות, לפי קבוצת אוכלוסייה
פרסומים בנושא
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2015-2011 (פ"מ 1682)
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2013-2009, 2014-2010 (פ"מ 1655)
תמותת תינוקות, 2004-1997: מאפיינים דמוגרפיים ובריאותיים (פ"מ 1332)
... פרסומים נוספים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©