הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - אוכלוסייה   -  ילודה ופריון
 
ילודה ופריון
English
נתונים נבחרים
לידות מת
2014
פניות לוועדות להפסקות היריון
2014
לידות חי
2016
1,026 18,646 181,405
 לידות מת - נתונים נבחרים   לידות מת - נתונים נבחרים  פניות לוועדות להפסקות היריון- נתונים נבחרים   פניות לוועדות להפסקות היריון- נתונים נבחרים לידות חי  - נתונים נבחרים   לידות חי- נתונים נבחרים
1. לידות חי 3. לידות מת
2. הפסקות היריון 4. הריונות ידועים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©