הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - אוכלוסייה   -  עלייה והגירה בין-לאומית
 
עלייה והגירה בין-לאומית
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
יום עיון - הלמ"ס בעלייה - עולי בריה"מ (לשעבר) לרגל 25 שנה לגל העלייה
נתונים נבחרים שנתיים
 PDF לחץ לקבלת לוח בפורמט Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט אוכלוסיית עולי בריה"מ (לשעבר) 1990+, ביישובים עירוניים יהודים לפי קבוצת גיל - סוף 2015
 pdf Excel עלייה לישראל - נתונים אחרונים
 pdf Excel הגירת עבודה - נתונים אחרונים
 pdf Excel ישראלים ששהו ברציפות בחו"ל שנה ומעלה - נתונים אחרונים
הירחון הסטטיסטי לישראל
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf עולים, לפי סוג האשרה
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf עולים, לפי קבוצת גיל
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf עולים, לפי ארץ מגורים אחרונה
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf יציאות לחוץ לארץ וחזרות של ישראלים
שאלות חוזרות ונשנותמתוך שאלות חוזרות ונשנות
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 27.12.2011 ממצאים ראשונים מסקר עולים 2010-2011
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 5.7.2018 העלייה לישראל 2017
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 30.7.2018 עובדים מחו"ל שנכנסו לישראל - 2017
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 14.8.2018 יציאות וחזרות בשנת 2016 של ישראלים ששהו בחו"ל שנה ויותר ברציפות
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט עולים, לפי תקופת עלייה ויבשת מגורים אחרונה
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט עולים, לפי תקופת עלייה, ארץ לידה וארץ מגורים אחרונה
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט עולים, לפי תקופת עלייה, מין וגיל
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט עולים בני 15 ומעלה, לפי מין, גיל ומצב משפחתי
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט עולים בני 15 ומעלה, לפי משלח היד בחו"ל שדווח בעת העלייה, ולפי מין
פרסומים בנושא
עולי בריה"מ (לשעבר) לרגל 25 שנה לגל העלייה, (סטטיסטיקל מס` 148)
מאפיינים דמוגרפיים של ישראלים יוצאים וחוזרים ששהו בחוץ לארץ יותר משנה ברציפות, 2009-1996 (פ"מ 1558)
סקר קליטת עולים 2011-2010, ממצאים נבחרים (פ"מ 1520)
העלייה לישראל, 2010-2007 (פ"מ 1483)
... פרסומים נוספים
לקטלוג הפרסומים והתוצרים >>>
סטטיסטי-קל
עולי בריה"מ (לשעבר) לרגל 25 שנה לגל העלייה, (סטטיסטיקל מס` 148) עולי בריה
 
פרסומים מתוך "כלים,  מחקרים וניירות עבודה"
מאגר תושבים ישראלים בחו"ל
משפחות של ישראלים בחו"ל: מי מהגר לאן? מאפייני משפחות של ישראלים שהיגרו לשלושה יעדים: ארצות הברית, מרכז ומערב אירופה, רפובליקות ברית המועצות לשעבר ומזרח אירופה
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©