הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - אוכלוסייה   -  יישובים וחלוקות גאוגרפיות נוספות
 
יישובים וחלוקות גאוגרפיות נוספות
 מערכת היישובים בישראל
פרופיל היישובים (מפקד 2008)
מטרופולינים בישראל
אוכלוסייה ביישובים, 2016
  אוכלוסייה ומרכיבי גידול ביישובים ובאזורים סטטיסטיים, 2016
אוכלוסייה ביישובים לפי מין, גיל ואזור סטטיסטי, 2016  
אוכלוסייה ביישובים מעורבים לפי אזורים סטטיסטיים מאוחדים, קבוצת אוכלוסייה וגיל, 2016  
אוכלוסייה ביישובים מעל 5,000 תושבים ועולי 1990+, 2016  
מרכיבי גידול ביישובים, 2016  
מרכיבי גידול ביישובים עירוניים לפי מחוז נפה, 2016  
מרכיבי גידול ביישובים מעורבים לפי אזורים סטטיסטיים וקבוצות אוכלוסייה , 2016  
מרכיבי גידול לפי צורת יישוב, שם יישוב ואזור סטטיסטי, 2016  
  
  אוכלוסייה ומרכיבי גידול ביישובים ובאזורים סטטיסטיים, 2015 >>>
  
   אוכלוסייה ומרכיבי גידול ביישובים ובאזורים סטטיסטיים, 2014 >>>
  
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
פרסומים בנושא
פני החברה בישראל, דוח מס` 7: מבט על הערים הגדולות
... פרסומים נוספים
 מידע נוסף על רשויות מקומיות
רשויות מקומיות
סטטיסטי-קל
הערים הגדולות בישראל: 2013-2012 - נתונים מתוך דו"ח פני החברה מס` 7 הערים הגדולות בישראל: 2013-2012 - נתונים מתוך דו
 
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©