הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - סקר חברתי  -  הודעות לעיתונות
 
הודעות לעיתונות
הודעות לעיתונות בנושא הסקר החברתי
 Word קובץ ההודעה בפורמט  20/11/2018 לקט נתונים בנושא עישון, מתוך הסקר החברתי 2017
 Word קובץ ההודעה בפורמט  24/10/2018 לרגל יום ההליכה הבין-לאומי: לקט נתונים בנושא פעילות גופנית, מתוך הסקר החברתי 2017
 Word קובץ ההודעה בפורמט  03/09/2018 לקט נתונים בנושאי בריאות ואורח חיים, מתוך הסקר החברתי 2017: משקל, דיאטה, תזונה והרגלי אכילה
 Word קובץ ההודעה בפורמט  18/07/2018 לקט נתונים בנושאי בריאות מתוך הסקר החברתי 2017 בנושא: רפואה מונעת - חיסונים ובדיקות רפואיות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות
 Word קובץ ההודעה בפורמט  18/06/2018 רווחת האוכלוסייה בישראל וויתורים בשל קשיים כלכליים: ממצאים ראשונים מתוך הסקר החברתי 2017
 Word קובץ ההודעה בפורמט  05/06/2018 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2017 בנושא לקויי ראייה בישראל, לרגל יום ההזדהות הארצי עם העיוורים ולקויי הראייה
 Word קובץ ההודעה בפורמט  29/04/2018 התנדבות, מעורבות אזרחית ותחושות אמון, מתוך הסקר החברתי 2016
 Word קובץ ההודעה בפורמט  11/02/2018 התארגנויות עובדים וזכויות עובדים בישראל, מתוך הסקר החברתי 2016
 Word קובץ ההודעה בפורמט  05/12/2017 שכירים בישראל: מאפייני ניהול ומגדר מתוך הסקר החברתי 2016
 Word קובץ ההודעה בפורמט  18/10/2017 לקט נתונים בנושא מאפייני עבודה ואיזון עבודה-חיים בקרב מועסקים מתוך הסקר החברתי 2016
 Word קובץ ההודעה בפורמט  15/08/2017 לקט נתונים בנושא תנאים פיזיים ומצוקות של מועסקים מתוך הסקר החברתי 2016
 Word קובץ ההודעה בפורמט  17/07/2017 מחולל הלוחות של הסקר החברתי 2016 זמין באינטרנט
 Word קובץ ההודעה בפורמט  02/07/2017 לקט נתונים בנושא תנאי עבודה והעסקה בישראל: סקר חברתי וסקר כוח אדם 2016
 Word קובץ ההודעה בפורמט  04/06/2017 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2016 בנושא לקויי ראייה בישראל, לרגל יום ההזדהות הארצי עם העיוורים ולקויי הראייה
 Word קובץ ההודעה בפורמט  07/02/2017 לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015: עמדות הציבור (בני 20 ומעלה) כלפי רשות האוכלוסין וההגירה
 Word קובץ ההודעה בפורמט  17/01/2017 לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015: עמדות הציבור (בני 20 ומעלה) כלפי המוסד לביטוח לאומי ולשכות הרווחה
 Word קובץ ההודעה בפורמט  13/12/2016 לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015: עמדות הציבור (בני 20 ומעלה) כלפי הרשות המקומית של יישוב המגורים
 Word קובץ ההודעה בפורמט  04/12/2016 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2015 בנושא התנדבות לרגל יום המתנדב הבין-לאומי החל ב-5 בדצמבר 2016
 Word קובץ ההודעה בפורמט  13/11/2016 לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015: עמדות הציבור (בני 20 ומעלה) כלפי התחבורה הציבורית
 Word קובץ ההודעה בפורמט  19/09/2016 לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015: עמדות הציבור (בני 20 ומעלה) כלפי משטרת ישראל ושירותי בתי המשפט
