הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - חינוך והשכלה  -  השכלה גבוהה
 
השכלה גבוהה
English
נתוני ההשכלה הגבוהה מתבססים על קובצי מועמדים, סטודנטים ומקבלי תארים המתקבלים מדי שנה מהמוסדות להשכלה גבוהה בארץ. הקבצים עוברים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביקורות קפדניות ובדיקות שלמות האוכלוסייה הכלולה בהם. הקבצים עוברים בלשכה הליך של עיבוד, טיוב נתונים, והאחדה לקובץ ארצי בעל הגדרות, סיווגים ומבנה אחיד.
הנתונים נאספים בתיאום עם הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה.
סטודנטים לתואר (לא כולל תעודות) במוסדות להשכלה גבוהה: תשע"ז
תואר שלישי תואר שני תואר ראשון   
11,180 39,040 76,648 באוניברסיטאות
- 13,955 88,916 במכללות האקדמיות
- 7,152 29,244 במכללות האקדמיות לחינוך
  
סטטיסטי-קל
השכלה גבוהה תשע"ז, 2016/17 (סטטיסטיקל מס` 168) השכלה גבוהה תשע
 
  
מצגות מתוך יום העיון על השכלה גבוהה בישראל - 26.4.2018
  
  
מקבלי תארים סטודנטים מועמדים
תשס"ח-תשע"ו
2015/6-2007/8>>>
תשס"ח-תשע"ז
2016/17-2007/8>>>
תשס"ח-תשע"ז
2016/17-2007/8>>>
  
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט תלמידים שהחלו את לימודיהם במסלול הנדסאים בשנת תשע"ב, לפי שנת זכאות לתעודה ותכונות נבחרות
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט תלמידים בחינוך על-תיכון, לפי תחום לימוד, מין וגיל
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט המשך לימודים גבוהים של תלמידי מכינות קדם-אקדמיות (בתוך 3 שנים), לפי תכונות נבחרות
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט המשך לימודים גבוהים של מסיימי תיכון בתוך שמונה שנים מסיום לימודיהם התיכוניים, לפי תכונות נבחרות (מעקב עד תשע"ז)
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט סטודנטים בשנה ראשונה לתואר ראשון באוניברסיטאות, במכללות אקדמיות ובמכללות אקדמיות לחינוך שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית, לפי תחום לימוד
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט מועמדים ללימודי שנה ראשונה לתואר ראשון באוניברסיטאות, לפי תחום לימוד בעדיפות ראשונה, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה, ולפי תוצאות הרשמה
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט מועמדים ללימודי שנה ראשונה לתואר ראשון במכללות אקדמיות, לפי תחום לימוד בעדיפות ראשונה, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה, ולפי תוצאות הרשמה
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט סטודנטים באוניברסיטאות, במכללות אקדמיות ובמכללות אקדמיות לחינוך מקרב בני 39-18, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ותואר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט סטודנטים באוניברסיטאות, במכללות אקדמיות ובמכללות אקדמיות לחינוך, לפי תואר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות, במכללות אקדמיות ובמכללות אקדמיות לחינוך, לפי תחום לימוד
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט סטודנטים באוניברסיטאות, במכללות אקדמיות ובמכללות אקדמיות לחינוך, לפי תואר, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ומחוז מגורים
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה, לפי תואר, שנת לימוד, תחום לימוד, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ומחוז מגורים
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט סטודנטים במכללות אקדמיות, לפי תחום לימוד ותואר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט סטודנטים במכללות אקדמיות לחינוך, לפי תואר, מין, פיקוח, תחום התמחות ומסלול לימודים
  
  
מפות נושאיות
הגדרות והסברים למפות הנושאיות pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
אחוז בעלי תואר אקדמי ביישובים שבהם 2,000 תושבים ויותר ואחוז בעלי תואר אקדמי לפי נפה pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
בעלי תואר אקדמי לפי סוג תואר ביישובים שבהם 2,000 תושבים ויותר ואחוז בעלי תואר אקדמי לפי נפה pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
אחוז סטודנטים ביישובים שבהם 2,000 תושבים ויותר ואחוז סטודנטים לפי נפה pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
בעלי תואר אקדמי בירושלים לפי אזורים סטטיסטיים pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
בעלי תואר אקדמי בתל אביב-יפו לפי אזורים סטטיסטיים pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
בעלי תואר אקדמי בחיפה לפי אזורים סטטיסטיים pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
בעלי תואר אקדמי בבאר שבע לפי אזורים סטטיסטיים pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
השכלה גבוהה ביישובים ובנפות, 2016 -נתונים למפות הנושאיות exel לחץ לקבלת קובץ בפורמט
  
קבוצות אוכלוסייה נבחרות
סטודנטים ומקבלי תארים ממוצא אתיופי pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
בני נוער pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מוסלמים pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
דרוזים pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
נוצרים pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
נשים pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
לקט נתונים לרגל יום הקשיש הבין-לאומי pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
לקט נתונים לרגל יום ירושלים -סטודנטים שלומדים בירושלים pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
  
  
ערים גדולות בישראל - מתוך דוח פני החברה
פרסומים בנושא
קריירה של בעלי תואר שלישי, 2009 (פ"מ 1512)
... פרסומים נוספים
  
פרסומים מתוך "כלים,  מחקרים וניירות עבודה"
מבחני הבגרות והפסיכומטרי במתמטיקה ואנגלית והקשר ביניהם
מבחני הבגרות והפסיכומטרי במתמטיקה ואנגלית והקשר ביניהם לאורך זמן
הבחינה הפסיכומטרית בישראל, 1991-2006
הבדלים באיכות ההשכלה בין אוניברסיטאות למכללות: בחינה באמצעות התמורה בשוק העבודה
השכלה עודפת, מוביליות תעסוקתית וניידות בהכנסות בקרב מקבלי תואר ראשון בישראל
תעסוקת סטודנטים לתואר ראשון והשלכותיה על מהלך לימודיהם
  
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 2.5.2018 יוצאי מוסדות החינוך החרדי העל-יסודי הלומדים במכללות להכשרה טכנולוגית
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 28.10.2018 עדכון באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מחולל לוחות בנושא לימודי השכלה גבוהה והשתלבות בשוק העבודה
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 18.10.2018 לראשונה אירחה הלמ"ס השבוע כינוס בין-לאומי של ארגון ה-OECD בנושא סטטיסטיקה של חינוך
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 12.9.2018 ההוצאה הלאומית לחינוך בשנת 2015 - השוואה בין-לאומית
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 20.8.2018 ההוצאה הלאומית לחינוך בשנים 2017-2015
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
  
OECD מבט על החינוך 2017-אינדיקטורים של ה
  
מחולל לוחות בנושא לימודי השכלה גבוהה והשתלבות בשוק העבודה
 
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©