הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - רמת חיים:הוצאות והכנסות  -  הוצאות משקי בית
 
הוצאות משקי בית
English
לוחות מתוך פרסום "הכנסות והוצאות משק הבית  ;נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2015  ;סיכומים כלליים":
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית ברוטו למשק בית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו למשק בית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי מספר נפשות במשק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי קבוצת אוכלוסייה ומספר נפשות במשק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי מספר מפרנסים במשק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי צורת יישוב
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, בערים שבהן 199,999-100,000 תושבים
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי נפה
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי ארץ לידה ותקופת עלייה של ראש משק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי מקורות הכנסה ומעמד בעבודה של ראש משק הבית
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 28.11.2017 הוצאות משק הבית ב-14 הערים הגדולות בישראל בשנת 2016: ממצאים נוספים מסקר הוצאות משק הבית
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
פרסומים בנושא
הכנסות והוצאות משק הבית נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2015 סיכומים כלליים (פ"מ 1677)
הכנסות והוצאות משק הבית נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2014 סיכומים כלליים (פ"מ 1644)
סקר הוצאות משק הבית 2011 סיכומים כלליים (פ"מ 1517)
סקר הוצאות משק הבית,2010 סיכומים כלליים (פ"מ 1481)
סקר הוצאות משק הבית 2009 סיכומים כלליים (פ"מ 1440)
סקר הוצאות משק הבית, 2008, סיכומים כלליים (פ"מ 1404)
סקר הוצאות משק הבית, 2007 (סיכומים כלליים)(פ"מ 1363 )
סקר הוצאות משק הבית, 2006 (סיכומים כלליים)(פ"מ 1310)
סקר הוצאות משק הבית 2005, סיכומים כלליים (פ"מ 1287)
סקר הוצאות משק הבית 2004, סיכומים כלליים (פ"מ 1261)
סקר הוצאות משק הבית 2003, סיכומים כלליים (פ"מ1246)
... פרסומים נוספים
סטטיסטי-קל
הכנסות והוצאות משק הבית: נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2015 (סטטיסטיקל מס` 158) הכנסות והוצאות משק הבית: נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2015 (סטטיסטיקל מס` 158)
סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2010 (סטטיסטי-קל) סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2010 (סטטיסטי-קל)
 
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©