 Word קובץ ההודעה בפורמט  28/08/2016 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2015 בנושא: עמדות הציבור כלפי מערכת החינוך בישראל
 Word קובץ ההודעה בפורמט  16/08/2016 מחולל הלוחות של הסקר החברתי 2015 זמין באינטרנט
 Word קובץ ההודעה בפורמט  26/07/2016 לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015: עמדות הציבור (בני 20 ומעלה) כלפי שירותי הבריאות בישראל
 Word קובץ ההודעה בפורמט  10/07/2016 לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015: אמון הציבור במוסדות, בגופים ובארגונים שונים
 Word קובץ ההודעה בפורמט  02/06/2016 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2015 בנושא לקויי ראייה בישראל, לרגל יום ההזדהות הארצי עם העיוורים ולקויי הראייה
 Word קובץ ההודעה בפורמט  19/05/2016 לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2014 בנושא: איכות חיים באזור המגורים
 Word קובץ ההודעה בפורמט  16/05/2016 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2015 בנושא לקויי השמיעה בישראל, לרגל יום השמיעה הארצי
 Word קובץ ההודעה בפורמט  18/04/2016 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2014 בנושא הון חברתי וקשרים חברתיים
 Word קובץ ההודעה בפורמט  14/03/2016 לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2014 בנושא: צרכנות ושיקולים סביבתיים
 Word קובץ ההודעה בפורמט  24/01/2016 לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2014 בנושא: ביקורים של ישראלים בשטחים פתוחים ועמדות לגבי שימורם
 Word קובץ ההודעה בפורמט  28/12/2015 שימוש וחיסכון במים: לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2014
 Word קובץ ההודעה בפורמט  03/12/2015 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2014 בנושא התנדבות לרגל יום המתנדב הבין-לאומי החל ב-5 בדצמבר 2015
 Word קובץ ההודעה בפורמט  03/11/2015 שימוש וחיסכון באנרגיה: לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2014 בנושא איכות הסביבה
 Word קובץ ההודעה בפורמט  26/08/2015 מחזור פסולת - נתונים מתוך הסקר החברתי - 2014
 Word קובץ ההודעה בפורמט  14/01/2015 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2013 בנושא תעסוקה
 Word קובץ ההודעה בפורמט  02/12/2014 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2013 בנושא ההתנדבות בישראל לרגל יום המתנדב הבין-לאומי
 Word קובץ ההודעה בפורמט  18/09/2014 רווחת הפרט בישראל: חששות בנוגע לעתיד הכלכלי - ממצאים מתוך הסקר החברתי 2013
 Word קובץ ההודעה בפורמט  18/08/2014 רווחת הפרט בישראל: עזרה הדדית ומצבים של בדידות, לחץ ומצוקה - ממצאים מתוך הסקר החברתי 2013
 Word קובץ ההודעה בפורמט  24/06/2014 רווחת האוכלוסייה בישראל, ממצאים ראשונים מתוך הסקר החברתי 2013
 Word קובץ ההודעה בפורמט  01/06/2014 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2013 בנושא לקויי ראייה בישראל
 Word קובץ ההודעה בפורמט  25/05/2014 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2013 בנושא לקויי השמיעה בישראל, לרגל יום השמיעה הארצי
 Word קובץ ההודעה בפורמט  12/03/2014 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2012: ממה הישראלים מרוצים?
