הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - רמת חיים:הוצאות והכנסות  -  בעלות על מוצרים
 
בעלות על מוצרים
לוחות מתוך פרסום "הכנסות והוצאות משק הבית  ;נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2015  ;סיכומים כלליים":
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf בעלות על מוצרים בני קיימה בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי מספר נפשות במשק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומספר נפשות במשק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי מספר מפרנסים במשק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי נפה
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי צורת יישוב
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf בעלות על מוצרים בני קיימה, בערים שבהן 199,999-100,000 תושבים
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי ארץ לידה ותקופת עלייה של ראש משק הבית
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©