 Word קובץ ההודעה בפורמט  14/01/2014 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2012 בנושא: רווחתם של בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה ועמדות הציבור בנושא פרישה
 Word קובץ ההודעה בפורמט  13/11/2013 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2012 בנושא ועדי עובדים
 Word קובץ ההודעה בפורמט  09/10/2013 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2012 בנושא הסדרי פנסיה של מועסקים
 Word קובץ ההודעה בפורמט  14/08/2013 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2012 בנושא הסדרי פנסיה
 Word קובץ ההודעה בפורמט  09/06/2013 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2012 בנושא התארגנות עובדים
 Word קובץ ההודעה בפורמט  26/05/2013 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2012 בנושא: אוכלוסיית לקויי השמיעה בישראל - לרגל יום השמיעה הארצי
 Word קובץ ההודעה בפורמט  17/03/2013 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2011 בנושא קשיים בשפה העברית
 Word קובץ ההודעה בפורמט  21/01/2013 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2011: שליטה בעברית ושימוש בשפות
 Word קובץ ההודעה בפורמט  19/11/2012 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2011 בנושא בילוי בשעות הפנאי
 Word קובץ ההודעה בפורמט  19/09/2012 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2011 בנושא למידה לאורך החיים
 Word קובץ ההודעה בפורמט  17/07/2012 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2011 בנושא למידה לאורך החיים
 Word קובץ ההודעה בפורמט  14/05/2012 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2010 בנושא בריאות: עמדות כלפי שירותי הבריאות וחשיפה לשמש
 Word קובץ ההודעה בפורמט  13/03/2012 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2010 בנושא בריאות: ביטוחי בריאות
 Word קובץ ההודעה בפורמט  17/01/2012 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2010 בנושאי בריאות: בעיות שינה, מצבים רגשיים, בדיקות וטיפולים רפואיים
 Word קובץ ההודעה בפורמט  14/11/2011 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2010: שימוש במחשב ובאינטרנט
 Word קובץ ההודעה בפורמט  21/09/2011 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2010, בנושא בריאות ואורח חיים: משקל, דיאטה ותזונה
 Word קובץ ההודעה בפורמט  19/06/2011 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2010 בנושא בריאות ואורח חיים
 Word קובץ ההודעה בפורמט  06/04/2011 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2009: לקראת חג הפסח - דתיות ומסורת בקרב האוכלוסייה היהודית בני 20 ומעלה
 Word קובץ ההודעה בפורמט  17/01/2011 הסקר החברתי 2009: דתיות בישראל, עמדות
 Word קובץ ההודעה בפורמט  23/11/2010 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2009: משפחתיות
 Word קובץ ההודעה בפורמט  12/09/2010 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2009: דתיות בישראל
 Word קובץ ההודעה בפורמט  14/07/2010 הסקר החברתי : איזון בין משפחה ועבודה, קשרים ועזרה הדדית
 Word קובץ ההודעה בפורמט  16/05/2010 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2009: דתיות בישראל - מאפיינים של קבוצות שונות
 Word קובץ ההודעה בפורמט  17/03/2010 הסקר החברתי 2008: שביעות רצון מתנאי דיור ומאזור מגורים בישראל
 Word קובץ ההודעה בפורמט  13/12/2009 הסקר החברתי 2008: פערים דיגיטאליים בישראל
 Word קובץ ההודעה בפורמט  08/09/2009 הסקר החברתי 2008, עמדות הציבור: מהי הקבוצה הראויה ביותר להעדפה מתקנת? כיצד על המדינה לפעול על מנת לצמצם פערים בחברה?
 Word קובץ ההודעה בפורמט  19/08/2009 הסקר החברתי 2008: ניידות בעבודה וקידום של שכירים בישראל
 Word קובץ ההודעה בפורמט  20/07/2009 הסקר החברתי 2008: כיצד תופשים הישראלים את מצבם הכלכלי? גננות ומורים ביסודי: 90% מרוצים מעבודתם, 40% מרוצים מהכנסתם
 Word קובץ ההודעה בפורמט  17/06/2009 הסקר החברתי 2008: כיצד מגדירים היהודים בישראל את עצמם מבחינת מוצא? מחצית מהחילוניים מגדירים את מוצאם "ישראלי"/"צבר", לעומת 19% מהחרדים
 Word קובץ ההודעה בפורמט  21/04/2009 עמדות הציבור כלפי משטרת ישראל ושירותי בתי המשפט בישראל מתוך "הסקר החברתי 2007": כ-60% סבורים שתפקוד המשטרה 'לא כל-כך טוב' או 'בכלל לא טוב'
 Word קובץ ההודעה בפורמט  18/02/2009 נתונים מתוך הסקר החברתי 2007, עמדות הציבור כלפי שירותי העיריות/הרשויות המקומיות: מחצית מהאוכלוסייה מרוצה מרמת הניקיון באזור המגורים
 Word קובץ ההודעה בפורמט  17/12/2008 עמדות הציבור כלפי שירותי הבריאות בישראל - מנתוני הסקר החברתי 2007: למחצית מהפונים לחדר מיון, חולים או מלוויהם, הפריע זמן ההמתנה עד לקבלת טיפול
 Word קובץ ההודעה בפורמט  18/11/2008 מנתוני הסקר החברתי 2007: עמדות הציבור כלפי מערכת החינוך בישראל - מרוצים יותר מגן הילדים, פחות מבית הספר העל יסודי
 Word קובץ ההודעה בפורמט  12/10/2008 הסקר החברתי 2007: עבודה ורווחה
 Word קובץ ההודעה בפורמט  12/08/2008 שירותי ממשל בישראל - ממצאים ראשונים מתוך הסקר החברתי 2007
 Word קובץ ההודעה בפורמט  17/06/2008 רווחת האוכלוסייה בישראל - ממצאים ראשונים מתוך הסקר החברתי 2007
 Word קובץ ההודעה בפורמט  17/03/2008 שימוש בטכנולוגיה בקרב ישראלים בני 20 ומעלה: ממצאים מתוך הסקר החברתי 2006-2002
 Word קובץ ההודעה בפורמט  11/12/2007 סקר חברתי 2006 - עמדות הציבור כלפי טיפול באנשים הסובלים מקשיי תפקוד
 Word קובץ ההודעה בפורמט  17/09/2007 סקר חברתי 2006 - הנושא מיוחד: מטפלים ללא תמורה כספית
 Word קובץ ההודעה בפורמט  12/06/2007 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי - 2006
 Word קובץ ההודעה בפורמט  12/03/2007 הסקר החברתי 2005: עמדות הציבור בני 20 ומעלה על רמת חייהם ורווחתם
 Word קובץ ההודעה בפורמט  11/12/2006 הסקר החברתי 2005: עמדות הציבור בנושאי תעסוקה
 Word קובץ ההודעה בפורמט  14/09/2006 הסקר החברתי 2005: מאפיינים ועמדות הציבור לפי תכונות כוח העבודה
 Word קובץ ההודעה בפורמט  15/06/2006 74% מהשייכים לכוח העבודה ירצו לעבוד, גם אם מבחינה כלכלית,היו יכולים להרשות לעצמם לא לעבוד כלל
 Word קובץ ההודעה בפורמט  09/04/2006 דתיות בישראל, ממצאי סקר חברתי 2002-2004
 Word קובץ ההודעה בפורמט  13/02/2006 התנדבות בישראל, ממצאים מתוך הסקר החברתי 2004
 Word קובץ ההודעה בפורמט  26/12/2005 מסגרות טיפול עיקריות לילדים בגיל 3 חודשים עד 5 שנים שאינן במסגרת חינוך חובה- מתוך הסקר החברתי 2004
 Word קובץ ההודעה בפורמט  06/11/2005 נתונים מתוך הסקר החברתי 2004
 Word קובץ ההודעה בפורמט  14/08/2005 שימוש במחשב ובאינטרנט בקרב ישראלים בני 20 ומעלה- ממצאים מתוך הסקר החברתי 2003
 Word קובץ ההודעה בפורמט  30/06/2005 המצב הרגשי של ישראלים בני 20 ומעלה - ממצאים מתוך הסקר החברתי 2003
הודעות לעיתונות בנושא רמת חיים
 Word קובץ ההודעה בפורמט  03/09/2017 הכנסות והוצאות של משקי בית עם שני ילדים או יותר עד גיל שש: נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2015
 Word קובץ ההודעה בפורמט  16/10/2013 דוח פני החברה מס' 6 מציג- ישראל במבט בין-לאומי
 Word קובץ ההודעה בפורמט  06/10/2013 ישראל מאין ולאן? נתונים ראשונים מפרסום דוח פני החברה בישראל מס' 6: הודעה שנייה בסדרה
 Word קובץ ההודעה בפורמט  28/11/2012 "מעמד גבוה, מעמד נמוך ומה ביניהם?": על יום העיון שנערך ב- 28.11.12 בלמ"ס לרגל הוצאת דוח פני החברה 5
 Word קובץ ההודעה בפורמט  22/10/2012 המעמד הבינוני במגוון תחומי חיים: מבחר נתונים מדו"ח פני החברה בישראל מס' 5 שפורסם בשבוע שעבר
 Word קובץ ההודעה בפורמט  17/10/2012 ישראל בהשוואה למדינות ה-OECD ולמדינות האיחוד האירופי (EU) נתונים נבחרים מתוך דוח "פני החברה בישראל" מס' 5- שפורסם היום
 Word קובץ ההודעה בפורמט  12/09/2012 מעמד גבוה, מעמד נמוך- ומה ביניהם? ממצאים נבחרים מפרסום דוח פני החברה בישראל מס' 5
 Word קובץ ההודעה בפורמט  24/10/2011 משקי-בית ומשפחות בישראל: מבחר נתונים מפרסום דוח פני החברה בישראל מס' 4
 Word קובץ ההודעה בפורמט  10/10/2011 ישראל בהשוואה למדינות ה-OECD ולמדינות האחוד האירופי (EU): נתונים מתוך דוח "פני החברה בישראל" מס' 4
 Word קובץ ההודעה בפורמט  06/01/2011 "בין מרכז ופריפריה בישראל": על יום העיון לרגל הוצאת דוח פני החברה 3 שנערך בלמ"ס ביום 5.1.2011
 Word קובץ ההודעה בפורמט  17/10/2010 דוח פני החברה מס' 3: עוני ורווחה בישראל ובאיחוד האירופי
 Word קובץ ההודעה בפורמט  05/10/2010 בין מרכז לפריפריה: ממצאים נבחרים מ"דוח פני החברה בישראל", מס' 3
 Word קובץ ההודעה בפורמט  29/12/2009 "פני החברה בישראל במבט חברתי ומגדרי": על יום העיון שנערך בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום 23.12.09
 Word קובץ ההודעה בפורמט  20/10/2009 ישראל בהשוואה למדינות ה-OECD: מבחר נתונים מפרסום דוח פני החברה בישראל מספר 2 שמתפרסם היום
 Word קובץ ההודעה בפורמט  14/10/2009 פערים בין המינים במבט חברתי: ממצאים נבחרים מ"דוח פני החברה בישראל", מס' 2
 Word קובץ ההודעה בפורמט  21/09/2009 מדדים אובייקטיביים וסובייקטיביים של עוני והדרה חברתית
 Word קובץ ההודעה בפורמט  01/02/2009 "פני החברה בישראל", על יום העיון שנערך בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום 21.01.2009
 Word קובץ ההודעה בפורמט  26/10/2008 מבחר ממצאים מפרסום "פני החברה בישראל"- דוח מס' 1 המתפרסם היום
 Word קובץ ההודעה בפורמט  25/09/2008 מדדים אובייקטיביים וסובייקטיביים של מצוקה, עוני והדרה חברתית - ישראל בהשוואה למדינות האיחוד האירופי
 Word קובץ ההודעה בפורמט  16/09/2008 הוצאות משק הבית בערים בנות 100,000 תושבים ומעלה בשנת 2007: ממצאים נוספים מסקר הוצאות משק הבית
 Word קובץ ההודעה בפורמט  24/06/2008 פרסום חדש - משקי בית ערביים הוצאות והכנסות 2006
 Word קובץ ההודעה בפורמט  18/12/2005 פרסום חדש: "ישראל - דו"ח חברתי לשנים 1990-2003"
הודעות לעיתונות מהשנים 2003, 2004
26.08.03 פנסיה ופרישה מהעבודה ממצאים ראשונים מתוך הסקר החברתי
02.09.03 אינדיקטורים חברתיים נבחרים מנתוני הסקר החברתי 2002
30.09.03 חדש - מחולל לוחות של הסקר החברתי
01.10.03 לקט נתונים לרגל יום הקשיש הבין-לאומי [חלק מהנתונים לקוחים מתוך הסקר החברתי 2002]
02.08.04 יציבות בעמדות הציבור בשנת 2003 בהשוואה לשנת 2002 נתונים מתוך הסקר החברתי 2003
09.08.04 רווחת האוכלוסייה בישראל - ממצאים ראשונים מתוך הסקר החברתי 2003
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©